ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, November 20, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย 21 พ.ย. 2559 สิ่งที่รัชกาลที่ 10 ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน

ดร. เพียงดิน รักไทย 21 พ.ย. 2559 สิ่งที่รัชกาลที่ 10 ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
ดร. เพียงดิน รักไทย 21 พ.ย. 2559 สิ่งที่รัชกาลที่ 10 ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน

ดร. เพียงดิน รักไทย 21 พ.ย. 2559 สิ่งที่รัชกาลที่ 10 ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
รำลึก ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย (คม ชัด ลึก)

รำลึก ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย  (คม ชัด ลึก)

รำลึก ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย (คม ชัด ลึก)

รำลึก ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย  (คม ชัด ลึก)

ไทย ฆ่าไทย ให้อิสลาม ครอง ....จริงหรือ?

ใครปั่นหัวคนไทยให้ทะเลาะกัน … .. .ใครกำลังเชียร์.. ?
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย กำลังถูกผลักไสให้เดินทางเข้าสู่ความเสื่อมสูญ .?

1. ในปี 2521 ดร.บุญสม มาร์ติน รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้ตัดวิชาพระพุทธศาสนา และ วิชาศีลธรรมกับหน้าที่พลเมือง ออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

2. ปี 2524 รัฐบาลเปรมฯ ออก พ.ร.บ.อิสลาม ในปี 2525 ออกกฎหมายเพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองมุสลิมทั่วประเทศ

3. ปี 2532 รัฐบาลชาติชายฯ ขยายผลกฎหมายอิสลามอีกหลายมาตรา ทั้งให้ตัดวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย

4. ปี 2536 แต่งตั้งให้ผู้นำศาสนาอิสลาม นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการออกกฎหมายใหม่ กำหนดให้คนไทยไม่ต้องแจ้งการนับถือศาสนาในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมทั้ง เชิญชวนข้าราชการมุสลิม เปลี่ยนชื่อ-สกุลให้เป็นไทย เวลาแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการเพ่งเล็งของชาวไทยพุทธ

5. ปี 2537-2539 นายอานันท์ฯ ต่อต้าน.. "บัญญัติให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ว่าเลือดจะนองท้องช้าง" ทั้งที่มีคนลงชื่อสนับสนุน 2 ล้าน 3 แสนคน??

6. ปี 2540 นายวัน มูฮะหมัดฯ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น สั่งกำจัดพระพุทธรูปออกจากห้องประชุมกระทรวงฯ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อิสลาม อีกหลายมาตรา เช่น จุฬาราชมนตรีมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีไทย

7. ปี 2542 ประเทศไทยมีประธานกรรมาธิการศาสนาฯ ชื่อ เด่น โต๊ะมีนา เข้ามาเพื่อออกกฎหมาย "ล้วงย่ามพระ" และ "ฆราวาสปกครองพระ" ในรัฐบาลชวน

8. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา ที่คนไทยหลงดีใจว่า ลูกหลานจะฉลาดขึ้นนั้นเกิดจากน้ำมือของคริสต์-อิสลามร่วมมือกันเขียนขึ้นมา ประธาน คือ ดร. กีรติฯ (คาทอลิค) รองประธาน คือ ดร. เกษมฯ (อิสลาม) เจตนาที่แท้จริง คือ กำจัดพุทธศาสนทายาทออกไป เนื่องจากเด็กจบ ป. 6 มีโอกาสบวชยาวมากกว่าเด็กจบ ม. 3 ผ.อ.ทุกโรงเรียน ให้ความร่วมมือดี เพราะได้ประโยชน์จากตำแหน่งและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตามสึกสามเณรมาเข้าโรงเรียน สามเณรจึงหายไปกว่า 90% 

9. ปี 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลาม เกิดขึ้นด้วยเงินงบประมาณกว่า 1000 ล้านบาท การดำเนินงานขาดทุนทุกปี จนในที่สุด ต้องยุบเลิกธนาคารชาริอะห์ ของธนาคารกรุงไทย ที่มีกำไร เพราะธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างใกล้ชิด และ ใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก เพื่อมาควบรวมกับธนาคารอิสลามเหลือเพียงธนาคารอิสลามฯเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน

10. "Time" หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลก เปิดโปงแผน Dream State ที่อิสลามหวังยึดครองประเทศไทย โดยรุกทางการเมืองจากภาคใต้ ขยายผลให้มีการเลือกพรรคของตนใน กทม. และภาคตะวันออก โดยสนับสนุนการเงินผ่านธนาคารอิสลาม

11. เมื่อ 3 ม.ค. 2547 การปล้นอาวุธจากกองทัพได้เกิดขึ้น ขบวนการล่าหัวชาวพุทธเกิดตามมาอย่างถี่ยิบ ทั้งครู ตำรวจ ทหาร ประชาชน แม้แต่พระสงฆ์สามเณร ถูกฆ่าตายรายวันอย่างทารุณ รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่ไม่ช่วยส่งเสริมผู้ก่อการร้าย หรือ ไม่ช่วยก่อความไม่สงบ ก็จะถูกฆ่าตายไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย มีการก่อวินาศกรรมทุกพื้นที่ ทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านชาวพุทธถูกเผาเป็นว่าเล่น  และได้ปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ และฟื้น ศอ.บต. 2 

12. ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พลเอกสนธิฯ ซึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่ง ปฏิวัติยึดอำนาจ ได้ทำการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นมุสลิมจำนวน 39 จังหวัด และแต่งตั้งกรรมาธิการศาสนา 11 คน เป็นคนมุสลิม 8 คน จากกรรมาธิการทั้งหมด 11 คน

13. การขยายมัสยิสไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ที่ต้องทำให้เสร็จภายในปี 2557 ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าเร็วเกินคาดมีผู้ให้ความร่วมมือมากขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งกลุ่มเสื้อแดง - เหลือง - น้ำเงิน ก็ถือโอกาสเพื่อได้แนวร่วม   
มี พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์มาตรา 29 ให้อำนาจนายอำเภอจับพระสึกได้อีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากมีนายอำเภอมุสลิมนับร้อย พร้อมใช้อำนาจนี้แล้ว

14. กฎหมายอิสลามอีกหลายๆ ฉบับ ตบเท้าทยอยกันออกมาอย่างรวดเร็ว เช่น
- พ.ร.บ.บริหารองค์กรอิสลาม
- พ.ร.บ. กิจการฮัจย์ 
- พ.ร.บ. อาหารฮาลาล พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร ที่ขยายผลมาจาก ศอ.บต. 2 รวม 5 จังหวัด ภายใต้นโยบายการปกครอง     
  พิเศษตามระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islam Micro Credit)
- พ.ร.บ.ครอบครัวและมรดกระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาซูรอ
- พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลชารีอะห์ ซึ่งใช้บังคับคนไทยทุกคนที่เกิดคดีความกับมุสลิมนับเป็นการกระทำที่เตรียมยกระดับไทย       
 ขึ้นเป็นประเทศอิสลาม ถึงกับมีการตั้งชื่อประเทศ "สยามมุสลิม" ที่พร้อมประกาศใช้ในอนาคต ฯลฯ

15. เม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาท โอนผ่านธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ซื้อที่ดินนับล้านๆ ไร่ ในทุกภูมิภาคของไทย หลายพื้นที่กำลังเร่งรีบปลูกยางพาราและข้าวบทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรื่องที่ 892 กระบวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทย จน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผ.อ.ดีเอสไอ ตรวจสอบพบและแถลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2552 ถึงกับถูกย้ายทันที

16. จัดตั้งพรรคการเมืองอิสลาม มีกรรมการบริหารพรรคชาวพุทธร่วมด้วย โดยมุ่งกลืนชาติไทยอย่างเลือดเย็น เพียงเห็นแก่เม็ดเงินที่โอนผ่านธนาคารอิสลามจำนวนมาก เช่น เดียวกับบางพรรค รับเงินไป แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท??

17. มีการอพยพมุสลิมจากอาเจะ-อินโดนีเซีย จำนวนนับล้านคน กระจายเข้าไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อทำตามแผนการ พ.ร.บ. การเงินชุมชนอิสลาม ที่มุสลิมเท่านั้นมีอำนาจบริหารจัดการ โดยคนไทยอาจเป็นสมาชิกได้ ภายใต้กฎกติกาของเขา ซึ่งอาจต้อง เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป เราจึงเห็นมัสยิตผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ในทุกจังหวัด ด้วยเงินงบประมาณของชาวพุทธ ดังที่นายดำรง พุฒตาล นำมาแถลงในรายการโทรทัศน์

18. หลายจังหวัดที่มีผู้ว่า-นายอำเภอมุสลิม ให้ชาวมุสลิมเช่าวัดร้างนับแสนไร่ เพื่อปลูกยาง พาราหรือสร้างมัสยิดได้ 30 ปี เพื่อรอยึดหรือบีบซื้อถูกๆ แบบที่เคยทำได้มาแล้ว

               บทความที่ได้ส่งมานี้นับเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆ ที่คนไทยกำลังถูกปั่นหัวให้ทะเลาะกัน โดยมีผู้ประสงค์ร้ายนั่งเชียร์ และคอยรอดูความหายนะชาติบ้านเมืองของเราอยู่  แผนมุสลิมยึดประเทศแบบนี้ต้องส่งต่อให้คนไทยรู้ทั้งประเทศนะ


ภัยอิสลาม ภัยคอมมิวนิสต์ ภัยเผด็จการราชาธิปไตย?

เดียรถีย์ครองเมืองจริงๆ
ใครว่าไม่จริงไม่ไช่แน่นอน
อิสลาม มันรัฐประหาร 2 ครั้ง ยังไม้รุ้ตัวอีก
ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็อยากได้ประเทศไทย!
ลัทธิอิสลามก็อยากได้ประเทศไทย!
แต่ที่สุด ลัทธิคอมมิวนิสต์สู้ลัทธิอิสลามไม่ได้
...ลัทธิอิสลาม ทำรัฐประหารหลอก เมื่อปี2549
พอถึง 2557ลัทธิอิสลาม มันทำรัฐประหารจริง...
และสังเกตุไหม ผู้ว่า นายอำเภอ อบจ อบต มันรับลูกกันดีจัง...ทั้งๆที่โลกแบน มันยังรับอิสลาม ไปได้ลงคอ...

มันฉลาด ให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ โยนหินถามทางไปก่อน 
และลัทธิอิสลาม มันจับไต๋ถูกว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างไรเสีย ประชาชนรับไม่ได้แน่นอน 
...ที่สุดมันพลักคนไทยเสื่อแดงเอาเจ้าทุกคน ไปไว้ที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ว่ามึงคิดล้มล้าง สถาบัน กูลัทธิอิสลาม ต้องเข้ามาปกป้อง สถาบัน....
...ที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เสียรุ้ลัทธิอิสลาม...ลัทธิคอมมิวนิสต์กับแดงเอาเจ้ากลายเป็นผู้ก่อการร้าย...
ลัทธิอิสลามกลายเป็นพระเอก มาปกป้องสถาบัน...
....แม้แต่พระสงฆ์ไทย ที่รักสถาบันมากที่สุดกว่าใครๆ ลัทธิอิสลาม มันก็ยังพลักให้ไปอยู่กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ว่าสถาบันสงฆ์ไทยคิดล้มล่างเจ้า...นายกทักษินกับแดงเอาเจ้า...รวม กลุ่มพระสงฆ์ที่รักสถาบันมากที่สุด มันก็ตบตาคนไทยว่า...คิดล้มล้าง สถาบัน...
นี้คือวาทะกรรม ที่ขุนนางมุสลิม มันสร้างวาทะกรรมให้แดงเอาเจ้ากับสถาบันสงฆ์ไทย...ตกอยู่ทีนั่งเดียวกัน...
....แล้วเราชาวไทยพุทธคน1...ก็ต้องมานั่งร้องให้กับหลายๆคน...ที่ยังไม่เข้าใจระบบวิธีคิดของ...ขุนนางมุสลิม...สุมหัวกับทหารมุสลิม...
.....ตาอินลัทธิคอมมิวนิสต์...ตานาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นพระประมุข...ทะเลาะกัน รบกัน แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นกัน...ในที่สุด ตาอยู่คือ ลัทธิอสลาม มันมีทหารอยู่ในมือ พาไปแดกเฉย...โดยทุ่มเงินมหาศาล ไปสร้างมัสยิส ทั่วไทย อุดหนุดธนาคารอิสลาม ที่ล้มแล้วล้มอีก 2 ครั้ง แต่ไม่ทำอะไรไม่จับเข้าคุก แต่มันไปไล่บี้ ทักษิน กับ พระสงฆ์ เข้าคุก..เอวัง กูเอาตังค์มึงเอาคุก...อาเมร...