ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, August 16, 2016

สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ เสนอให้ความช่วยเหลือเหยื่อการเมือง เหตุระเบิดใต้

ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยจากกรณีการก่อเหตุ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยที่ขณะทำการจับกุมข้อเท็จจริงยังไม่มีความชัดเจน นั้น      
        เนื่องจาก สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) เป็นองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นหากผู้หนึ่งผู้ใดที่บริสุทธิ์เห็นว่าตนเองถูกควบคุมตัวหรือถูกจับกุมโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือ ไม่เป็นธรรม
         ทางสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) ซึ่งเป็นองค์กรด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีความยินดีที่ให้ความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และรับเป็นทนายความ ในการต่อสู้คดี หากต้องการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัว หรือถูกจับกุม ขอให้ติดต่อได้ที่ เฟสบุ๊คของสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน (สกสส.) www.facebook.com/ULlawyers  พร้อมแสดงหลักฐานการเป็นญาติ หรือหลักฐานแสดงตัวตน 
                 รักความเป็นธรรมและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                           สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ
                                 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559