ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, May 18, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ดาอยากด่า ตอน.. " คนดีของมึง.. คนดีอย่างมึง " !!!

ดาอยากด่า ตอน.. " คนดีของมึง.. คนดีอย่างมึง " !!!ไอ้พวกคนดี.. ของมึง.. อย่างมึง เป็นนกขุนทอง เก่งแต่ร้องไล่คนอื่นให้ออ...

Posted by ดารุณี กฤตบุญญาลัย - Darunee Kritboonyalai on Sunday, May 17, 2015