ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 20, 2015

ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 4 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 4 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558  ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 4 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558มีคนสรุปว่า เจ้าไทย หลบอยู่บนเก้าอี้ทอง มองดูคนไทยฆ่ากันมาตลอด!!! ??? จริงป่ะ? อิ ๆตั้งใจทำให้อ่านเข้าใจง่ายๆครับ

Posted by Chaiyapruek Nui Samanruk on Monday, April 20, 2015

เชิญปวงชนชาวไทยทุกคน ร่วมร่างกรอบฉันทามติปวงชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2558

เชิญปวงชนชาวไทยทุกคน ร่วมร่างกรอบฉันทามติปวงชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2558เรื่อง ขอเชิญร่วมร่างกรอบมติมหาชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับปวงชนชาวไทย

เรียน พี่น้องทุกท่าน ที่ต้องการเปลี่ยนระบอบให้เป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยประชาชน ขอเสนอตัวเป็นศูนย์กลาง ให้พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้มาร่วมกันเขียนกรอบความฝันสำหรับการสร้างชาติใหม่ ด้วยจิตสำนึกว่า ระบอบการปกครอง จะต้องอยู่ในกรอบที่สะท้อนเจตน์จำนงค์ร่วมกันของคนทั้งชาติ ที่ร่วมกันเขียนขึ้น โดยประชาชนหรือตัวแทนที่ประชาชนให้ฉันทนุมัติแล้วเท่านั้น ไม่มีใครหน้าไหนมาแย่งความชอบธรรมนี้ไป แล้วเขียนกรอบมาครอบหัวพวกเราได้ 

การดำเนินงานเบื้องต้นโดยคร่าว ๆ 

1. เราจะขอให้พี่น้องประชาชนที่อยากร่วมร่างกรอบการปกครองและการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ ได้สมัครเข้ามาร่วมกลุ่ม โดยเรามีเป้าหมายอยากให้ได้จำนวนอย่างน้อยที่สุด 300 ร้อยคน  โดยอยากให้เป็นตัวแทนให้ใกล้เคียงที่สุดกับกรอบต่อไปนี้
- ตัวแทนทุกจังหวัด
- ตัวแทนหลากหลายอาชีพ
- ตัวแทนสมาคมต่าง ๆ
- ตัวแทน เพศ วัย และระดับการศึกษา ที่หลากหลายที่สุด

2. จากนั้น เราจะแบ่งคณะทำงานออกเป็นด้าน ๆ แต่ละด้านจะมีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม เพื่อไปนำการร่างรัฐธรรมนูญ หรือกรอบฉันทามติในด้านที่ได้รับมอบหมาย หรือหมวดของรัฐธรรมนูญที่ถนัดและสนใจ (เช่น ด้านรูปแบบรัฐ การจัดอำนาจอธิปไตย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ด้านวัฒนธรรม สังคม และศาสนา เป็นต้นฯ)

3. หัวหน้าและผู้ประสานงานแต่ละท่าน จะไปทำงานกับกลุ่มของตน โดยใช้ Google Docs และนำเสนองานต่อศูนย์ประสานงานกลาง ซึ่งผมจะช่วยหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลร่วมกันอีกสี่ท่าน  ภายในเวลาที่กำหนด และเป็นระยะ ๆ

4. เมื่อได้ร่างครบทุกด้านแล้ว และมีการแก้ไขเบื้องต้นตามสมควรแล้ว เราจะเปิดให้ตัวแทนเรา นำร่างนี้ไปให้ประชาชนไทยทั่วโลก ได้อ่านและส่งข้อคิดเห็นมาให้คณะทำงาน เพื่อแก้ไขให้สะท้อนความเห็นของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างที่สุด

5. เราอาจจะหาทางเผยแพร่ เพื่อให้คนไทยรับทราบ และอาจจะมีการลงชื่อยอมรับ เพื่อให้มีข้ออ้างในความชอบธรรม  (แต่เราไม่ได้หวังว่า จะสามารถไปบีบให้เผด็จการยอมรับมันได้ แต่เมื่อใดที่ประชาชนชนะ ร่างนี้จะเป็นกรอบสำคัญสำหรับคณะปฏิวัติประชาชน ที่จะเริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ต่อไปในที่สุด

กรุณาตามลิ้งค์นี้ไป และหากท่านสนใจช่วยกันทำงาน กรุณากดขอ Join กลุ่ม แล้วเราจะแจ้งรายละเอียดสำหรับการดำเนินงานตามแผนต่อไปครับ
https://www.facebook.com/groups/458892667610930/

ด้วยศรัทธาเสมอ
ตัวแทนคณะกรรมการฯ​

http://www.piangdinacademy.org/2015/04/4-20-2558.html
(มีคำอธิบายเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิญญาประชาชน ต้นคลิปด้วยครับ)ติดตามคลิปล่าสุด ของมหาวิทยาลัยประชาชน ที่นี่

ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 3 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 21 เมษายน 2558

ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 3 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558

ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 3 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 21 เมษายน 2558

ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก วันนี้ (นานาชาติ- Miss Universe Contestants)
88 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก วันนี้ (นานาชาติ- Miss Universe Contestants)󾭉 มะเร็ง เหมือน ปลวก มันกินดุมาก แต่ใจ มันเสาะ (ใช้วิจารณญาณของท่านประกอบ)


มะเร็ง ใจเสาะ  โดย ก้อง ศิวะเกื้อ

   󾭉 มะเร็ง เหมือน ปลวก มันกิน ดุมาก แต่ใจ มันเสาะ

    ผมป่วย เป็น มะเร็ง ที่ไต ฉี่ เป็นเลือด ตลอด 4-5 เดือน ผ่าตัด ไต ข้างซ้าย ออกไป เหลือ ข้างเดียว เมื่อ มิ.ย. 54

    ส่วนใหญ่ บอกว่า มะเร็ง ชอบ โปรตีน จาก เนื้อวัว หมู ผม เห็นว่า ตัวเรา อ้วน ไขมัน เยอะ ถ้างด แล้วมัน ก็ยัง มีอยู่ ทั้งตัว เลย ไม่เชื่อ ออกจาก รพ. ยังกิน ข้าวขาหมู กะเพรา ไก่ อยู่ได้ 2 เดือน ฉี่ เป็นเลือด อีก ไปตรวจ มันลาม ไป กะเพาะ ปัสสาวะ อีก เนื้อร้าย ใหญ่ 2.5 ซม. ผ่าตัด เอา ก้อน เนื้อ ออก อีก หลังจากนั้น ไม่กิน เนื้อสัตว์ หมู วัว ไก่ เลย ทานแต่ ผัก ผลไม้
   3 เดือน ไปตรวจ ไม่พบ เชื้อ มะเร็ง หลังจากนั้น ก็ตรวจ มา ตลอด ปกติ ดี

   
สรุป อวัยวะ ใน ร่างกาย เจริญ เติบโต ได้เพราะ เลือด ไปเลี้ยง  ถ้าเรา ไม่กิน เนื้อวัว หมู ไก่ ในเลือด ก็ ไม่มี โปรตีน ไปให้ เซลล์ มะเร็ง กิน
    เปรียบ เหมือน กาฝาก ถ้าเรา ตัดท่อ น้ำเลี้ยง ตรงที่ กาฝาก ขึ้น กาฝาก อยู่ ไม่ได้ แต่ ต้นไม้ ไม่ตาย
    ผม ทานผัก ทุกอย่าง ที่ กินกัน อยู่ ปกติ ทุกวัน  ผักบุ้ง คะน้า กะหล่ำ ผักกาด มะเขือ เห็ดต้ม กล้วย แอปเปิล มะละกอ ฝรั่ง นม ถั่วเหลือง
   มะเร็ง เป็น สาเหตุ การตาย อันดับ1 ในไทย มา 5 ปี ติดต่อ กัน นับวัน มีแต่ มากขึ้น เฉลี่ย 8 : 1 อย่า ล้อเล่น มีสิทธิ เป็นได้
   เหมือนปลวก คือ ส่วนไหน ที่ มันกิน แล้วก็ เสียไป ไม่ สามารถ ฟื้นฟู ได้ ต้อง ตัดทิ้ง เหมือน เนื้อไม้ ที่ถูก ปลวก กิน ไปแล้ว ก็เสียไป
    กินดุ คือ ลุกลาม เร็วมาก
    ใจเสาะ คือ ไม่ให้ อาหาร มัน ฝ่อตาย ไปเอง ภายใน ไม่กี่ เดือน

   ใครจะ copy ส่งไป ก็ไม่ ขัดข้อง ถือว่า เป็นบุญ กุศล อย่างหนึ่ง ผมเอง มีโอกาส ก็ จะบอก แก่คนที่ เขาป่วย และ ติดต่อ มา สอบถาม
     หวังว่า พอจะ เป็น ประโยชน์ นะครับ

     ก้อง ศิวะเกื้อ
หัวหน้า ศาลแขวง ราชบุรี

ประสบการณ์ จริง เผื่อ จะเป็น ประโยชน์ ครับ

ประเทศไทย ต้องไม่มี ระบอบภูมิพล โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย มหาวิทยาลัยประชาชน

ประเทศไทย ต้องไม่มี ระบอบภูมิพล โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย มหาวิทยาลัยประชาชน


 ประเทศไทย ต้องไม่มี ระบอบภูมิพล โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย มหาวิทยาลัยประชาชน

รัฐธรรมนูญลวงโลก กับทางหายนะของประเทศไทย ตอน 2

รัฐธรรมนูญลวงโลก กับทางหายนะของประเทศไทย ตอน 2


การ ที่จัดให้มีการ Debate เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในสนช. และ สปช. โดยตัวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีสถานภาพ ที่ขัดต่อธรรมนูญโลก (International Bill of Rights) หายนะกำลังคืบคลานเข้าหาประเทศไทย (ตอนที่ ๒)
๕. เมื่อประเทศไทย จะโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล คณะใดก็ตาม ได้กระทำการฝ่าฝืน Convention Against Corruption, 2003 ที่ประเทศไทย ได้ไปให้สัตยาบันไว้กับ นานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ ในวันที่ ๑ มีนาคม ปีค.ศ. ๒๐๑๑ หรือ ปีค.ศ.๒๕๕๔ ด้วยการผลักดันให้กลุ่มนายทหารกลุ่มหนึ่ง ขึ้นมาจับกุมเอาอำนาจรัฐไปใช้โดยมิชอบ การเข้ายึดอำนาจเช่นว่านั้น เป็นการคอร์รัปชั่นอยู่ในตัวเอง (the corruption per se) ทั้งนี้ก็เพราะ การคอร์รัปชั่นตามสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวข้างต้น มีความหมายเป็นสองนัย:

๕.๑ นัยที่หนึ่ง เป็นความหมายตามที่ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญา ซึ่งหมายถึงการ ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ยักยอก ฉ้อโกง และรับของโจรในความหมายของประมวลกฏหมาอาญาไทย ที่ทำกับทรัพย์สินของรัฐ และเอกชน, การฟอกเงิน และ การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ จะเป็นรัฐ และ/หรือ เอกชนก็ตาม (ให้ดูคำนิยามตาม Convention Against Corruption, 2003)

๕.๒ นัยที่สองทุกชาติคู่ภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาฉบับนี้ มีความเห็นสอดคล้องต้องกัน เป็นเอกฉันท์ โดยการไปจัดการประชุมร่วมกันในเรื่องการบังคับใช้สนธิสัญญาฉบับนี้ที่กรุง โซล ประเทศเกาหลีใต้ ในเวลา ๗ เดือน ก่อนการประกาศบังคับใช้สนธิสัญญาฉบับนี้(จัดประชุมในเดือน พฤษภาคม ปีค.ศ.๒๐๐๓ ที่ท่านผู้อ่านอาจศึกษาเอาได้ผ่านเครื่องอ่านของกูเกิ้ล) โดยการให้คำนิยามแก่คำว่า “Corruption” ให้หมายถึง “ Abused of Powers for Private Gains” วลีนี้จึงเป็นการให้ความหมายอย่างกว้างของคำว่า “ Corruption” ตามที่ปรากฏในสนธิสัญญา ซึ่งมีความหมายว่า “ การใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ตน” และในความหมายอย่างกว้างนี้ ไม่จำเป็นต้องมีเงินทอง หรือ ผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หรือ ที่เป็นทองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่ต้องการกระทำ ที่ปรากฏเป็น “การใช้อำนาจโดยมิชอบเท่านั้น” การยึดอำนาจ และการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ตน หรือไม่? ผู้อ่านทั้งหลาย คงมีสมองตรองคิด ที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยมันสมองของ ท่านผู้อ่านเอง ผมคงไม่จำเป็นต้องชี้แนะไปให้มากกว่านี้

ส่วนการกระทำต่างๆ ตามที่ปรากฏให้เห็นไม่ว่า ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือ เป็นภาพต่างๆ ไม่ว่าเป็นวิดิทัศน์ หรือโดยประการอื่นๆ ที่ปรากฏต่อสายตาท่าน หลังจากเวลา ที่มีการยึดเอาอำนาจรัฐไปใช้โดยมิชอบแล้ว นอกจาก จะส่งผลให้การยึดอำนาจรัฐเช่นว่านี้ ตกเป็นโมฆะ (ตามความหมายของกฏหมายระหว่างประเทศ ตาม Diagram ท้ายบทความนี้)  ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับสนธิสัญญานี้ และถ้อยคำตามที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปีพ.ศ.๒๕๕๗ ที่ว่า “เราจะยอมรับในพันธกรณีที่มีอยู่กับนานาชาติ” จะส่งผลต่อไปภายใต้บังคับแห่งกฏหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บรรดาผลบังคับทางกฏหมาย อันมีที่มาจาก [สนธิสัญญา] ที่ประเทศนี้มีอยู่กับนานาชาติ ฉะนั้นการ Sanction (การบังคับตามกฏหมายระหว่างประเทศ)  ไม่ว่าจะมาจาก EU ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และแม้แต่ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ แม้แต่รัสเซีย” ที่จงใจจะสร้างสัมพันธ์ในทางการค้ากับประเทศไทยเท่านั้น (พูดง่ายๆ กู จะโกยเอาประโยชน์ของ กูลูกเดียว ) มิได้ต้องการสานสัมพันธ์ในระหว่างประเทศ เพื่อให้สถานภาพของประเทศไทย กลับไปสู่สถานะเดิมแต่ประการใดทั้งสิ้น

สำหรับกลุ่มประเทศในอาซี่ยน (ASEAN) คงไม่ต้องไปกล่าวถึง ให้มากเรื่องมากความ เป็นประชาคม ที่มุ่งเดินหน้าทางการค้าโดยเสรีประการเดียว แบบตัวใครตัวมัน ตราบเท่าที่ไม่มีสงครามกลางเมืองในไทย ไปตกกระทบเพราะพรมแดนติดกัน (As long as there is no effect of Civil War spilled over, it is o.k. for us.) เขาก็คงไม่มายุ่งกับเราแบบจริงจัง

 การที่ประเทศไทย จงใจใช้อำนาจจากอธิปไตยในลักษณะโดยมิชอบเช่นนี้ (the exercising of Sovereign Powers in an ill – legitimacy manner) ย่อมส่งผลร้ายให้กับประเทศไทยเองในที่สุด แบบสิ้นหนทางออก และผู้จับกุมอำนาจรัฐไปใช้โดยมิชอบนี้ หมดสิ้นหนทาง ที่จะก้าวลงจากอำนาจ แบบสวยๆไปได้
เราต้องไม่ลืมไปว่า “วันนี้คือ คริสศตวรรษที่ ๒๑ แล้ว มิใช่คริสศตวรรษที่ ๑๙ และ ที่ ๒๐ อีกต่อไป โลกก้าวล้ำหน้าไปมากกว่า ที่เราจะคิดตามทัน ถ้าเราไม่คิดที่จะตามโลกให้ทัน” ประเทศของเราก็จะเสียโอกาส ไปเรื่อยๆ เมื่อเราถูกโลกที่เจริญแล้ว (Civilized Nations) เช่น EU และประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งบางชาติที่เจริญแล้วในเอเชีย และออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บีบนวดไปเรื่อยๆไม่ว่าทางการค้า หรือสายสัมพันธ์ทางการฑูต

เราก็จะมีสถานภาพไม่ต่างไปจากประเทศสหภาพอาฟริกาใต้ ที่เคยโดนสหประชาชาติ และกลุ่มประเทศที่เจริญแล้ว Sanction เป็นเวลาถึง ๒๐ กว่าปี จนกระทั้งรัฐบาลคนผิวขาว ที่นำโดยประธานาธิบดี เคริกซ์ โบทาร์ ต้องยอมคุกเข่าทรุดตัวลง และยอมให้นายเนลสัน แมนเดล่า ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของ ประเทศ South Africa และยกเลิก Apartheid ออกไปเสียจาก South Africa
(พรุ่งนี้จะมาว่าต่อไปในเรื่อง Convention Against Transnational Organized Crimes, Sept. 2003 ว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร? และ Never ending War for Thailandคืออะไร?)
Thanaboon Chiranuvat's photo.
รัฐธรรมนูญโจร กับความหายนะของประเทศไทย ตอน 2

Write a comment...

ข่าวลับกรองแล้ว ฉบับพิเศษ...20 เมษา 58 โดยกลุ่มเสียงประชาชนไทย(สปท.)


ข่าวลับกรองแล้วโดยกลุ่มเสียงประชาชนไทย (สปท.)
ฉบับพิเศษ...20 เมษา 58

*ข่าวด่วน...18 เม.ย. 2558 เวลา 23.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบินTG622 (สุวรรณภูมิ-โอซาก้า) ด้วยหมายกำหนดการกระทันหัน

*สายข่าวลับในราชสำนักรายงานว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงสถานการณ์ทางการเมืองตามที่พลเอกเปรมได้กราบบังคมทูลถึงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นของพลเอกประยุททธ์ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและกราบบังคมทูลให้พระเทพเสด็จเพื่อขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ...แต่การดำเนินการดังกล่าวกระทำไปโดยมิได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมฯแต่อย่างใด

*การเสด็จเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้นักวิชชาการด้านต่างประเทศในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้ให้ความเห็นว่าเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนถือเป็นการเปิดเผยพระองค์กึ่งทางการที่กระทำการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ที่ทรงพระทุพลภาพแล้ว)ด้านต่างประเทศเป็นครั้งแรกและเป็นการแสดงพระองค์เป็นครั้งแรกที่มีความผูกพันธุ์กับคณะคสช.อย่างลึกซึ้งเป็นกรณีพิเศษที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องจับตามอง...และจากเหตุการณ์นี้ได้บ่งบอกความจริงว่าวิกฤติเศรษฐกิจกำลังก่อตัวอย่างรุนแรงและลำพังเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธเอาไม่อยู่

*สายข่าวลับยังรายการด้วยว่าให้จับตาหลังเสด็จกลับจากญี่ปุ่นแล้วยังมีกำหนดการที่เตรียมไว้อีกคือรัสเซียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเสด็จไปสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ประกาศคว่ำบาตรรัฐบาลทหารและพลเอกประยุทธในฐานะนายกฯไม่สามารถจะเดินทางไปด้วยตนเองได้...สปท.จะติดตามข่าวรายงานให้ทราบต่อไป//


ข่าวลับกรองแล้ว   ฉบับพิเศษ...20 เมษา 58   โดยกลุ่มเสียงประชาชนไทย(สปท.)


ใครเชื่อบ้าง? "บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด"

ใครเชื่อบ้าง? บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด
ใครเชื่อบ้าง? "บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด"

ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 2 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558


ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 2 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน  2558
http://youtu.be/cn8KSFZwBoo


ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 2 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558