ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, December 14, 2015

การข่มขู่ประชาชน ด้วย พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ เป็นการละเมิดกฎหมายสากลอย่างแรง

โดย อ. ธนบูลย์


การที่เจ้าพนักงาน ออกมาข่มขู่ประชาชนว่า จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯของไทย ผลจะออกมาเป็นอย่างไรในที่สุด? (13/12/2015)

ผมขอให้ความเห็นโดยสุจริตใจ ต่อ "ท่านผู้นำ" ดังต่อไปนี้:

๑. การที่เขาขู่ว่า การคอมเมนต์ใดๆ การกดไลท์ ใดๆ เป็นความผิด ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

๒. คุณทราบไหม ประเทศไทย ออกกฏหมายอย่างนี้ เขาใช้คุ้มครองเฉพาะ hardware ของคอมพิวเตอร์ ไม่รวมบรรดา Software ที่หมายรวมเอา "application of Software" เข้ามาด้วย

๓.ให้ไป Download กฏหมายมาดู การออกกฏหมายเช่นนี้ขัดต่อ ภาระหน้าที่ (Obligation derives from the Treaty หรือ พันธกรณีจากสนธิสัญญา)

๔. ประเทศไทย ไปยอมรับเอา Model Law นี้มาจาก UN Citral เป็นการรับพันธกรณีโดยการกระทำของรัฐไทย (State's Practice) คนละเรื่อง กับ การให้สัตยาบัน

๕. ทำอะไรห่ามๆไปเถอะ จะพาประเทศไทยไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการของ New York Convention, 1957

๖. เพราะพันธกรณีต่างๆที่เกิดกับประเทศไทยในเรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอยู่ภาย ใต้บังคับของ New York Convention, 1957 ที่ประเทศนี้ มีพันธกรณีตามสนธิสัญญานี้อยู่

๗. คนที่ดูกฏหมายไม่ทั่ว และ ไม่รู้จริง ย่อมมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของ กฏหมาย ตรงจุดสำคัญนี้

๘. ถ้าประเทศไทย ต้องการลองของ โดยการปรับ เป็น เหรียญทองคำครั้งมโหฬาร ก็ต้องขอเชิญเลย ครับ

๙. ในขณะนี้คน ที่ต้องคำพิพากษาของศาล ตามพ.ร.บ. นี้ มีตัวอยู่แล้ว และล้วนแล้วแต่ เป็นผู้เสียหาย ที่ต้องดำเนินการตาม New York Convention, 1957 ทั้งสิ้น

๑๐. ผม ว่าจะไม่กล่าว ถึงแล้ว เพราะคนที่เสียหายตัวจริงในกรณีนี้ คือ "ชาติ และ ประชาชน"

๑๑. แต่คนที่ปฏิบัติตามกฏหมาย ข่มขู่ทุกวัน ทั้งๆที่ไม่มีความรู้จริง ในเรื่องความเชื่อมโยงของ กฏหมายเหล่านี้ เลย

๑๒. จึงจำเป็นต้องเปิดเผยความจริงกัน ผมขอร้องให้ประชาชนทุกๆท่าน ไปดาวน์โหลด Model Law ในเรื่องนี้ จาก UNCITRAL ขององค์การสหประชาชาติ มาศึกษาเสีย

๑๓. บทปรับไหมของโลก ไม่เคยเปลี่ยนมา ๓๐๐ ปีแล้ว และ ปรับหนัก เป็น "เหรียญทองคำ" ไม่ใช่เอา ธนบัตร (Bank Notes) ไปจ่ายให้กับเขา เขาไม่รับหรอก

๑๔. ค่าปรับ (Forfeiture) นี้ โลกทั้งใบ เขา ให้ใช้ค่า เป็นเหรียญทองคำ ที่ประเทศไทยไปประกาศให้ "ธนบัตรไทย ค้ำจุนด้วยทองคำ กี่ออนซ์ล่ะครับ แล้วเทียบเข้าหาจำนวนดอลลาร์ ที่ประกาศว่า มีทองคำค้ำจุนอยู่ กี่ออนซ์ ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ

๑๕. ค่าปรับนี้เขา ปรับให้ผู้เสียหายในคดี ที่ยื่นเรื่องต่อ คณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อ วินิจฉัยตาม New York Convention, 1957

๑๖.นี่คือมรณกรรมของผู้บริหารประเทศ ทั้งมวล พร้อมด้วย นายตำรวจคนที่ออกมาข่มขู่ ว่าจะดำเนินการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับประเทศไทย

๑๗. ผมไม่อยากให้ชาติ ต้องฉิบหาย และเสียหายย่อยยับไป มากกว่านี้ จึงต้องตักเตือนกันไว้

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

รวมคลิปเพื่อการอภิวัฒน์เปลี่ยนระบอบ (มดแดงล้มช้าง สร้างชาติ) ช่วงปลายปี 2558  • ความจริงที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 14 ธันวาคม 2558 ตอน ระบอบเหี้ยกำลังจะตายห่าแล้ว!!   https://youtu.be/l0jT4v9ca4Q
  • "ทำไมกษัตริย์ภูมิพล จึงมีอิทธิฤทธิ์ทำลายระบอบประชาธิปไตย ดุจพญามารร้าย"    https://youtu.be/CbRCgpNKyTg

  • ดร.เพียงดิน รักไทย ตอน "2559 ปีแห่งวันดีเดย์ของการเปลี่ยนระบอบ เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๙ แล้ว!!!"    https://youtu.be/L7RRCWlKLQs
  • 10 สาเหตุหลัก ที่ เผด็จการ คสช ระบอบภูมิพล จะถูกล้ม โดยเสรีไทย ดร เพียงดิน รักไทย 10 มิ ย 57 mp4 https://youtu.be/T7ci1tPq87A

  • ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย ตอน "เผด็จการกระจอกห้ามกดไลค์ แต่มดแดงไทยจะเดินหน้าเปลี่ยนระบอบ"  https://youtu.be/KMbL2dDUZzY
  •   ดร.เพียงดิน รักไทย 10 ธ.ค. 2558 ตอน บทพิสูจน์ ความสำเร็จของนักปฏิวัติมดแดงล้มช้าง  https://youtu.be/FMujBtbkbkE
  • ดร. เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 8 ธ.ค.  2558 ตอน ยุทธการของปวงชนอภิวัฒน์มดแดงล้มช้าง ใต้อาณาจักรแห่งความกลัว  https://youtu.be/jVqWXxFiVc8
  • ดร เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 2015 12 06 ตอน  ธงชัย สำหรับการอภิวัฒน์ปวงชนมดแดงล้มช้าง"  https://youtu.be/H2E5dEyiKMI
  • ดร  เพียงดิน รักไทย 1 ธันวาคม  2558 ตอน  Mocking Jay กับ มดแดงล้มช้าง ใต้เกมชั่วเผด็จการไทย"  https://youtu.be/wfpZjOWkobQ
  • จุดจบราชวงศ์จักรี  บทเรียนจากเนปาลโมเดล??? ดร  เพียงดิน รักไทย  https://youtu.be/0jM999_vA1w
  • อนาคตประเทศไทย เมื่อไร้ "King ภูมิพล" แล้ว  โดย ดร.เพียงดิน รักไทย  5 ธันวาคม  2558   https://youtu.be/Vzi73pG5JDc
  • รายการทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ ดําเนินรายการ อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ    4 ธันวาคม  2558 ตอน สรุปสถานการณ์สัปดาห์ที่ไม่มีร่องรอยของ "พ่อ" & การสร้างสภาพบังคับ https://youtu.be/1-ducbgOtvE
  • ดร เพียงดิน 4 พ ย  2558  ตอน ประยุทธ์ ตลกหลวง จอมบริโภค  และสารถึงแนวร่วม มดแดงล้มช้าง  https://youtu.be/6vLku8BHcqg
  • ดร เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย  ประชาชน จะชนะเมื่อใด?"   https://youtu.be/BV_HBsN12lQ
  • ดร เพียงดิน ตอน  ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนอภิวัฒน์ ไม่มีทางแพ้" https://youtu.be/p2lu5I1oCfo
  • ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน คณะราษฎรเสรีไทยฯ กับก้าวย่างสู่ชัยชนะของประชาชน  3 ตุลาคม 2558  https://youtu.be/jZpe9YnP6ks
  • อ ชูพงศ์  15 พ ย  2558 การยกระดับยุทธวิธี สู่การเปลี่ยนระบอบ ปรับปรุงเสียงแล้ว  https://youtu.be/l1cxsv7yI7o
  • ดร เพียงดิน รักไทย 2015 11 17 ชวนคิดชวนลุย ตอน ชนวนสงครามโลกครั้งที่สาม และสงครามกลางเมืองไทย?  https://youtu.be/pmuin2PlYK8
  • อ ชูพงศ์ ทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ ตอน ขยายความ เรื่องยุทธวิธีเพือเอาชนะฝ่ายเผด็จการ"  https://youtu.be/QBsfGXuZbO8
  • ดร เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 2015 11 19  ศัตรูประชาชน และขบวนอภิวัฒน์"  https://youtu.be/uzPPLMHp4ys
  • ข่าวเสตรทไทม์ สิงค์โปร์  การตายแบบพิศดาร ของหมอหยอง คณะ & เรื่องวุ่นของวัง  https://youtu.be/IBBoMYkDYjc
  • ดร เพียงดิน รักไทย 2014 08 28 ตอน แบไต๋เผด็จการไทย เรื่อง คดีฆาตกรรมหมู่ 2552 2553   https://youtu.be/rzAVdo6qfEw
  • ดร เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย 23 พ ย 2558 ตอน ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ได้ไง ??  https://youtu.be/-yoFJkw6NOw
  • ดร.เพียงดิน ตอน "สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน ยุคสิ้นสุดรัชกาลที่เก้า และภาวะประชาต้องพาไป"  https://youtu.be/lrqAdyrHdRA
  • ดร. เพียงดิน ตอน People's Power for Peace & Democracy ความคืบหน้า ขบวนปฏิวัติของปวงชนชาวไทย 21 ก.ค.  2558  https://youtu.be/NnbzEi6roDc
  • ดร. เพียงดิน ตอน ระวัง พวกเผด็จการไทย กำลังจะยุให้ประชาชนเข่นฆ่ากัน
   http://youtu.be/2Wy4D9QtdpY
  • ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-02-07 ชวนคิดชวนคุย
  • "ส่งจดหมายถึงชาติต่าง ๆ อย่างไร  คือการเริ่มต้นล้มเผด็จการไทย อย่างได้ผลและชอบธรรม"  http://youtu.be/RB9ZXnYNBuE  หรือ http://youtu.be/ttmLCe6rgIc
  • สัญญาณอันตรายจากเปรม และอิทธิพลอเมริกันและจีน บนจุดวิกฤติประเทศไทย  http://youtu.be/No8zkCIV7go
  หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
   http://tinyurl.com/o2rzao8
    หรือที่นี่ 
    http://tinyurl.com/pcqjppt
     เพื่อร่วมเป็นฐานของการปฏิวัติในอนาคตอันใกล้นี้ และเริ่มต้นทำงานในฐานะมดแดงล้มช้างทันที (ข้อมูลทุกอย่าง เป็นความลับสุดยอด ดร.เพียงดิน รักไทย จะดูแลเองแต่ผู้เดียว และอย่าได้ติดตามลิ้งค์อื่นใด นอกจากลิ้งค์นี้จากเฟสบุ๊คของดร.เพียงดิน และลิ้งค์ที่อยู่ใต้ยูทูปวิดีโอของ มหาวิทยาลัยประชาชน Official เท่านั้น)

     ประชาชนเจริญ!!!!
     ประชาชนเจริญ!!!!
     ประชาชนเจริญ!!!!


     รวมคลิปเพื่อการอภิวัฒน์เปลี่ยนระบอบ (มดแดงล้มช้าง สร้างชาติ) ช่วงปลายปี 2558      • ความจริงที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 14 ธันวาคม 2558 ตอน ระบอบเหี้ยกำลังจะตายห่าแล้ว!!   https://youtu.be/l0jT4v9ca4Q
      • "ทำไมกษัตริย์ภูมิพล จึงมีอิทธิฤทธิ์ทำลายระบอบประชาธิปไตย ดุจพญามารร้าย"    https://youtu.be/CbRCgpNKyTg

      • ดร.เพียงดิน รักไทย ตอน "2559 ปีแห่งวันดีเดย์ของการเปลี่ยนระบอบ เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๙ แล้ว!!!"    https://youtu.be/L7RRCWlKLQs
      • 10 สาเหตุหลัก ที่ เผด็จการ คสช ระบอบภูมิพล จะถูกล้ม โดยเสรีไทย ดร เพียงดิน รักไทย 10 มิ ย 57 mp4 https://youtu.be/T7ci1tPq87A

      • ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย ตอน "เผด็จการกระจอกห้ามกดไลค์ แต่มดแดงไทยจะเดินหน้าเปลี่ยนระบอบ"  https://youtu.be/KMbL2dDUZzY
      •   ดร.เพียงดิน รักไทย 10 ธ.ค. 2558 ตอน บทพิสูจน์ ความสำเร็จของนักปฏิวัติมดแดงล้มช้าง  https://youtu.be/FMujBtbkbkE
      • ดร. เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 8 ธ.ค.  2558 ตอน ยุทธการของปวงชนอภิวัฒน์มดแดงล้มช้าง ใต้อาณาจักรแห่งความกลัว  https://youtu.be/jVqWXxFiVc8
      • ดร เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 2015 12 06 ตอน  ธงชัย สำหรับการอภิวัฒน์ปวงชนมดแดงล้มช้าง"  https://youtu.be/H2E5dEyiKMI
      • ดร  เพียงดิน รักไทย 1 ธันวาคม  2558 ตอน  Mocking Jay กับ มดแดงล้มช้าง ใต้เกมชั่วเผด็จการไทย"  https://youtu.be/wfpZjOWkobQ
      • จุดจบราชวงศ์จักรี  บทเรียนจากเนปาลโมเดล??? ดร  เพียงดิน รักไทย  https://youtu.be/0jM999_vA1w
      • อนาคตประเทศไทย เมื่อไร้ "King ภูมิพล" แล้ว  โดย ดร.เพียงดิน รักไทย  5 ธันวาคม  2558   https://youtu.be/Vzi73pG5JDc
      • รายการทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ ดําเนินรายการ อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ    4 ธันวาคม  2558 ตอน สรุปสถานการณ์สัปดาห์ที่ไม่มีร่องรอยของ "พ่อ" & การสร้างสภาพบังคับ https://youtu.be/1-ducbgOtvE
      • ดร เพียงดิน 4 พ ย  2558  ตอน ประยุทธ์ ตลกหลวง จอมบริโภค  และสารถึงแนวร่วม มดแดงล้มช้าง  https://youtu.be/6vLku8BHcqg
      • ดร เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย  ประชาชน จะชนะเมื่อใด?"   https://youtu.be/BV_HBsN12lQ
      • ดร เพียงดิน ตอน  ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนอภิวัฒน์ ไม่มีทางแพ้" https://youtu.be/p2lu5I1oCfo
      • ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน คณะราษฎรเสรีไทยฯ กับก้าวย่างสู่ชัยชนะของประชาชน  3 ตุลาคม 2558  https://youtu.be/jZpe9YnP6ks
      • อ ชูพงศ์  15 พ ย  2558 การยกระดับยุทธวิธี สู่การเปลี่ยนระบอบ ปรับปรุงเสียงแล้ว  https://youtu.be/l1cxsv7yI7o
      • ดร เพียงดิน รักไทย 2015 11 17 ชวนคิดชวนลุย ตอน ชนวนสงครามโลกครั้งที่สาม และสงครามกลางเมืองไทย?  https://youtu.be/pmuin2PlYK8
      • อ ชูพงศ์ ทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ ตอน ขยายความ เรื่องยุทธวิธีเพือเอาชนะฝ่ายเผด็จการ"  https://youtu.be/QBsfGXuZbO8
      • ดร เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย 2015 11 19  ศัตรูประชาชน และขบวนอภิวัฒน์"  https://youtu.be/uzPPLMHp4ys
      • ข่าวเสตรทไทม์ สิงค์โปร์  การตายแบบพิศดาร ของหมอหยอง คณะ & เรื่องวุ่นของวัง  https://youtu.be/IBBoMYkDYjc
      • ดร เพียงดิน รักไทย 2014 08 28 ตอน แบไต๋เผด็จการไทย เรื่อง คดีฆาตกรรมหมู่ 2552 2553   https://youtu.be/rzAVdo6qfEw
      • ดร เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย 23 พ ย 2558 ตอน ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ได้ไง ??  https://youtu.be/-yoFJkw6NOw
      • ดร.เพียงดิน ตอน "สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน ยุคสิ้นสุดรัชกาลที่เก้า และภาวะประชาต้องพาไป"  https://youtu.be/lrqAdyrHdRA
      • ดร. เพียงดิน ตอน People's Power for Peace & Democracy ความคืบหน้า ขบวนปฏิวัติของปวงชนชาวไทย 21 ก.ค.  2558  https://youtu.be/NnbzEi6roDc
      • ดร. เพียงดิน ตอน ระวัง พวกเผด็จการไทย กำลังจะยุให้ประชาชนเข่นฆ่ากัน
       http://youtu.be/2Wy4D9QtdpY
      • ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-02-07 ชวนคิดชวนคุย
      • "ส่งจดหมายถึงชาติต่าง ๆ อย่างไร  คือการเริ่มต้นล้มเผด็จการไทย อย่างได้ผลและชอบธรรม"  http://youtu.be/RB9ZXnYNBuE  หรือ http://youtu.be/ttmLCe6rgIc
      • สัญญาณอันตรายจากเปรม และอิทธิพลอเมริกันและจีน บนจุดวิกฤติประเทศไทย  http://youtu.be/No8zkCIV7go
      หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
       http://tinyurl.com/o2rzao8
        หรือที่นี่ 
        http://tinyurl.com/pcqjppt
         เพื่อร่วมเป็นฐานของการปฏิวัติในอนาคตอันใกล้นี้ และเริ่มต้นทำงานในฐานะมดแดงล้มช้างทันที (ข้อมูลทุกอย่าง เป็นความลับสุดยอด ดร.เพียงดิน รักไทย จะดูแลเองแต่ผู้เดียว และอย่าได้ติดตามลิ้งค์อื่นใด นอกจากลิ้งค์นี้จากเฟสบุ๊คของดร.เพียงดิน และลิ้งค์ที่อยู่ใต้ยูทูปวิดีโอของ มหาวิทยาลัยประชาชน Official เท่านั้น)

         ประชาชนเจริญ!!!!
         ประชาชนเจริญ!!!!
         ประชาชนเจริญ!!!!


         บทวิเคราะห์จากองค์การเสรีไทยฯ จากสถานการณ์ผลัดเปลี่ยนอำนาจ จึงพอสรุปได้ว่า

         บทวิเคราะห์จากองค์การเสรีไทยฯ
         จากสถานการณ์ผลัดเปลี่ยนอำนาจ จึงพอสรุปได้ว่า

         เปรมรบกับ 3 ป. ประวิทย์ ประยุทธ ป๊อก(อนุพงษ์)แน่

         -ตัวแปรสำคัญคือ ธีรชัย ผบ.ทบ,ไพบูลย์ คุ้มฉายา ว่าจะย้ายข้างเข้าฝ่ายไหน

         -ไพบูลย์ออกมาพบตู่เต้น จตุพร ณัฐวุฒิ เอาหลักฐานแฉโกงราชภักดิ์ แปลได้ว่าไพบูลย์ออกมาแถลงว่ามีการโกงจริงนั้นไพบูลย์กำลังจะทำอะไรเข้าข้างใด ต้องจับตาดูชัดๆ

         -ธีระชัยออกมาบอกว่าสอบโครงการราชภักดิ์ที่ ทบ.ทำนะไม่โกง แต่การบริจาคและต้นปาล์มต้นละ 300,000 บาทนะ ให้ไปถามอุดมเดชเอาเองตนไม่ตอบ แปลว่าธีรชัยเล่นงานเปิดแผล อุดมเดชแน่ เพราะอุดมเดชร่วมประยุทธจะเอาปรีชาน้อง ประยุทธขึ้น ผบ.ทบ แต่ไม่สำเร็จ

         -ในสถานการณ์หลังวันเผาพระสังฆราช 16 ธ.ค.แล้ว มันน่าจะมีอะไรออกมาชัดเจนขึ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอำนาจให้ ที่ พล.เอก เปรม  ซึ่งต้องการจะยื้อต่อไป แต่ปัญหาที่ตามมานั้นยากมาก ๆ จน ทุกฝ่ายต้องฉวยโอกาสทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเผด็จศึกอีกฝ่ายตามข้อแรกให้ได้
          
         ขอให้ช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปว่า จากปรากฎการณ์ที่แยกแยะไว้นี้ว่าตัวแปลสำคัญคือธีระชัย ผบ.ทบ. กับ ไพบูลย์ คุ้มฉายาจะย้ายข้างถือหางฝั่งไหน
          
         ส่วนการดำเนินนโยบายของพรรคเพื่อไทยช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญยิ่ง. ขอได้โปรดหารือกับ สส. พท. ทุกจังหวัด ที่สดับตรับฟังพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคฯ ว่าเขาคิดอย่างไรบ้าง. เพื่อนำมากำหนดการก้าวเดิน ให้เห็นว่าพรรคฯ รับฟังและให้ความสำคัญกับความคิดของมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย

         อีกทั้งโปรดระวังพลังศรัทธาที่ ปชช. เขาหวังพึ่งพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้นำธงการต่อสู้ เพื่อทวงคืนอำนาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง. โดยไม่ต้องไปแคร์ ปชป. กปปส. พธม.คสช. เพราะมันไม่มีวันจะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว ครับ.
          
         อนึ่งต้องดูทูตอเมริกา ทูตอังกฤษ รัฐสภาEU และประธานองค์การ UNHCR แห่ง UN มีบทบาทมากขึ้นแสดงความห่วงใยสถานะการณ์ไทยและห่วง กับการที่คสช. รัฐบาลใช้ ม.112 ม.44 กฎอัยการศึกมากว่า ปีเจ็ดเดือนแล้ว ว่าไม่เป็นผลดีต่อการปกครองการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตเลย แปลว่าโลกล้อมประเทศแบบนี้ฝ่ายจีน รัสเซียจะก้าวเดินหมากสนับสนุน คสช. ทหารต่อไปแบบพม่าหรืออย่างไร? ต้องจับตาสองด้าน ทั้งศึกภายในประเทศกับศึกภายนอกประเทศ ที่ดึงไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง

         "ทำไมกษัตริย์ภูมิพล จึงมีอิทธิฤทธิ์ทำลายระบอบประชาธิปไตย ดุจพญามารร้าย"

         "ทำไมกษัตริย์ภูมิพล จึงมีอิทธิฤทธิ์ทำลายระบอบประชาธิปไตย ดุจพญามารร้าย"
         *****หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
         หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
         เพื่อร่วมเป็นฐานของการปฏิวัติในอนาคตอันใกล้นี้ และเริ่มต้นทำงานในฐานะมดแดงล้มช้างทันที (ข้อมูลทุกอย่าง เป็นความลับสุดยอด ดร.เพียงดิน รักไทย จะดูแลเองแต่ผู้เดียว และอย่าได้ติดตามลิ้งค์อื่นใด นอกจากลิ้งค์นี้จากเฟสบุ๊คของดร.เพียงดิน และลิ้งค์ที่อยู่ใต้ยูทูปวิดีโอของ มหาวิทยาลัยประชาชน Official และที่มดแดงล้มช้างนี้เท่านั้น)