ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, January 20, 2021

สรุปเหลี่ยมคมการเมืองอเมริกัน ยุคทรัมพ์=>ไบเด้น โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 20 มกราคม 2564

สรุปเหลี่ยมคมการเมืองอเมริกัน ยุคทรัมพ์=>ไบเด้น โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 20 มกราคม 2564


URL : https://youtu.be/mTkHa2aEZLk

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 15 รักหวานที่โลซานน์ และ บัลลังก์เดือด

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 14 รักหวาน และ บังลังก์เดือด

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 13 การหวนคืนของจักรี 2489 – 2492 นำเสนอโดย ดร ...

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 12 ปริศนาฆาตกรรม (ต่อ)

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 11 ปริศนาฆาตกรรม

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 10 จากเจ้ากลางแถว สู่ธรรมราชา!!!

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 9

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 8

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 7

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 6