ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 15, 2016

มันสะท้อนว่าบ้านเมืองเรายังป่าเถื่อนอยู่ครับ

มันสะท้อนว่าบ้านเมืองเรายังป่าเถื่อนอยู่ครับ

---------------------------------------------------------

บัตรประชาชนกับห้องดับจิต

เขียนความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองไปบ้างแล้ว เดี๋ยวคงทยอยขึ้นให้อ่านกันได้ ตอนนี้ขอคุยเรื่องที่สนใจสักเรื่อง ไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงแต่จะว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน

-
เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวว่ามีการเสนอให้ใช้มาตรการเพิกถอนบัตรประชาชนกับผู้ที่ไม่ชำระหนี้กองทุนกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กยศ.) จะเป็นเพราะได้พยายามหาวิธีต่างๆมาแล้วไม่สำเร็จหรืออย่างไรไม่ทราบได้ ก็เลยคิดจะใช้วิธีนี้

-
เรื่องกยศ.ที่ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดเดิมจนจำไม่ได้แล้วนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ถ้าจะคุยก็คุยกันได้ยาว แต่ขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงในวันนี้

-
ที่อยากจะพูดถึง ก็คือ การจะใช้วิธีเพิกถอนบัตรประชาชนซึ่งออกจะเป็นเรื่องร้ายแรงเอาการอยู่ ใครถูกเพิกถอนบัตรประชาชนก็คงเดือดร้อนสาหัสสากรรจ์ จะติดต่ออะไรก็ไม่สะดวก ไปไหนมาไหนถูกตรวจสอบแล้วไม่มีก็อาจถูกควบคุมตัวหรือถูกดำเนินคดีเอาได้ ขึ้นเครื่องบินก็จะยุ่งยากหรือถึงขั้นตกเครื่องเอาดื้อๆ

-
แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเพียงตัวอย่างความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่มีบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญในระบบกฎหมายและวัฒนธรรมของไทยซึ่งต่างจากบางประเทศที่เขาอาจไม่ต้องมีบัตรประชาชนกัน บัตรประชาชนของคนไทยกลายเป็นเครื่องแสดงความเป็นคนไทยกับเขาคนหนึ่ง พอไม่มีบัตรประชาชนเสียแล้ว นอกจากเสียสิทธิ์ต่างๆมากมาย ยังต้องสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนอีกด้วย

-
การใช้วิธีเพิกถอนบัตรประชาชนมาจัดการกับนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ค้างหนี้จึงไม่เพียงเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุไปมาก แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจความสำคัญของสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่ผู้มีอำนาจอยากจะลิดรอนกันเมื่อไรอย่างไรก็ได้

-
อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดในช่วงสงกรานต์และไม่พบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเรื่องบัตรประชาชนคือเรื่องการส่งคนเมาแล้วขับไปเข้าห้องดับจิตและให้ช่วยแต่งศพ

-
การจะหาทางแก้ปัญหาเมาแล้วขับนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะเมาแล้วขับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนถนนมากที่สุด แต่บทลงโทษก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่จะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดจริงจังและรณรงค์กันอย่างไร

-
ส่วนการให้คนที่ทำผิดกฎหมายไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมก็เป็นวิธีการที่ช่วยให้คนได้เรียนรู้และปรับตัวให้เป็นคนที่ดีของสังคมได้ ในหลายๆประเทศก็ใช้กันอยู่ แต่จะให้ไปทำอะไรให้แก่สังคมจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ใช่อยากจะให้เขาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะคิดกันตามใจชอบ

-
ผมเคยต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนนซึ่งรวมถึงเรื่องเมาแล้วขับมาก่อน แต่ที่เคยทำอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมคิดถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ก็คือ การเคยเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องเรียนผ่าศพในวิชากายวิภาคศาสตร์

-
การเข้าไปในห้องดับจิตและการแต่งศพนั้น สำหรับผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับหลายๆคน อาจเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวจนถึงขั้นกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรงได้ การบังคับให้ผู้กระทำผิดกฎหมายต้องไปอยู่ในห้องดับจิตหรือแต่งศพจึงเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขา เป็นการทำร้ายเขาอย่างที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น อีกทั้งการทำงานในห้องดับจิตและการแต่งศพก็เป็นงานอันมีเกียรติ ไม่ควรเอามาคิดมาพูดกันในลักษณะเป็นเรื่องที่มีไว้ลงโทษคนทำผิดกฎหมายให้สาแก่ใจ

-
จะลงโทษคนทำผิดกฎหมายก็ลงโทษกันไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนการจะให้คนทำผิดกฎหมายไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมควรมีหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนที่ต้องกำหนดประเภทของกิจกรรมอย่างเหมาะสม มีทางเลือก เป็นไปโดยสมัครใจและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ทำกิจกรรมนั้นด้วย
ทั้งเรื่องเพิกถอนบัตรประชาชนและส่งคนเข้าห้องดับจิตนี้ ทำให้เห็นว่าในสังคมไทยยังมีปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ไม่น้อย ที่น่าเป็นห่วง คือ มีปัญหานี้อยู่ในหมู่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษต่อผู้คนทั่วไปเสียด้วย


-
มันสะท้อนว่าบ้านเมืองเรายังป่าเถื่อนอยู่ครับ

-
Chaturon Chaisang


มันสะท้อนว่าบ้านเมืองเรายังป่าเถื่อนอยู่ครับ

มันสะท้อนว่าบ้านเมืองเรายังป่าเถื่อนอยู่ครับ

---------------------------------------------------------

บัตรประชาชนกับห้องดับจิต

เขียนความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองไปบ้างแล้ว เดี๋ยวคงทยอยขึ้นให้อ่านกันได้ ตอนนี้ขอคุยเรื่องที่สนใจสักเรื่อง ไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงแต่จะว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน

-
เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวว่ามีการเสนอให้ใช้มาตรการเพิกถอนบัตรประชาชนกับผู้ที่ไม่ชำระหนี้กองทุนกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กยศ.) จะเป็นเพราะได้พยายามหาวิธีต่างๆมาแล้วไม่สำเร็จหรืออย่างไรไม่ทราบได้ ก็เลยคิดจะใช้วิธีนี้

-
เรื่องกยศ.ที่ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดเดิมจนจำไม่ได้แล้วนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ถ้าจะคุยก็คุยกันได้ยาว แต่ขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงในวันนี้

-
ที่อยากจะพูดถึง ก็คือ การจะใช้วิธีเพิกถอนบัตรประชาชนซึ่งออกจะเป็นเรื่องร้ายแรงเอาการอยู่ ใครถูกเพิกถอนบัตรประชาชนก็คงเดือดร้อนสาหัสสากรรจ์ จะติดต่ออะไรก็ไม่สะดวก ไปไหนมาไหนถูกตรวจสอบแล้วไม่มีก็อาจถูกควบคุมตัวหรือถูกดำเนินคดีเอาได้ ขึ้นเครื่องบินก็จะยุ่งยากหรือถึงขั้นตกเครื่องเอาดื้อๆ

-
แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเพียงตัวอย่างความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่มีบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญในระบบกฎหมายและวัฒนธรรมของไทยซึ่งต่างจากบางประเทศที่เขาอาจไม่ต้องมีบัตรประชาชนกัน บัตรประชาชนของคนไทยกลายเป็นเครื่องแสดงความเป็นคนไทยกับเขาคนหนึ่ง พอไม่มีบัตรประชาชนเสียแล้ว นอกจากเสียสิทธิ์ต่างๆมากมาย ยังต้องสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนอีกด้วย

-
การใช้วิธีเพิกถอนบัตรประชาชนมาจัดการกับนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ค้างหนี้จึงไม่เพียงเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุไปมาก แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจความสำคัญของสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่ผู้มีอำนาจอยากจะลิดรอนกันเมื่อไรอย่างไรก็ได้

-
อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดในช่วงสงกรานต์และไม่พบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเรื่องบัตรประชาชนคือเรื่องการส่งคนเมาแล้วขับไปเข้าห้องดับจิตและให้ช่วยแต่งศพ

-
การจะหาทางแก้ปัญหาเมาแล้วขับนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะเมาแล้วขับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนถนนมากที่สุด แต่บทลงโทษก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่จะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดจริงจังและรณรงค์กันอย่างไร

-
ส่วนการให้คนที่ทำผิดกฎหมายไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมก็เป็นวิธีการที่ช่วยให้คนได้เรียนรู้และปรับตัวให้เป็นคนที่ดีของสังคมได้ ในหลายๆประเทศก็ใช้กันอยู่ แต่จะให้ไปทำอะไรให้แก่สังคมจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ใช่อยากจะให้เขาไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะคิดกันตามใจชอบ

-
ผมเคยต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนนซึ่งรวมถึงเรื่องเมาแล้วขับมาก่อน แต่ที่เคยทำอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมคิดถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ก็คือ การเคยเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องเรียนผ่าศพในวิชากายวิภาคศาสตร์

-
การเข้าไปในห้องดับจิตและการแต่งศพนั้น สำหรับผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับหลายๆคน อาจเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวจนถึงขั้นกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรงได้ การบังคับให้ผู้กระทำผิดกฎหมายต้องไปอยู่ในห้องดับจิตหรือแต่งศพจึงเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขา เป็นการทำร้ายเขาอย่างที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น อีกทั้งการทำงานในห้องดับจิตและการแต่งศพก็เป็นงานอันมีเกียรติ ไม่ควรเอามาคิดมาพูดกันในลักษณะเป็นเรื่องที่มีไว้ลงโทษคนทำผิดกฎหมายให้สาแก่ใจ

-
จะลงโทษคนทำผิดกฎหมายก็ลงโทษกันไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนการจะให้คนทำผิดกฎหมายไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมควรมีหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนที่ต้องกำหนดประเภทของกิจกรรมอย่างเหมาะสม มีทางเลือก เป็นไปโดยสมัครใจและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ทำกิจกรรมนั้นด้วย
ทั้งเรื่องเพิกถอนบัตรประชาชนและส่งคนเข้าห้องดับจิตนี้ ทำให้เห็นว่าในสังคมไทยยังมีปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ไม่น้อย ที่น่าเป็นห่วง คือ มีปัญหานี้อยู่ในหมู่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษต่อผู้คนทั่วไปเสียด้วย


-
มันสะท้อนว่าบ้านเมืองเรายังป่าเถื่อนอยู่ครับ

-
Chaturon Chaisang


“จาตุรนต์” ชี้ ประชามติแบบ “มัดมือชก” มีแต่เพิ่มความขัดแย้ง

"จาตุรนต์" ชี้ ประชามติแบบ "มัดมือชก" มีแต่เพิ่มความขัดแย้ง
-

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงแนวทางของ คสช.ในการหาทางออกหากรัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านประชามติว่า ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่ายังไม่รู้จะทำอย่างไรก็มีเหตุผลอยู่ มาถึงขั้นนี้ การจะกำหนดให้ชัดลงไปว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านในการลงประชามติแล้วจะเจอกับอะไรนั้น อาจจะทำไม่ได้และไม่แน่ว่าจะเป็นผลดีเสียแล้ว เช่น สมมุติ คสช.มอบให้นายวิษณุเป็นคนเตรียมการ และนายวิษณุบอกว่าจะเอาร่าง 3-4 ฉบับมายำเข้าด้วยกัน แต่จะแถมเรื่องนายกฯคนนอกเข้าไปด้วย และเมื่อคำถามพ่วงตกไป แต่เกิดจะให้ ส.ว.มีอำนาจลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯได้ แล้วจะทำกันอย่างไร พูดง่ายๆ ก็คือ หากบอกว่าถ้าไม่ผ่านจะได้รัฐธรรมนูญที่แย่กว่าเดิมแน่ๆ คนก็ต้องจำยอมออกเสียงให้ผ่าน หรือในทางตรงข้าม หากบอกว่าถ้าไม่ผ่านจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าเดิมแน่ๆ คนก็จะออกเสียงไม่ให้ผ่าน

-
นายจาตุรนต์กล่าวว่า การจัดให้มีการลงประชามตินั้น โดยตัวมันเองหมายความว่า คสช.ยินยอมให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะยอมรับร่างที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่ง คสช.แต่งตั้งขึ้นมาร่างภายใต้คำแนะนำของแม่น้ำอีก 4 สายนี้หรือไม่ หากผ่านก็ดำเนินการขั้นตอนต่อไปซึ่งกำหนดไว้แล้ว แต่ถ้าไม่ผ่านแล้วบอกว่า คสช.ก็จะกำหนดเอาตามใจชอบ ก็เท่ากับไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกอะไรเลย กลายเป็นออกหัวหรือก้อยก็เป็นตาม คสช.หมด อย่างนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการลงประชามติ

-
ทางที่ดีที่สุดคือการตั้งประเด็นถามประชาชนไปเสียเลย เหมือนมีคำถามพ่วงเพิ่มขึ้นว่า ถ้าไม่ผ่านจะให้ทำอย่างไร แต่สิ่งนี้คงไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะใจไม่กว้างพอ ดังนั้น สิ่งที่จะทำได้และควรทำก็คือ การยืนยันว่าหากไม่ผ่าน จะยอมรับการตัดสินของประชาชนและการดำเนินการต่อไปจะรับฟังความเห็นฝ่ายต่างๆ ให้มากขึ้น

-
นายจาตุรนต์กล่าวว่า การลงประชามติที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยลดความขัดแย้งแตกแยกในสังคม เพราะฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เมื่อผลออกมาอย่างไร แม้จะมีคนที่ยังไม่เห็นด้วย แต่ก็จะไม่ติดใจและมีโอกาสยอมรับได้มาก แต่ถ้าการลงประชามติทำไปแบบมัดมือชกอยู่ข้างเดียว ผลที่ออกมาก็บอกไม่ได้ว่าเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ ความไม่พอใจก็จะยังมีอยู่มาก เมื่อปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมาในภายหลังก็จะกลายเป็นความขัดแย้งแตกแยกในสังคมอย่างไม่จบไม่สิ้น จากนี้ไปจึงควรจะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ไม่ใช่ผู้มีอำนาจสามารถพูดชี้นำสนับสนุนได้เต็มที่ แต่ผู้เห็นต่างกลับถูกคุกคาม จำกัดเสรีภาพหรืออิสรภาพอย่างที่เป็นอยู่

Cr. MatichonOnline“จาตุรนต์” ชี้ ประชามติแบบ “มัดมือชก” มีแต่เพิ่มความขัดแย้ง

"จาตุรนต์" ชี้ ประชามติแบบ "มัดมือชก" มีแต่เพิ่มความขัดแย้ง
-

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กถึงแนวทางของ คสช.ในการหาทางออกหากรัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านประชามติว่า ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่ายังไม่รู้จะทำอย่างไรก็มีเหตุผลอยู่ มาถึงขั้นนี้ การจะกำหนดให้ชัดลงไปว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านในการลงประชามติแล้วจะเจอกับอะไรนั้น อาจจะทำไม่ได้และไม่แน่ว่าจะเป็นผลดีเสียแล้ว เช่น สมมุติ คสช.มอบให้นายวิษณุเป็นคนเตรียมการ และนายวิษณุบอกว่าจะเอาร่าง 3-4 ฉบับมายำเข้าด้วยกัน แต่จะแถมเรื่องนายกฯคนนอกเข้าไปด้วย และเมื่อคำถามพ่วงตกไป แต่เกิดจะให้ ส.ว.มีอำนาจลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯได้ แล้วจะทำกันอย่างไร พูดง่ายๆ ก็คือ หากบอกว่าถ้าไม่ผ่านจะได้รัฐธรรมนูญที่แย่กว่าเดิมแน่ๆ คนก็ต้องจำยอมออกเสียงให้ผ่าน หรือในทางตรงข้าม หากบอกว่าถ้าไม่ผ่านจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าเดิมแน่ๆ คนก็จะออกเสียงไม่ให้ผ่าน

-
นายจาตุรนต์กล่าวว่า การจัดให้มีการลงประชามตินั้น โดยตัวมันเองหมายความว่า คสช.ยินยอมให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะยอมรับร่างที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่ง คสช.แต่งตั้งขึ้นมาร่างภายใต้คำแนะนำของแม่น้ำอีก 4 สายนี้หรือไม่ หากผ่านก็ดำเนินการขั้นตอนต่อไปซึ่งกำหนดไว้แล้ว แต่ถ้าไม่ผ่านแล้วบอกว่า คสช.ก็จะกำหนดเอาตามใจชอบ ก็เท่ากับไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกอะไรเลย กลายเป็นออกหัวหรือก้อยก็เป็นตาม คสช.หมด อย่างนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการลงประชามติ

-
ทางที่ดีที่สุดคือการตั้งประเด็นถามประชาชนไปเสียเลย เหมือนมีคำถามพ่วงเพิ่มขึ้นว่า ถ้าไม่ผ่านจะให้ทำอย่างไร แต่สิ่งนี้คงไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะใจไม่กว้างพอ ดังนั้น สิ่งที่จะทำได้และควรทำก็คือ การยืนยันว่าหากไม่ผ่าน จะยอมรับการตัดสินของประชาชนและการดำเนินการต่อไปจะรับฟังความเห็นฝ่ายต่างๆ ให้มากขึ้น

-
นายจาตุรนต์กล่าวว่า การลงประชามติที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยลดความขัดแย้งแตกแยกในสังคม เพราะฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เมื่อผลออกมาอย่างไร แม้จะมีคนที่ยังไม่เห็นด้วย แต่ก็จะไม่ติดใจและมีโอกาสยอมรับได้มาก แต่ถ้าการลงประชามติทำไปแบบมัดมือชกอยู่ข้างเดียว ผลที่ออกมาก็บอกไม่ได้ว่าเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ ความไม่พอใจก็จะยังมีอยู่มาก เมื่อปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมาในภายหลังก็จะกลายเป็นความขัดแย้งแตกแยกในสังคมอย่างไม่จบไม่สิ้น จากนี้ไปจึงควรจะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ไม่ใช่ผู้มีอำนาจสามารถพูดชี้นำสนับสนุนได้เต็มที่ แต่ผู้เห็นต่างกลับถูกคุกคาม จำกัดเสรีภาพหรืออิสรภาพอย่างที่เป็นอยู่

Cr. MatichonOnlineแดง ๆ วันนี้

เหลือแค่ทาง ลุกขึ้นมา ฆ่า กันเอง.. เสื้อแดงตัวนี้ งามมาก แม่สาวเสื้อแดง คนนี้ แรงงงงง 

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 15 เมษ 59 ตอน พฤษภาทมิฬ รอบใหม่

อ ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 15 เมษ 59

ตอน

พฤษภาทมิฬ รอบใหม่ เกิดหรือไม่เกิด ?

เผด็จการอยู่ยาวหรือไม่? เกิดศึกชิงวังหรือไม่

ทำไมจึง­มีการเรียกร้องให้ ฟ้าชายขึ้นครองราชย์ให้เร็วที่สุด

แล้วฟ้าชายขึ้นได้หรือไม่?

การต่อสู้ของคนเสื้อแดงเป้าหมายอยู่ที่ไห­น?

อย่าบังคับให้ประชาชนวางจอบ แล้วหันมากอบปืน

อย่าให้ประชาชนต้องกล่าวว่า .. "บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ"

เพราะสภาพทุกวันนี้ ทรราช คสช กดขี่ ข่มเห่ง จับขังและเข่นฆ่า

-----------------------------------------------------------------------

อย่าบังคับให้ประชาชนวางจอบ แล้วหันมากอบปืน
-

หากเรามาเปรียบเทียบเลียบเคียงกับการเมืองไทยภายใต้การปกครองของทรราช คสช. ตอนนี้..
-

คุณแผ่นดินต้องทดแทน คือ ทหารต้องทดแทนบุญคุณให้กับ ประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ชุปเลี้ยงทหาร และครอบครัวของทหาร 

-
ในการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามายึดอำนาจจากขบวนการทางการเมืองที่ กปปส. และ คสช. ร่วมกันใช้ความเถื่อนเข้ามาชุมนุมกันปิดถนนหนทางยึดสถานที่ราชการและเข่นฆ่าไล่ยิงประชาชน กันจนทำให้สภาพบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพไร้ขื่อไร้แปร

-

ทหารและ ข้าราชการต่างวางเฉย แต่ในมุมกลับ ทหารและข้าราชการต่างร่วมมือกับ กปปส. เพื่อหวังให้รัฐบาลของนายก ปู เป็นรัฐล้มเหลวให้ได้

-

แม้จะต้องแลกกับความสูญเสีย ทั้งระบบ รวมถึง สถาบันที่ กปปส. และ ทหารเอามากล่าวอ้างในการ ยึดอำนาจ

-

อย่าคิดว่า ประชาชนยอมรับการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.. หรือ ทรราช คสช. 

-
ประชาชนไม่อาจไม่รวมตัวกันขัดขวางต่อต้านหรือรวมตัวกันขับไล่ อย่าเป็นเป็นธรรมได้ เหมือน 14 ตุลา หรือ ในปี 35 และ 53
-

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า. ประชาชนจะสยบยอมก้มหัวเลียตีนเผด็จการ

-

หากแต่การที่ประชาชนส่วนใหญ่ นิ่งเฉย ก็เพราะ เขาให้โอกาศ ทรราช คสช. ต่างหาก  

-

หากแต่ วันนี้ ความโง่ ชั่วและบ้าอำนาจของ ทรราช คสช. ปรากฏ เด่นชัด

-

และมีความพยายาม จะสืบทอดอำนาจจากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนายกคนนอก สว.ลากตั้ง และองค์กรอิสระ ที่ ทรราช คสช. แต่งตั้ง 

-
ก็อย่าได่หวังเลยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ กว่า 30 กว่าล้านคนจะสยบยอม ต่ออำนาจเผด็จการ ทรราช คสช.

-
อย่าคิดว่า ประเทศนี้จะตกเป็นของพวกทรราช  และ ข้าราชการชั่ว จนสามารถที่จะกระทำการได้ทุกอยาางตามใจชอบ
-

อยากจะจับใครติดคุกก็จับ

-
อยากจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้

-

อยากจะด่าว่ากล่าว คนจน มันเป็นคนโง่

-
หรือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับส้นตีน และฝังข้อบังคับขึ้นมาใหม่และกดให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขและห้ามเรียกร้องต่อต้าน

-
ด้วยอำนาจ ของทรราช คสช. ม. 44

-
อย่าคิดว่า...บุญคุณต้องทดแทน  ประชาชนยังทดแทนให้แผ่นดินอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่พวกอำมาตย์เป็นผู้กำหนด

-

หากประนี้ไร้สิ้น ประชาชน แล้วข้าราชการกว่า 2 ล้านชีวิต จะกินเงินเดือนและสวัสดการจากใหน แม้แต่อำมาตย์ใหญ่ ตัวพ่อ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายกว่า 52 ล้านบาทต่อวัน นั้น  ก็ล้วนแล้วมาจาก หยาดเลือดและน้ำตา ของประชาชนทั้งสิ้น 

-

แต่การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งที่พวกทรราช คสช.ตั้งขึ้นมาเป็นสภาเป็นสมัชชาผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขียนกฏ..บังอาจกำเริบเสิบสานจะตั้งเป็นสภาถาวรที่มาจากการแต่งตั้งแล้วตะแบงว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนั้น..

-

     มันเป็นการปล้นอำนาจไปจากประชาชน อย่างแท้จริง

-

แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายยอมรับ..และคนบางกลุ่มบางคณะยังใช้อำนาจของพวกทรราช คสช. กระทำการตามอำเภอใจ ใส่ไคล้ตั้งข้อหาสร้างคดีแพ่งคดีอาญาเพื่อจะเอาคนที่ท่านไม่ชอบไปติดคุกติดตะรางนั้น..

-
     มันเป็นการสะสมความแค้นให้คุกรุ่นขึ้นมาและแน่นอนว่ามันจะนำมาซึ่งการต่อต้านขัดขวาง และเป็นระเบิดเวลาขึ้นในที่สุด 

-

ทรราช คสช. ทำในสิ่งที่พวกเขากล่าวด่าคนอื่น  แต่ก็ทำคอรัปชั่นซะเองในขณะที่กล่าวหาคนอื่น ไม่ว่าจะเป็น โครงการราชภักดิ์ หรือ โครงการขั้นพื้นฐานทั้ง รถไฟ ถนน คลอง อาวุธ  ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่โกงทั้งสิ้น 

-

ถึงวันนี้มันจึงไม่ง่ายที่จะให้ประชาชนยอมรับอีกต่อไป..ดังที่เห็นและได้ยินกันอยู่..คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ จึงต้องทบทวนและระมัดระวังก่อนที่การกระทำที่กดขี่ประชาชนอยู่นี้ จะกลายเป็นชนวนนำไปสู่ความไม่สงบครั้งใหม่ หรือสงครามกลางเมือง 

-
     ทรราช คสช. ต้องจำใส่กระโหลก ไว้ให้ดีว่า…
-
- ไม่มีอำนาจใด จะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของประชาชน   

-
เสรีชน อย่าบังคับให้ประชาชนวางจอบ แล้วหันมากอบปืน

อย่าให้ประชาชนต้องกล่าวว่า .. "บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ"

เพราะสภาพทุกวันนี้ ทรราช คสช กดขี่ ข่มเห่ง จับขังและเข่นฆ่า

-----------------------------------------------------------------------

อย่าบังคับให้ประชาชนวางจอบ แล้วหันมากอบปืน
-

หากเรามาเปรียบเทียบเลียบเคียงกับการเมืองไทยภายใต้การปกครองของทรราช คสช. ตอนนี้..
-

คุณแผ่นดินต้องทดแทน คือ ทหารต้องทดแทนบุญคุณให้กับ ประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ชุปเลี้ยงทหาร และครอบครัวของทหาร 

-
ในการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามายึดอำนาจจากขบวนการทางการเมืองที่ กปปส. และ คสช. ร่วมกันใช้ความเถื่อนเข้ามาชุมนุมกันปิดถนนหนทางยึดสถานที่ราชการและเข่นฆ่าไล่ยิงประชาชน กันจนทำให้สภาพบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพไร้ขื่อไร้แปร

-

ทหารและ ข้าราชการต่างวางเฉย แต่ในมุมกลับ ทหารและข้าราชการต่างร่วมมือกับ กปปส. เพื่อหวังให้รัฐบาลของนายก ปู เป็นรัฐล้มเหลวให้ได้

-

แม้จะต้องแลกกับความสูญเสีย ทั้งระบบ รวมถึง สถาบันที่ กปปส. และ ทหารเอามากล่าวอ้างในการ ยึดอำนาจ

-

อย่าคิดว่า ประชาชนยอมรับการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.. หรือ ทรราช คสช. 

-
ประชาชนไม่อาจไม่รวมตัวกันขัดขวางต่อต้านหรือรวมตัวกันขับไล่ อย่าเป็นเป็นธรรมได้ เหมือน 14 ตุลา หรือ ในปี 35 และ 53
-

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า. ประชาชนจะสยบยอมก้มหัวเลียตีนเผด็จการ

-

หากแต่การที่ประชาชนส่วนใหญ่ นิ่งเฉย ก็เพราะ เขาให้โอกาศ ทรราช คสช. ต่างหาก  

-

หากแต่ วันนี้ ความโง่ ชั่วและบ้าอำนาจของ ทรราช คสช. ปรากฏ เด่นชัด

-

และมีความพยายาม จะสืบทอดอำนาจจากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนายกคนนอก สว.ลากตั้ง และองค์กรอิสระ ที่ ทรราช คสช. แต่งตั้ง 

-
ก็อย่าได่หวังเลยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ กว่า 30 กว่าล้านคนจะสยบยอม ต่ออำนาจเผด็จการ ทรราช คสช.

-
อย่าคิดว่า ประเทศนี้จะตกเป็นของพวกทรราช  และ ข้าราชการชั่ว จนสามารถที่จะกระทำการได้ทุกอยาางตามใจชอบ
-

อยากจะจับใครติดคุกก็จับ

-
อยากจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้

-

อยากจะด่าว่ากล่าว คนจน มันเป็นคนโง่

-
หรือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับส้นตีน และฝังข้อบังคับขึ้นมาใหม่และกดให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขและห้ามเรียกร้องต่อต้าน

-
ด้วยอำนาจ ของทรราช คสช. ม. 44

-
อย่าคิดว่า...บุญคุณต้องทดแทน  ประชาชนยังทดแทนให้แผ่นดินอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่พวกอำมาตย์เป็นผู้กำหนด

-

หากประนี้ไร้สิ้น ประชาชน แล้วข้าราชการกว่า 2 ล้านชีวิต จะกินเงินเดือนและสวัสดการจากใหน แม้แต่อำมาตย์ใหญ่ ตัวพ่อ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายกว่า 52 ล้านบาทต่อวัน นั้น  ก็ล้วนแล้วมาจาก หยาดเลือดและน้ำตา ของประชาชนทั้งสิ้น 

-

แต่การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งที่พวกทรราช คสช.ตั้งขึ้นมาเป็นสภาเป็นสมัชชาผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขียนกฏ..บังอาจกำเริบเสิบสานจะตั้งเป็นสภาถาวรที่มาจากการแต่งตั้งแล้วตะแบงว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนั้น..

-

     มันเป็นการปล้นอำนาจไปจากประชาชน อย่างแท้จริง

-

แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายยอมรับ..และคนบางกลุ่มบางคณะยังใช้อำนาจของพวกทรราช คสช. กระทำการตามอำเภอใจ ใส่ไคล้ตั้งข้อหาสร้างคดีแพ่งคดีอาญาเพื่อจะเอาคนที่ท่านไม่ชอบไปติดคุกติดตะรางนั้น..

-
     มันเป็นการสะสมความแค้นให้คุกรุ่นขึ้นมาและแน่นอนว่ามันจะนำมาซึ่งการต่อต้านขัดขวาง และเป็นระเบิดเวลาขึ้นในที่สุด 

-

ทรราช คสช. ทำในสิ่งที่พวกเขากล่าวด่าคนอื่น  แต่ก็ทำคอรัปชั่นซะเองในขณะที่กล่าวหาคนอื่น ไม่ว่าจะเป็น โครงการราชภักดิ์ หรือ โครงการขั้นพื้นฐานทั้ง รถไฟ ถนน คลอง อาวุธ  ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่โกงทั้งสิ้น 

-

ถึงวันนี้มันจึงไม่ง่ายที่จะให้ประชาชนยอมรับอีกต่อไป..ดังที่เห็นและได้ยินกันอยู่..คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ จึงต้องทบทวนและระมัดระวังก่อนที่การกระทำที่กดขี่ประชาชนอยู่นี้ จะกลายเป็นชนวนนำไปสู่ความไม่สงบครั้งใหม่ หรือสงครามกลางเมือง 

-
     ทรราช คสช. ต้องจำใส่กระโหลก ไว้ให้ดีว่า…
-
- ไม่มีอำนาจใด จะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของประชาชน   

-
เสรีชน อ ชูพงศ์ 10 เมษ 59 Rev 1 หลังถูกบล๊อก

อ ชูพงศ์ 10 เมษ 59 Rev 1  หลังถูกบล๊อก 

ตอน...

คสช. วางแผนกลืน ประเทศ_______มันกลืนได้หรือไม่

ป­ระชาชนจะสู้ อย่างไร???????จึงชนะ และไม่มีทางแพ้

3 กล้า ของ ประชาชน

๑. กล้าคิดขบถ กับระบอบเผด็จการ 

๒. กล้าทำลายคณะเผด็จการ 

๓. กล้าขุดรากถอนโคนเผด็จการ      

ชี้ผิดชี้ถูก 10 เมษ 59 Rev 4 ( สมบรูณ์ )

ตอน "ไม่รับ" รัฐธรรมนูญโจร

วิทยกรโดย 

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 

เลขาฯ เสรีไทย