ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 8, 2015

ดร.จารุวงศ์ เรืองสุวรรณ ตัวแทนองค์การเสรีไทย กล่าวถึงจุดยืนเสรีไทย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 6 มีนาคม 2558

 
ดร.จารุวงศ์ เรืองสุวรรณ ตัวแทนองค์การเสรีไทย กล่าวถึงจุดยืนเสรีไทย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 6 มีนาคม 2558 

 -------------------