ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, July 9, 2019

คนไทยต้องเร่ง หยุด “รัฐเผด็จการฟาสซิสต์” โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 10 ก.ค. 2562

ตามลิ้งค์นี้ไปนะครับ 


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O3xbtBeyNa4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


คนไทยต้องเร่ง หยุด “รัฐเผด็จการฟาสซิสต์” โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 10 ก.ค. 2562

ตามลิ้งค์นี้ไปนะครับ 


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O3xbtBeyNa4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


ทักษิณ วางมือทางการเมือง? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 8 ก.ค. 2562

โปรดตามลิ้งค์นี้ไปทักษิณ วางมือทางการเมือง? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 8 ก.ค. 2562

โปรดตามลิ้งค์นี้ไป