ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, February 4, 2016

พระพยอมพูดไว้เมื่อวันที่ 5 กพ. 58..

พระพยอมพูดไว้เมื่อวันที่5กพ.58....􀌂􀇛night scene􏿿

...อาตมาพูดเป็นกลาง ก็เหมือนกับอาจารย์หรือครูบาอาจารย์อื่นๆ ที่พูดกัน คนอื่นเขาพูดแรงกว่าอาตมาอีก ซึ่งอาตมาอยากจะบอกว่า อย่าสั่งสมไอ้ความอคติ สองมาตรฐาน เวลาจะจัดการอะไรกับใครก็ขอให้จัดการให้มันเสมอภาค แล้วมันจะไม่เกิดแรงอัดอั้น ประทุ เช่นสมมติว่านาย ก. นาย ข. ทำความเดือดร้อน เสียหาย ให้กับบ้านเมือง แต่ถ้าปล่อยให้ลอยนวล แต่กลับมาเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่ง มันก็จะเหมือนกับที่เขาพูดกันมาก่อน ไม่ใช่อาตมาพูด อาตมาเพิ่งจะมาพูดตอนหลัง เพียงแต่เห็นว่าคำพูดนี้มันใช่ ถ้าใครได้รับความรู้สึกไม่เป็นธรรม โดนเล่นแต่เรา อีกฝ่ายไม่โดน 

พระพยอมกล่าวต่อว่า ตอนนี้อาตมาว่ากฎหมายขายได้ แล้วมันล้มเหลวในความน่าเชื่อถือ เพราะคำว่าไม่มีมาตรฐานเดียวกัน  ถอดถอนนายกฯ ปู ประเทศอยู่ได้  แต่ถ้าถอดถอนความเป็นธรรมออกจากฎหมายอยู่ลำบาก นายกฯปู ถอดถอนไม่มีอะไร แกไม่ได้มีพาวเวอร์ สู้กองทัพไม่ได้ แต่ถ้าถอดถอนความเป็นธรรมออกจากกฎหมาย เหมือนกฎหมายขายได้ พวกใช้กฎหมายเละเทะ อันนี้อยู่ยาก  ....

เจ้าหนี้..ลูกหนี้..ผู้ค้ำยิ่งต้งอ่าน กฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด เป็นแบบนี้....

ต้องอ่านไม่ว่าจะเป็น!!
เจ้าหนี้..ลูกหนี้..ผู้ค้ำยิ่งต้งอ่าน
(ฉบับใหม่ล่าสุด)เป็นแบบนี้.....
􀼂􀅵happy heart􏿿􀼂􀅶smiling heart􏿿􀼂􀅷kissy heart􏿿􀼂􀅸lovestruck heart􏿿􀼂􀅹innocent heart􏿿􀼂􀅺bummed heart􏿿􀼂􀅻blank heart􏿿􀼂􀅼crying heart􏿿􀼂􀆀sneaky heart􏿿􀼂􀆃bandaged heart􏿿

ในหลวงถือหุ้นใดบ้าง? ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Published on Nov 27, 2015

https://www.facebook.com/SiamUpdates/
► พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก­ทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2558 ) ดังนี้

- AMARIN: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) -- ธุรกิจนิตยสาร, หนังสือเล่ม, รับจ้างพิมพ์, แอคทีฟอมรินทร์
- MINT: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) -- ธุรกิจร้านอาหาร, โรงแรม, จัดจำหน่ายสินค้าแฟชัน
- SAMCO: บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) -- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นโครงการหมู่บ้านจัดสรร
- SINGER: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) -- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "SINGER" เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรเย็บผ้า ฯลฯ
- TIC: บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) -- ธุรกิจรับประกันวินาศภัย : ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ

หมายเหตุ : ข้อมูลสาธารณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ­ไทย (ตลท.)

► HM King Bhumibol Adulyadej of the Kingdom of Thailand is a shareholder in the following listed public companies (as of November 27, 2015):

- AMARIN: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
- MINT: Minor International Public Company Limited
- SAMCO: Sammakorn Public Company Limited
- SINGER: Singer Thailand Public Company Limited
- TIC: The Thai Insurance Public Company Limited

Note: Public information from the Stock Exchange of Thailand (SET)

ดร. เพียงดิน รักไทย 5 ก.พ. 2559 ตอน "เผด็จการไทย จะยึดประเทศต่อไป ได้อย่างไร?

ดร. เพียงดิน รักไทย  5 ..  2559 ตอน "เผด็จการไทย จะยึดประเทศต่อไป ได้อย่างไร?

https://youtu.be/daG2zsSl6Mw

หรือ

https://youtu.be/7NNxYAcZ_vE

-------------------------------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt