ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, September 3, 2016

อาการของในหลวง ๒ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามรายงานข่าว)... แต่ความจริงคือ.......?

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ว่า

          ภายหลังการถวายพระโอสถปฏิชีวนะ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๓๑) พระอาการต่าง ๆ ดีขึ้น ในระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ยังมีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ นาน ๆ ครั้ง โดยไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ จนเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรงหายพระทัยเร็ว มีพระเสมหะเหนียวข้นมาก ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการของพระเสมหะ และพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อที่รุนแรง แม้ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ในช่วงบ่ายของวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่พบการอักเสบ แต่คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ ในช่วงเวลาค่ำความดันพระโลหิตลดต่ำลง     เริ่มมีพระปรอท (ไข้) ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) น้อยลง คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายพระโอสถเพื่อเพิ่มความดันพระโลหิต แต่พระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงมีปริมาณน้อย

      วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ทรงหายพระทัยเร็ว   พระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังมีปริมาณน้อย   แม้ได้ถวายพระโอสถขับพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) แล้ว    ผลการตรวจพระโลหิตบ่งว่าการทำงานของพระวักกะ (ไต) ลดลง ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) พบเริ่มมีน้ำคั่งในพระปัปผาสะ (ปอด)   คณะแพทย์ ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายการรักษา   ด้วยการดึงน้ำออกจากพระโลหิตโดยวิธี Continuous renal replacement therapy (CRRT) เ  พื่อนำปริมาณน้ำส่วนเกินออก   คณะแพทย์ ฯ ได้เริ่มถวายการรักษาดังกล่าวตั้งแต่ช่วงบ่าย ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) ในช่วงเย็นพบน้ำคั่งในพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลง


          วันนี้ ทรงหายพระทัยดีขึ้น ความดันพระโลหิตดีขึ้นเป็นลำดับ ไม่มีพระปรอท (ไข้) คณะแพทย์ ฯ จะเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป