ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, December 12, 2016

ถึงเวลาช่วยเหลือวัดพระธรรมกาย ต้านภัยเผด็จการและภัยมืดหรือยัง? (เครดิต เครือข่ายปชต.)

ถึงเวลาช่วยเหลือวัดพระธรรมกาย ต้านภัยเผด็จการและภัยมืดหรือยัง? (เครดิต เครือข่ายปชต.) 

https://youtu.be/fFOCO5ih3mg

https://youtu.be/6T-wYJvBy1A

https://youtu.be/oeycipHXobE


**************************** 

หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่ 

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt 


หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก 


สภาประชาชน จะเริ่มต้นยังไง? มีแนวทางใดบ้าง?

เมื่อวานผมได้พูดเรื่องสภาประชาชน ในเชิงที่มาที่ไป สถานะ และประโยชน์อันพึงได้

ดร. เพียงดิน รักไทย 11 ธ.ค. 2559 ตอน สภาประชาชน กับ การปฏิวัติประชาชนแบบสันติ

https://youtu.be/g9F1Zpcr99k

https://youtu.be/sfvh5ezRLS0

https://youtu.be/XLDAQgRXl1sวันนี้ผมพยายามร่างกรอบการเดินหน้าแบบคร่าว ๆ ให้พี่น้องร่วมพิจารณาครับ


สภาปวงชนไทย


หลักการและเหตุผล


การที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐบาลและผู้มีอำนาจรัฐทั้งมวล คือหลักการที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตย เช่นเดียวกับความสำคัญของการมีเสรีภาพที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร วิพากษ์วิจารณ์ และตั้งสมาคมต่าง ๆ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย เพื่ออำนาจและผลประโยชน์จะเป็นของประชาชนจริง ๆ ดังนั้น การรวมตัวกันของประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ จึงเป็นสิ่งที่มีแต่คุณสำหรับการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชน ใช้และถูกกำกับโดยประชาชน (ผ่านตัวแทน) และเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงสู่ประชาชน


เป้าหมายของสภาประชาชน


สำหรับในเบื้องต้นนี้ การรวมตัวกันของปวงชนไทยทุกระดับ ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะบ้านเมืองกำลังอยู่ใต้ระบอบเผด็จการที่คิดจะอยู่ต่อยาวนาน และได้วางรากฐานทางกำลังคน กฏหมาย และสรรพกำลังต่าง เพื่อจะประกันการสร้างระบอบเผด็จการให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยการเขี่ยประชาชนให้พ้นจากวงจรอำนาจและผลประโยชน์ที่จับต้องได้


การตั้งสภาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ณ เวลานี้ จึงเป็นเพียงกุศโลบาย ไม่ใช่การหวังผลให้เกิดสภาฯ ที่เป็นทางการหรือถูกต้องตามกฎหมายที่เผด็จการครอบงำอยู่ แต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสร้างพลังของประชาชน ที่จับต้องได้จริง ๆ

๒. เพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร สัมนา วิพากษ์วิจารณ์ทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง และสร้างเสริมประสบการณ์การเป็นพลเมืองผู้ยิ่งใหญ่ในระบอบประชาธิปไตย

๓. เพื่อร่วมกันสอดส่องและหาทางแก้ปัญหาในท้องถิ่นของตน พิทักษ์ผลประโยชน์ท้องถิ่น และควบคุมกลไกรัฐในทุกระดับรอบตัว

๔. เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับผู้ถืออำนาจรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ในทุกระดับ ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตน

๕. เพื่อความร่วมมือ ช่วยเหลือ เจือจุนกัน ของประชาชน ด้วยการจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชนของตน และร่วมมือกับสภาฯ ของท้องที่อื่น ๆ ในระดับที่ขยายกว้างยิ่งขึ้นในอนาคต


วิธีการปฏิบัติงาน


ในขั้นตอนนี้ ขอให้ริเริ่มในทุกระดับที่ทำได้ เช่น

๑. มองระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดก็ได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเป็นตัวแทนคนทุกคนหรือส่วนใหญ่ในระดับนั้นหรือไม่ ให้หาคนริเริ่มแล้วลงมือทำเลย

๒. เมื่อได้ตัวบุคคลแล้ว ให้หาเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๓. เริ่มเขียนเป้าหมาย และระเบียบการของกลุ่ม (สภา) และค่อย ๆ พัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อย ๆ

๔. เริ่มประสานกับสภาระดับเดียวกัน หรือระดับที่ต่ำกว่า หรือสูงกว่า จนสานกันเป็นสภาจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเป็นสภาอำเภอรวมกัน สภาอำเภอ ซึ่งมีสมาชิกทุกตำบล และสภาตำบล ที่มีสมาชิกทุกหมู่บ้าน เป็นต้น

๕. เมื่อได้สภาระดับต่าง ๆ แล้ว ให้ลองจัดการประชุมรายสัปดาห์ เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แนะนำข้างต้น หรืออื่น ๆ

๖. เป้าหมายในระยะหนึ่งปีคือ ให้สามารถสร้างสภาประชาชน ระดับจังหวัดให้ได้

๗. การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการบริหารองค์กร ให้ใช้หลัก learning by doing โดยจะอาจจะมีที่ปรึกษาที่รู้เรื่องทางวิชาการด้านการจัดองค์กรและประชาธิปไตยไปช่วยเหลือครับ
สภาประชาชน จะเริ่มต้นยังไง? มีแนวทางใดบ้าง?

เมื่อวานผมได้พูดเรื่องสภาประชาชน ในเชิงที่มาที่ไป สถานะ และประโยชน์อันพึงได้

ดร. เพียงดิน รักไทย 11 ธ.ค. 2559 ตอน สภาประชาชน กับ การปฏิวัติประชาชนแบบสันติ

https://youtu.be/g9F1Zpcr99k

https://youtu.be/sfvh5ezRLS0

https://youtu.be/XLDAQgRXl1sวันนี้ผมพยายามร่างกรอบการเดินหน้าแบบคร่าว ๆ ให้พี่น้องร่วมพิจารณาครับ


สภาปวงชนไทย


หลักการและเหตุผล


การที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐบาลและผู้มีอำนาจรัฐทั้งมวล คือหลักการที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตย เช่นเดียวกับความสำคัญของการมีเสรีภาพที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร วิพากษ์วิจารณ์ และตั้งสมาคมต่าง ๆ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย เพื่ออำนาจและผลประโยชน์จะเป็นของประชาชนจริง ๆ ดังนั้น การรวมตัวกันของประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ จึงเป็นสิ่งที่มีแต่คุณสำหรับการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชน ใช้และถูกกำกับโดยประชาชน (ผ่านตัวแทน) และเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงสู่ประชาชน


เป้าหมายของสภาประชาชน


สำหรับในเบื้องต้นนี้ การรวมตัวกันของปวงชนไทยทุกระดับ ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะบ้านเมืองกำลังอยู่ใต้ระบอบเผด็จการที่คิดจะอยู่ต่อยาวนาน และได้วางรากฐานทางกำลังคน กฏหมาย และสรรพกำลังต่าง เพื่อจะประกันการสร้างระบอบเผด็จการให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยการเขี่ยประชาชนให้พ้นจากวงจรอำนาจและผลประโยชน์ที่จับต้องได้


การตั้งสภาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ณ เวลานี้ จึงเป็นเพียงกุศโลบาย ไม่ใช่การหวังผลให้เกิดสภาฯ ที่เป็นทางการหรือถูกต้องตามกฎหมายที่เผด็จการครอบงำอยู่ แต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเริ่มต้นการสร้างพลังของประชาชน ที่จับต้องได้จริง ๆ

๒. เพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร สัมนา วิพากษ์วิจารณ์ทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง และสร้างเสริมประสบการณ์การเป็นพลเมืองผู้ยิ่งใหญ่ในระบอบประชาธิปไตย

๓. เพื่อร่วมกันสอดส่องและหาทางแก้ปัญหาในท้องถิ่นของตน พิทักษ์ผลประโยชน์ท้องถิ่น และควบคุมกลไกรัฐในทุกระดับรอบตัว

๔. เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับผู้ถืออำนาจรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ในทุกระดับ ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตน

๕. เพื่อความร่วมมือ ช่วยเหลือ เจือจุนกัน ของประชาชน ด้วยการจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชนของตน และร่วมมือกับสภาฯ ของท้องที่อื่น ๆ ในระดับที่ขยายกว้างยิ่งขึ้นในอนาคต


วิธีการปฏิบัติงาน


ในขั้นตอนนี้ ขอให้ริเริ่มในทุกระดับที่ทำได้ เช่น

๑. มองระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดก็ได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเป็นตัวแทนคนทุกคนหรือส่วนใหญ่ในระดับนั้นหรือไม่ ให้หาคนริเริ่มแล้วลงมือทำเลย

๒. เมื่อได้ตัวบุคคลแล้ว ให้หาเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๓. เริ่มเขียนเป้าหมาย และระเบียบการของกลุ่ม (สภา) และค่อย ๆ พัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเรื่อย ๆ

๔. เริ่มประสานกับสภาระดับเดียวกัน หรือระดับที่ต่ำกว่า หรือสูงกว่า จนสานกันเป็นสภาจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเป็นสภาอำเภอรวมกัน สภาอำเภอ ซึ่งมีสมาชิกทุกตำบล และสภาตำบล ที่มีสมาชิกทุกหมู่บ้าน เป็นต้น

๕. เมื่อได้สภาระดับต่าง ๆ แล้ว ให้ลองจัดการประชุมรายสัปดาห์ เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แนะนำข้างต้น หรืออื่น ๆ

๖. เป้าหมายในระยะหนึ่งปีคือ ให้สามารถสร้างสภาประชาชน ระดับจังหวัดให้ได้

๗. การกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการบริหารองค์กร ให้ใช้หลัก learning by doing โดยจะอาจจะมีที่ปรึกษาที่รู้เรื่องทางวิชาการด้านการจัดองค์กรและประชาธิปไตยไปช่วยเหลือครับ