ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 4, 2016

"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่ ลองพิจารณาด้วยใจที่มีสติ

"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่
เมื่อมีข้อสงสัย จึงมีการตั้งคำถาม นักปราชญ์จะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่­เข้าใจ ดังนั้น หากอยากที่จะเข้าใจจึงควรคงมือหาคำตอบของคำถาม ธรรมกาย อาจจะดูเป็นของใหม่ แต่สัจธรรม ก็ คือสัจธรรม เพราะเมื่อสืบหา สืบค้น ติดตาม หาข้อมูล ก็พบธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ ลงไปๆ ดังนั้นจึงมีโครงการสืบค้นหลักฐานธรรมกายใ­นคัมภีร์พุทธโบราณ โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ในที่นี้ คือ หลักฐานแค่ส่วนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าธรรมกายนั้นมีมาแต่ปางก่อนแล้ว

DIRI


"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่

"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่

เมื่อมีข้อสงสัย จึงมีการตั้งคำถาม นักปราชญ์จะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่­เข้าใจ ดังนั้น หากอยากที่จะเข้าใจจึงควรคงมือหาคำตอบของคำถาม ธรรมกาย อาจจะดูเป็นของใหม่ แต่สัจธรรม ก็ คือสัจธรรม เพราะเมื่อสืบหา สืบค้น ติดตาม หาข้อมูล ก็พบธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ ลงไปๆ ดังนั้นจึงมีโครงการสืบค้นหลักฐานธรรมกายใ­นคัมภีร์พุทธโบราณ โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ในที่นี้ คือ หลักฐานแค่ส่วนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าธรรมกายนั้นมีมาแต่ปางก่อนแล้ว


วงเสวนา "นิติราษฎร์" ชี้ประชามติ ไม่สำคัญเท่ากติกาที่เป็นธรรม ย้ำ รธน.จะยั่งยืนได้ ปชช.ต้องยอมรับ ไม่เห็นด้วย แก้ รธน.ด้วยรถถัง แนะนำฉบับปี 40 เป็นจุดเริ่มมาทำใหม่

วงเสวนา "นิติราษฎร์" ชี้ประชามติ ไม่สำคัญเท่ากติกาที่เป็นธรรม ย้ำ รธน.จะยั่งยืนได้ ปชช.ต้องยอมรับ ไม่เห็นด้วย แก้ รธน.ด้วยรถถัง แนะนำฉบับปี 40 เป็นจุดเริ่มมาทำใหม่

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.59 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ มีการจัดเสวนา "รัฐธรรมนูญ" พร้อมเปิดตัวหนังสือ "รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.กลุ่มนิติราษฎร์  

นายปิยบุตร กล่าวว่า ปัจจุบันหากเราพูดถึงรัฐธรรมนูญ พบว่า นำปัญหาทุกอย่างใส่รัฐธรรมนูญ เราข้ามความคิดไปว่าอำนาจสูงสุดคือประชาชน ไม่ใช่เครื่องมือการปฏิรูปอย่างเดียว ดังนั้นเราต้องยกระดับคุณค่าว่ารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนจริงๆ เพราะทุกวันนี้รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารสัมพันธภาพทางอำนาจสองความคิดทางการเมือง ซึ่งยังไม่มีใครชนะหรือแพ้เด็ดขาด คนที่ครอบงำสังคมยังชนะอยู่ โดยใช้วิธีแก้ปัญหาคือฉีกรัฐธรรมนูญ แต่ทำอย่างไรก็ไปไม่ถึงที่สุดว่าจะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจริงหรือไม่ 

 
ด้าน นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเชื่อมโยงระเบียบทางการเมืองที่เที่ยงธรรม ตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบที่ดีที่สุด ขณะที่คำปรารภในร่างรัฐธรรมนูญของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. พูดถึงแต่ปัญหา แต่ไม่พูดถึงการก่อตั้งชุมชน หรือรากฐานที่แท้จริง ทั้งนี้ส่วนตนเห็นว่า การที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติ ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้รัฐธรรมนูญยั่งยืน ในทางกลับกันคนที่มีความคิดเห็นต่างกัน แต่คุณค่าพื้นฐานแบบนามธรรมที่เป็นอารยะ ความเสมอภาค การยอมรับ และการออกแบบกติกาที่มีความชอบธรรมนั้น จะทำให้รัฐธรรมนูญยั่งยืน ขณะเดียวการออกเสียงประชามติภายใต้กติกาปัจจุบันนี้ จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม คนมีวิจารณญาณคิดเอง ถ้ามีสติตนเชื่อว่าจะบอกได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามตนไปออกเสียงประชามติ แต่จะวินิจฉัยอย่างไรให้ดูหน้าตนเองไว้

 
ขณะที่ นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่รับมาตรา 35 คือไม่รับอำนาจของรัฐประหารโดยตรง ส่วนตนเห็นว่าเราไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญด้วยรถถัง เอาฉบับ 40 เป็นจุดเริ่มแล้วนำมาทำใหม่

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส le Temps du Commun 2-4 มิย 2559

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส  le Temps du Commun 2-4 มิย 2559 https://youtu.be/ldo1Z3zWr_8

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส le Temps du Commun 2-4 มิย 2559

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส  le Temps du Commun 2-4 มิย 2559 https://youtu.be/ldo1Z3zWr_8

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.ย. 2559 https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI https://youtu.be/8r0XBio7iD4 https://youtu.be/pHz0xLf3YmA --------------------- ***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg ***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้ http://tinyurl.com/o2rzao8 หร�

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.. 2559

https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI

https://youtu.be/8r0XBio7iD4

https://youtu.be/pHz0xLf3YmA

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

****************

 

คสช.​ และเครือข่ายราชาธิปไตยไทย กลัว ดร. ทักษิณ จนวิกลจริตหรือ?

https://youtu.be/5FFD86j187I

https://youtu.be/1sleilpzLKo

https://youtu.be/bfX2Ik2kYgU

https://youtu.be/7DgOQI7Lwhk

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.ย. 2559 https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI https://youtu.be/8r0XBio7iD4 https://youtu.be/pHz0xLf3YmA --------------------- ***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg ***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้ http://tinyurl.com/o2rzao8 หร�

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.. 2559

https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI

https://youtu.be/8r0XBio7iD4

https://youtu.be/pHz0xLf3YmA

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

****************

 

คสช.​ และเครือข่ายราชาธิปไตยไทย กลัว ดร. ทักษิณ จนวิกลจริตหรือ?

https://youtu.be/5FFD86j187I

https://youtu.be/1sleilpzLKo

https://youtu.be/bfX2Ik2kYgU

https://youtu.be/7DgOQI7Lwhk

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บรรยากาศที่ไม่ปกติ โดย วีรพงษ์ รามางกูร

บรรยากาศที่ไม่ปกติ 
-
บรรยากาศการเมืองทุกวันนี้เป็นบรรยากาศที่หดหู่ เป็นบรรยากาศที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง เหมือนกับรอวันที่จะระเบิดออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ ทั้งๆ ที่ดูผิวเผินเหมือนกับไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ทุกคนก็มั่นใจว่าจะต้องเกิดเรื่องอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดี

ความผิดปกติของสังคมสะท้อนออกมาจากข่าว การดิ้นรนของผู้คนที่พยายามท้าทายอำนาจรัฐ พยายามดิ้นรนเพื่อใช้สิทธิเสรีภาพของตน ซึ่งสามารถทำได้ในยามปกติ แต่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้ทำ ทุกวันศุกร์ก็จะได้ยินการออกมาห้ามประชาชนไม่ให้ทำนั้นทำนี่ ห้ามไม่ให้แม้แต่จะคิดอย่างนั้นอย่างนี้

ในระหว่างสัปดาห์ก็พอจะลืมไปว่าเรากำลังอยู่ในภาวะผิดปกติ ต้องเข้าใจว่าสภาวการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ไม่ควรจะคิดอะไรมาก แต่เมื่อเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีอำนาจ ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ก็เกิดความรู้สึกแปลกๆ ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ มันเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ

ที่แปลกใจและไม่เข้าใจก็คือ คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนร่ำคนรวย คนที่มีการศึกษา คนที่เคยใช้ชีวิตในสังคมที่เขาเจริญแล้วอย่างอเมริกา ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเคยใช้ชีวิตเพื่อต้องศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตในการฝึกงาน หรือใช้ชีวิตบางช่วงไปทำงานในต่างประเทศ แล้วก็กลับมาประเทศไทย จะสามารถอดทนกับภาวะที่ไม่มีเหตุผลของสังคมไทย ภาวะที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นเสรีชนของคนไทยถูกคุกคามอย่างหนัก ในภาวะที่ถูกขับไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศเสียถ้าหากมีความคิดเห็นที่ต่างไปจากผู้มีอำนาจ มิหนำซ้ำผู้คนที่ว่าเหล่านั้นกลับมีความคิดเป็นเผด็จการทางชนชั้นเสียเอง โดยมีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดเป็นคนโง่ ไร้การศึกษา ไม่เสียภาษี ควรจะเป็นผู้ถูกปกครองเท่านั้น ไม่ควรจะมีส่วนร่วมในการปกครอง

มีภาษิตทางรัฐศาสตร์ว่า "ประชาธิปไตยไม่เคยเกิดขึ้นได้จากการหยิบยื่นให้ ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจะต้องได้มาจากการเรียกร้อง" จึงไม่น่าจะแปลกใจว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณากันอยู่นั้นจะเป็นอย่างไร เพราะการบ้านที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ดูเสมือนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่ จึงเป็นการบ้านที่ยากและเป็นโจทย์ที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ เพราะแนวความคิดหรือ concept ของระบอบประชาธิปไตยนิยมกับแนวความคิดของระบอบอำนาจนิยมนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามและไม่อาจจะประนีประนอมหรือ compromise กันได้เลย

การจะเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยนั้นจะต้องไปด้วยวิธีการประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไม่อาจจะเกิดได้ด้วยวิถีทางที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย การสถาปนาอำนาจเผด็จการขึ้นเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยจึงเป็นไปไม่ได้ ประชาธิปไตยต้องเป็นทั้งวิธีการและจุดหมายปลายทาง ไม่มีทางที่จุดหมายปลายทางของเผด็จการจะเป็นประชาธิปไตย จุดหมายปลายทางของเผด็จการก็คือเป็นเผด็จการ ประชาธิปไตยในที่ใดก็เกิดขึ้นจากการเรียกร้องและการบังคับเอามาโดยประชาชนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเอาจากเจ้าอาณานิคมหรือจากเผด็จการเจ้าของอำนาจ ดูจะไม่มีข้อยกเว้น

อํานาจหากตกอยู่ในมือของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งองค์กรเดียว โดยไม่มีอำนาจอื่นมาคาน เผด็จการย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ มองเตสกิเออ นักปราชญ์ฝรั่งเศสจึงเสนอให้อำนาจรัฐควรแบ่งออกเป็น 3 อำนาจ ได้แก่นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ การแบ่งแยกอำนาจ หรือ separation of power จึงเป็นหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญของสหรัฐ ระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่อำนาจบริหารและนิติบัญญัติมิได้แบ่งแยกกันเด็ดขาดนั้น ประชาชนต้องมีส่วนควบคุมรัฐสภาของตนอย่างเข้มแข็งผ่านสื่อมวลชนและการเมืองนอกรัฐสภา มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดเผด็จการโดยรัฐสภาได้ หากรัฐธรรมนูญให้อำนาจพรรคการเมืองในการควบคุมผู้แทนราษฎรในสภามากเกินไป

ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก ความมีเหตุผล ความเคารพศักดิ์ศรีของตนเองของประชาชน ที่คิดว่าตนเป็นเจ้าของประเทศหรือเป็นเพียงผู้ที่อาศัยอยู่ ส่วนการเมืองการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งตามระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยศตวรรษที่ 21 ไม่มีความสำคัญ ปล่อยให้ผู้ที่เข้ามายึดอำนาจรัฐจากประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการไป เช่นนี้เป็นสภาวการณ์ที่ปราศจากทฤษฎีการเมืองรองรับ ที่ตอบคำถามใครๆ รวมทั้งตัวเองไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นสภาวการณ์ที่จะดำรงอยู่ตลอดไปไม่ได้ เป็นสถานการณ์ระยะสั้นเท่านั้น

เมื่อเป็นสภาวการณ์ที่ดำรงอยู่อย่างถาวรไม่ได้ ก็มีคำถามว่าแล้วสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไร

ทุกวันนี้ในหมู่ปัญญาชน ในหมู่คนที่มั่นใจการเมือง ในหมู่คนที่ยังครองสติสัมปชัญญะได้ คนที่ไม่ไหลไปตามกระแสที่ถูกเครือข่ายอำนาจรัฐสร้างขึ้น ก็ย่อมมีความกังวลในอนาคตของประเทศ ในอนาคตของลูกหลานรุ่นต่อไปว่า จะต้องรับภาระความไม่แน่นอน ต้องรับภาระการเปลี่ยนถ่ายอำนาจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่ไม่เป็นไปตามทำนองคลองธรรม องค์กรใดหรือผู้ใดจะเป็นผู้รักษาเสถียรภาพของสังคมได้ เพื่อที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังของคนรุ่นต่อไป ที่เปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยน "คุณค่า" ที่ตนต้องการสร้างขึ้นมาใหม่ แทนวิธีคิดและสิ่งที่เป็น "คุณค่า" หรือ value อันเดิม

ถ้าหากจะนึกถึงคนรุ่นใหม่ที่อายุ 40 ปีลงไป วิธีคิด วิธีปฏิบัติตัว ได้เปลี่ยนไปเป็นอันมาก แม้ว่าจะยังไม่แสดงออก ยังปล่อยให้สังคมถูกครอบงำและดำเนินไปตามคำสั่ง ความคิด และวิถีที่คนรุ่นเก่าวางไว้ ขณะเดียวกันคนรุ่นเก่า รวมทั้งชนชั้นนำและชนชั้นมีอันจะกินที่เคยมีความสุขกับการเป็นคนที่สังกัดอยู่ในอภิสิทธิ์ชน อันมีความสุขอยู่กับคำสรรเสริญเยินยอ ซึ่งมีให้เห็นให้ได้ยินอยู่ในสื่อมวลชนทุกแขนง สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปสำหรับคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ขณะนี้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดเพราะยังอยู่ในช่วงใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล แต่เมื่อช่วงเวลาของอารมณ์หมดไป เหตุผลก็จะกลับเข้ามาแทนที่ เมื่อนั้นความขัดแย้งก็จะปรากฏขึ้นอีก ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

ภาพที่เศร้าสลดใจของพุทธศาสนิกชนก็คือ ข่าวและภาพการทำลายสำนักธรรมกาย เป็นภาพและข่าวที่พุทธศาสนาสายเถรวาทสายหนึ่งจะชอบหรือไม่ชอบ จะถูกหรือไม่ถูกใจ ก็ควรจะพูดจากันได้ ไม่ควรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ จะออกข่าวเกรียวกราว จะต้องให้พระภิกษุชั้นราชาคณะมารับข้อกล่าวหาถึงสำนักงาน ทั้งๆ ที่อยู่ในอาการอาพาธ หลายกรณีเจ้าพนักงานก็อาจจะไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ประกันตัวได้ เพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระภิกษุและไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนี ข่าวเรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราชก็ดี ข่าวเรื่องการดำเนินการกับเจ้าสำนักวัดพระธรรมกาย เป็นภาพที่สะเทือนใจชาวพุทธทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมหานิกาย ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งความจริงไม่น่าจะมีฝ่ายควรจะมีฝ่ายเดียวคือชาวพุทธด้วยกัน รวมทั้งฝ่ายมหายานด้วย

บรรยากาศทุกวันนี้เป็นบรรยากาศไม่ปกติ เป็นเรื่องผิดปกติไปในทางไม่ดี ผิดปกติไปในทางไม่เป็นมงคล ยิ่งมีข่าวลือสะพัดว่าจะมีปฏิวัติซ้อน จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี บรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียด แต่หลายฝ่ายก็ทำเป็นไม่ได้ยิน ไม่มีใครพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจซึ่งกำลังทรุดลงทุกขณะเลย คงจะเห็นว่าสำคัญน้อยกว่าข่าวผิดปกติที่นั่นที่นี่

ทุกวันนี้ก็เลยนั่งคอยฟังว่าจะมีข่าวอกุศลอะไรเกิดขึ้นอีก

Cr. โดย วีรพงษ์ รามางกูร30FE2044-C85B-44F6-B099-172C9A5D572A

ความเลวร้ายของกองทัพพระราชา ปล้นชาติ รุมแดกงบดับไฟใต้กันมานาน!!!


งบดับไฟใต้เพิ่มทุกปี  ที่แท้คือการอุดหนุนกองทัพไทยทุกภาคส่วน

แม่ทัพภาค 1 2 3 4 ล้วนส่งกองกำลังทหารนอกพื้นที่ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อแบ่งงบประมาณมากินกันเองทั้งระบบ
นายถวิล เปลี่ยนศรี หลังโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้หวนคืนเป็นเลขาธิการศอ.บต. ระเบิดลงที่ยะลาและของบดับไฟใต้เพิ่มทันที
ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ คสช.ปูนบำเหน็จรางวัลให้ไฟนั่งเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าภูมิภาค จนบัดนี้?

ขอบคุณสำนักข่าวเชิงสืบสวนชั้นเยี่ยม สำนักข่าวอิศรา

งบไฟใต้-ความมั่นคงพุ่งยุค คสช.
งบไฟใต้-ความมั่นคงพุ่งยุค คสช.

เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2559 เวลา 20:12 น.เขียนโดยทีมข่าวอิศราหมวดหมู่เวทีวิชาการ | รายงาน-สกู๊ป | เรื่องเด่น-ภาคใต้Tags12 ปีไฟใต้ | งบดับไฟใต้
DecreaseIncreaseFont size Send Print
ตั้งแต่ปี 2547 มีรัฐบาลมาแล้ว 8 ชุด นายกรัฐมนตรี 7 คน ใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท โดยงบประมาณปี 2559 ตั้งไว้ที่ 30,866 ล้านบาทเศษ สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
          งบดับไฟใต้ 13 ปีงบประมาณ แยกเป็น ปี 2547 จำนวน 13,450 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 13,674 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 14,207 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 17,526 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 22,988 ล้านบาท

          ปี 2552 จำนวน 27,547 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 16,507 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 19,102 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 16,277 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 21,124 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 25,921 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 25,744.3 ล้านบาท และปี 2559 จำนวน 30,886.6 ล้านบาท

          รวมทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท!

          ทั้งนี้ ตัวเลขงบประมาณดังกล่าว เป็นตัวเลขเฉพาะ "งบโครงการ" หรือที่เรียกว่า "งบฟังก์ชั่น" เท่านั้น ยังไม่รวมงบเงินเดือนข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ และรายจ่ายประจำปกติของหน่วยงานที่ลงไปแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว 2 ปีงบประมาณ คือ ปี 2558 และ 2559 ปรากฏว่างบดับไฟใต้ หรือที่อยู่ในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะงบของหน่วยงานด้านความมั่นคง

          เริ่มจากกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรจำนวน 207,718.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2558 จำนวน 14,769.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7

          ขณะที่งบกองทัพ ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มขึ้นทุกเหล่าทัพ โดยเฉพาะกองทัพบกที่ได้งบเกิน 1 แสนล้านบาท

          เช่นเดียวกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ซึ่งมีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบถึง 10,241.2 ล้านบาท เพิ่มจากงบปี 2558 ที่ได้รับการจัดสรร 8,906.5 ล้านบาท นับเป็นปีแรกที่ กอ.รมน.ได้รับการจัดสรรงบเกิน 1 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานเมื่อปี 2551
          ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง แต่เน้นงานด้านการพัฒนา ก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยได้รับการจัดสรร 3,800 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากงบปี 2558 ที่ได้รับ 2,742.5 ล้านบาท

          ปัจจุบันภายใต้โครงสร้างการทำงานยุค คสช. ปรากฏว่าได้มอบหมายให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยนำหน่วยเดียวในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและการใช้งบประมาณดับไฟใต้ โดยแกนนำ คสช.และผู้นำทางทหารหลายคนให้เหตุผลตรงกันว่า เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ

          พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ แม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวว่า การใช้งบประมาณในขณะนี้ ซึ่งเน้นงานด้านการพัฒนา ตรงตามเป้ามากขึ้น ไม่กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมา เพราะ กอ.รมน.มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมและจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ตามความจำเป็นด้านความมั่นคงซึ่ง กอ.รมน.มีข้อมูลพร้อมที่สุด

          ที่ผ่านมาในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกแบบให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและอำนวยความยุติธรรม โดยออกกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ขึ้นมารองรับ ทำให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเท่ากับ กอ.รมน. เพราะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ และมีเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นข้าราชการระดับ 11

          ส่วน กอ.รมน.ตามโครงสร้างที่พรรค
ประชาธิปัตย์ วางเอาไว้ จะรับผิดชอบดูแลเฉพาะงานด้านความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ "การเมืองนำการทหาร" โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เป็นหน่วยงานจัดทำแผนงานทั้งความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม เป็นแผน 3 ปี โดยแผนงานด้านการพัฒนา เสนอจาก ศอ.บต. ซึ่งมีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีตัวแทนจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วม ขณะที่แผนงานด้านความมั่นคง ต้องไม่ขัดกับแผนงานที่เสนอโดย ศอ.บต.

          อย่างไรก็ดี ในยุค คสช.ได้ลดบทบาท ศอ.บต.ลง ถึงขั้นมีแนวคิดแก้ไขกฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมาย ศอ.บต. ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 เพื่อให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยนำในการบริหารจัดการทั้งแผนงานและงบประมาณเพียงหน่วยเดียว โดยให้เหตุผลเรื่องความเป็นเอกภาพ
     ต้องจับตาดูว่าทิศทางการแก้ปัญหาตามแนวของ คสช.ภายใต้การนำของ กอ.รมน. จะนำพาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางใด

ความเลวร้ายของกองทัพพระราชา ปล้นชาติ รุมแดกงบดับไฟใต้กันมานาน!!!


งบดับไฟใต้เพิ่มทุกปี  ที่แท้คือการอุดหนุนกองทัพไทยทุกภาคส่วน

แม่ทัพภาค 1 2 3 4 ล้วนส่งกองกำลังทหารนอกพื้นที่ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อแบ่งงบประมาณมากินกันเองทั้งระบบ
นายถวิล เปลี่ยนศรี หลังโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้หวนคืนเป็นเลขาธิการศอ.บต. ระเบิดลงที่ยะลาและของบดับไฟใต้เพิ่มทันที
ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ คสช.ปูนบำเหน็จรางวัลให้ไฟนั่งเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าภูมิภาค จนบัดนี้?

ขอบคุณสำนักข่าวเชิงสืบสวนชั้นเยี่ยม สำนักข่าวอิศรา

งบไฟใต้-ความมั่นคงพุ่งยุค คสช.
งบไฟใต้-ความมั่นคงพุ่งยุค คสช.

เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2559 เวลา 20:12 น.เขียนโดยทีมข่าวอิศราหมวดหมู่เวทีวิชาการ | รายงาน-สกู๊ป | เรื่องเด่น-ภาคใต้Tags12 ปีไฟใต้ | งบดับไฟใต้
DecreaseIncreaseFont size Send Print
ตั้งแต่ปี 2547 มีรัฐบาลมาแล้ว 8 ชุด นายกรัฐมนตรี 7 คน ใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท โดยงบประมาณปี 2559 ตั้งไว้ที่ 30,866 ล้านบาทเศษ สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
          งบดับไฟใต้ 13 ปีงบประมาณ แยกเป็น ปี 2547 จำนวน 13,450 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 13,674 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 14,207 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 17,526 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 22,988 ล้านบาท

          ปี 2552 จำนวน 27,547 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 16,507 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 19,102 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 16,277 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 21,124 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 25,921 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 25,744.3 ล้านบาท และปี 2559 จำนวน 30,886.6 ล้านบาท

          รวมทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท!

          ทั้งนี้ ตัวเลขงบประมาณดังกล่าว เป็นตัวเลขเฉพาะ "งบโครงการ" หรือที่เรียกว่า "งบฟังก์ชั่น" เท่านั้น ยังไม่รวมงบเงินเดือนข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ และรายจ่ายประจำปกติของหน่วยงานที่ลงไปแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว 2 ปีงบประมาณ คือ ปี 2558 และ 2559 ปรากฏว่างบดับไฟใต้ หรือที่อยู่ในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะงบของหน่วยงานด้านความมั่นคง

          เริ่มจากกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรจำนวน 207,718.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2558 จำนวน 14,769.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7

          ขณะที่งบกองทัพ ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มขึ้นทุกเหล่าทัพ โดยเฉพาะกองทัพบกที่ได้งบเกิน 1 แสนล้านบาท

          เช่นเดียวกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ซึ่งมีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบถึง 10,241.2 ล้านบาท เพิ่มจากงบปี 2558 ที่ได้รับการจัดสรร 8,906.5 ล้านบาท นับเป็นปีแรกที่ กอ.รมน.ได้รับการจัดสรรงบเกิน 1 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานเมื่อปี 2551
          ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง แต่เน้นงานด้านการพัฒนา ก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยได้รับการจัดสรร 3,800 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากงบปี 2558 ที่ได้รับ 2,742.5 ล้านบาท

          ปัจจุบันภายใต้โครงสร้างการทำงานยุค คสช. ปรากฏว่าได้มอบหมายให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยนำหน่วยเดียวในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและการใช้งบประมาณดับไฟใต้ โดยแกนนำ คสช.และผู้นำทางทหารหลายคนให้เหตุผลตรงกันว่า เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ

          พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ แม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวว่า การใช้งบประมาณในขณะนี้ ซึ่งเน้นงานด้านการพัฒนา ตรงตามเป้ามากขึ้น ไม่กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมา เพราะ กอ.รมน.มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมและจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ตามความจำเป็นด้านความมั่นคงซึ่ง กอ.รมน.มีข้อมูลพร้อมที่สุด

          ที่ผ่านมาในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกแบบให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและอำนวยความยุติธรรม โดยออกกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ขึ้นมารองรับ ทำให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเท่ากับ กอ.รมน. เพราะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ และมีเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นข้าราชการระดับ 11

          ส่วน กอ.รมน.ตามโครงสร้างที่พรรค
ประชาธิปัตย์ วางเอาไว้ จะรับผิดชอบดูแลเฉพาะงานด้านความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ "การเมืองนำการทหาร" โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เป็นหน่วยงานจัดทำแผนงานทั้งความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม เป็นแผน 3 ปี โดยแผนงานด้านการพัฒนา เสนอจาก ศอ.บต. ซึ่งมีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีตัวแทนจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วม ขณะที่แผนงานด้านความมั่นคง ต้องไม่ขัดกับแผนงานที่เสนอโดย ศอ.บต.

          อย่างไรก็ดี ในยุค คสช.ได้ลดบทบาท ศอ.บต.ลง ถึงขั้นมีแนวคิดแก้ไขกฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมาย ศอ.บต. ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 เพื่อให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยนำในการบริหารจัดการทั้งแผนงานและงบประมาณเพียงหน่วยเดียว โดยให้เหตุผลเรื่องความเป็นเอกภาพ
     ต้องจับตาดูว่าทิศทางการแก้ปัญหาตามแนวของ คสช.ภายใต้การนำของ กอ.รมน. จะนำพาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางใด

เปิดกรุท่านผู้นำ หลังวอนคนไทยอย่างมงาย ปมพบซากเสือวัดหลวงตาบัว (ขอบคุณ ประชาไท ที่นำเสนอแบบสวนควันปืน)

เปิดกรุท่านผู้นำ หลังวอนคนไทยอย่างมงาย ปมพบซากเสือวัดหลวงตาบัว

Sat, 2016-06-04 15:06

รวม ไอเทม พล.อ.ประยุทธ์ ที่เคยใส่ออกสื่อตั้งแต่ พระในคอท่านผู้นำร่วม 20 องค์ กำไลหางช้าง แหวนนะโม แหวนสมเด็จ แหวนนพเก้า ลูกประคำ "น้ำตาพระศิวะ" จากอินเดีย พร้อมด้วยหินสี ที่ลูกสาวซื้อให้หวังใจเย็น

4 มิ.ย.2559 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ว่า ขอให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นกรณีศึกษา และเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น มากกว่าความเชื่อ ความหลง ความงมงาย

"เช่น กรณีการบุกตรวจค้นวัด พบซากเสือ ลูกเสือ เขี้ยวเสือ เครื่องรางของขลัง จำนวนมาก ซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในวัดได้ ซึ่งหากมีขบวนการปกป้อง กีดกัน ไม่ยอมให้มีการเข้าไปตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ก็คงจะยังไม่มีการเปิดโปงขบวนการผิดกฎหมายเช่นนี้ให้สังคมได้รับรู้ ความผิด ความชั่วร้ายก็ยังจะดำเนินต่อไป โดยแอบแฝงอยู่ในสถานที่ที่คนศรัทธา และไม่น่าเชื่อ ว่า จะกลายเป็นแหล่งกระทำสิ่งอันมิชอบได้ ดังนั้น ประชาชนควรยึดเอาข้อเท็จจริง หลักฐาน เป็นเครื่องตัดสินความถูกผิด อย่าเอาความเชื่อ ความหลง มาปิดกั้นปัญญาที่จะคิดหาเหตุผล อาทิ เห็นทหารสวมเครื่องแบบเดินมา ก็อย่าคิดไปเองตามความเชื่อเดิม ๆ ว่า เป็นทหารต้องแข็งแรง คนสวมเครื่องแบบคนนั้นอาจขี้โรคก็ได้ เช่นเดียวกัน อย่าคิดไปเองว่า พระทุกรูป หรือวัดทุกแห่ง จะประพฤติดี ประพฤติชอบเสียทั้งหมด ควรเปิดใจ และใช้ปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง"

พระในคอท่านผู้นำร่วม 20 องค์

ขณะที่เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้โชว์พระ ที่ห้อยคอเป็นประจำร่วม 20 องค์ มีทั้งหลวงปู่ทวด พระพระราชทาน สะสมมาตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นทหาร บอกผมมีพระประจำใจของผมอยู่แล้ว ภายหลัง นักข่าว ถามว่า เจ้าคุณธงชัยให้เครื่องลางอะไรมา ทำให้มีกำลังใจในการทำงานหรือไม่ สร้างความฮือฮาให้กับนักข่าวเป็นอย่างมาก ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

กำไลหางช้าง แหวนนะโม แหวนสมเด็จ แหวนนพเก้า 

หากย้อนไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.57 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์  ได้ยกข้อมือโชว์กำไลพร้อมกับกล่าวว่า เป็นกำไลเงินหางช้าง ใส่มานานแล้ว

"คนโบราณเขาเชื่อกันก็เชื่อตามเขา คนไทยใช่ไหม ศาสนา เขาก็เชื่อถือกัน" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว พร้อมถามกลับผู้สื่อข่าวด้วยว่าหรือนักข่าวไม่เชื่อ ซึ่งนายกฯ ได้ถามสื่อด้วยว่า ถ้ามีแล้วจะใส่หรือไม่ ก็คงใส่ ส่วนแหวนก็เหมือนเดิม แหวนพระ แหวนนะโม แหวนสมเด็จ แหวนนพเก้า เมื่อถามว่า เมื่อวานสวมแหวนทองที่นิ้วมือข้างขวา แต่วันนี้ทำไมถึงมาสวมนิ้วมือข้างซ้าย นายกฯ กล่าวว่า แต่เครื่องแบบมือขวามันตะเบ๊ะไม่ได้ ก็เลยเปลี่ยน

หินสี

19 ม.ค.58 มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตอบคำถามถึงกำไรข้อมือขอตนด้วยว่า เป็นกำไรหินสี ลูกสาวซื้อให้ใส่ เขาเชื่อว่าหินมันเย็น ใส่แล้วอารมณ์จะเย็นลง แต่ไม่เห็นจะเย็น อารมณ์เสียแต่เช้า

ลูกประคำ "น้ำตาพระศิวะ"

ข่าวสดออนไลน์ รายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึงสร้อยข้อมือที่ใส่ ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกประคำสีน้ำตาลเข้มที่เรียกกันว่า "น้ำตาพระศิวะ" โดยพล.อ.ประยุทธ์ถอดสร้อยข้อมือให้สื่อมวลชนดู พร้อมบอกว่า "ไม่รู้ เจ้าพระคุณท่านที่ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียให้มา ท่านบอกว่าฝากมาให้นายกฯใส่ เป็นการใส่ซองส่งไปรณีย์มาให้ เพิ่งได้เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ก็ใส่หน่อย ใส่แล้วปลอดภัยแคล้วคาด เมื่อถามว่านายกฯชอบของขลังใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "มันอยู่ที่ความดี อันนี้ใส่เป็นกำลังใจให้ตัวเอง ซึ่งตนมีกำลังใจทุกวันอยู่แล้ว 


ข่าวด่วน...พระของขึ้น

ข่าวด่วน...พระของขึ้น

งบ อบจ. ที่สนับสนุนการไปต่างประเทศของพระถูกยกเลิกแล้ว โดย สตง. 
ด้วยเหตุผลที่ว่า วัดและคณะสงฆ์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ. 

สตง. ให้ยกเลิกงบจัดซื้อผ้าไตรเครื่องบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าการบวชนั้นผู้มีศรัทธาต้องจัดหาเครื่องบวชเอง

สตง. ให้ยกเลิกงบค่าอาหารเครื่องดื่มในงานบรรพชาอุปสมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือมีศรัทธาให้หากินเอง

พระออกมาแจ้ง เวลาสตง.ตาย 
พระจะไม่ทำพิธีเผาศพให้เพราะการตายเป็นเรื่องส่วนตัว ตายเอง... ให้ทำพิธีเอง...เผาเอง...จบข่าว

เสวนา "รัฐธรรมนูญ" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน

เสวนา "รัฐธรรมนูญ" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
เสวนา "รัฐธรรมนูญ" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน

เสวนา "รัฐธรรมนูญ" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
"รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน" รายการ World Events, 4 มิถุนายน 2559 วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

"รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน"
รายการ World Events, 4 มิถุนายน 2559 
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

อั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559

อั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559 https://youtu.be/LGmweqwp4esอั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559

อั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559 https://youtu.be/LGmweqwp4esนานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.ย. 2559

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.. 2559

https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI

https://youtu.be/8r0XBio7iD4

https://youtu.be/pHz0xLf3YmA

 


---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

****************

 

คสช.​ และเครือข่ายราชาธิปไตยไทย กลัว ดร. ทักษิณ จนวิกลจริตหรือ?

https://youtu.be/5FFD86j187I

https://youtu.be/1sleilpzLKo

https://youtu.be/bfX2Ik2kYgU

https://youtu.be/7DgOQI7Lwhk

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.ย. 2559

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.. 2559

https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI

https://youtu.be/8r0XBio7iD4

https://youtu.be/pHz0xLf3YmA

 


---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

****************

 

คสช.​ และเครือข่ายราชาธิปไตยไทย กลัว ดร. ทักษิณ จนวิกลจริตหรือ?

https://youtu.be/5FFD86j187I

https://youtu.be/1sleilpzLKo

https://youtu.be/bfX2Ik2kYgU

https://youtu.be/7DgOQI7Lwhk

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน