ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 21, 2015

PIANGDIN ACADEMY: เป็นเอามาก! สมาน ศรีงาม ข่มคณะราษฎร อ้างกษัตริย์ค...