ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 20, 2016

หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??

หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??

Credit:  http://www.ispacethailand.org/political/8248.html …


หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??

เปิดเผยกันไปเรียบร้อยกับข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่าง รัฐธรรมนูญ ของความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่เรียกได้ว่าอึ้งกันทั้งประเทศ เพราะเดิมทีร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสืบทอด อำนาจ ความไม่เป็นประชาธิปไตย และการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน

แต่เมื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะ คสช. ที่เสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว แล้ว ต้องบอกว่าหนักกว่าเก่าเสียอีก โดยข้อเสนอของคณะ คสช. นั้นแบ่งได้เป็น 3 ข้อหลักๆได้แก่

ปรับจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจาก 200 คนเป็น 250 คน โดยให้มาจากการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้เสนอให้มีวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเสนอให้วุฒิสภาให้มีอำนาจหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญดูแลการขับ เคลื่อนการปฏิรูป ตามแผนการปฏิรูป แนวนโยบายแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ

เสนอให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ และเสนอให้ให้เขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้นและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่เกิน 3 คน แต่ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนใช้สิทธิเลือกได้เพียง 1 คน แล้วเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงไปจนได้ครบจำนวนที่ต้องการ

กรณีที่ระบุให้พรรคการเมืองต้องแจ้งรายชื่อผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ เกิน 3 รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะ คสช. เสนอให้ควรงดเว้นไม่นำเรื่องการแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 3 ชื่อมาบังคับใช้

จากข้อเสนอทั้ง 3 ข้อของคณะ คสช. นำมาซึ่งเสียวิพากษ์วิจารณ์ที่มากขึ้นตามมา โดยเฉพาะข้อ 1 และ 3 ที่ถูกสังคมมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะ คสช. ผ่านกลไกข้อสมาชิกวุฒิสภาระบบสรรหา ซึ่งกำหนดให้มีวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งเป็น ข้าราชการตามตำแหน่งซึ่งตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่เป็นตำแหน่งราชการของสมาชิก คสช. แทบทั้งสิ้น

อีกทั้งการให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของ พรรคการเมืองก็เท่ากับเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกอย่างชัดเจน แม้คณะ คสช. จะระบุในข้อเสนอว่าอย่าได้หวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจของคณะ คสช. แต่เมื่อเสนอมาเช่นนี้ถามว่าใครจะไม่หวาดระแวง???

นอกจากนี้หลังจากมีการเปิดเผยข้อเสนอของคณะ คสช. แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ยังมีการแสดงท่าทีว่า กรธ. คงจะปฏิบัติตามข้อเสนอ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหาก กรธ. ไม่แก้ไขตามที่มีการเสนอมาจะทำอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "เดี๋ยวมีอีกก็ได้ ถ้ากรธ.ไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เดี๋ยวตนก็เขียนไปใหม่ ก็ทำจนกว่าจะพิจารณา"

"ตนไม่กลัว ไม่ดีก็ร่างใหม่ ทำไมหล่ะก็ตนมีอำนาจ ที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด วันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่า ต้องการปฏิรูปหรือไม่ นั่นแหล่ะคือความแตกต่างเข้าใจไหม" พล.อ.ประยุทธ์ ทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ตามข้อเสนอของ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ก็น่าสนใจว่าเหตุใด คณะ คสช. จึงจงใจที่จะเสนอข้อเสนอที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยลงอย่างโจ่งแจ้งขนาด นี้ ทั้งที่หากจะป้องกันการเข้าสู่อำนาจรัฐของกลุ่มการเมืองที่ คสช. ไม่ต้องการ หรือแม้แต่หากจะสืบทอดอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย ก็ถือว่าเปิดช่องให้สามารถทำได้อยู่แล้ว

ประเด็นนี้อาจถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองที่คณะ คสช. กำลังเล่นเพื่อยื้อระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ โดยวัดใจกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เพราะหาก กรธ. ไม่ดำเนินการตามก็อาจจะทำให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ หรือ อาจเกิดการต่อรองกันขึ้นในประเด็นข้อเสนอที่มีการเสนอมา แต่ไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาล คสช. ก็ยังคงอยู่ และหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่นัก

ดังนั้นสุดท้ายแล้วเกมการเมืองครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆ ที่ คสช. กำลังวัดใจอยู่ก็เป็นได้ เพราะการเมืองไทยวันนี้ไม่ได้มีแค่ประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีประเด็นการเมืองของขั้วอำนาจที่เปิดหน้าลงมาเล่นกันเต็มตัวแล้ว!!!

201603151405017-20061002145956-e1458114003868

หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??
http://www.ispacethailand.org/political/8248.html

ลุงเย็นลมป่า 17 มีค 59

ลุงเย็นลมป่า 17 มีค 59

https://www.youtube.com/watch?v=WHYZjfzFQ4A


"ก็แค่ชีวิตเดียว เรามีตั้ง 71 ล้านคนที่เราต้องดูแล" สารล่าสุดจาก ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา เหยี่ยวตัวล่าสุดของขวาไทย

Credit: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1078286665571505&id=100001705461683&refid=52&__tn__=C

"ก็แค่ชีวิตเดียว เรามีตั้ง 71 ล้านคนที่เราต้องดูแล"
สารล่าสุดจาก ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา เหยี่ยวตัวล่าสุดของขวาไทย
..................

เพื่งฟังสัมภาษณ์ ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ล่าสุดกับ อัญชะลี ไพรีรัก ในรายการ new)talk
https://www.youtube.com/watch?v=QDoIDS-dbhY&feature=youtu.be

เท่าที่ติดตามอ่านสัมภาษณ์ปีย์ มาพอสมควร นี่น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ "หลุด" ที่สุดของปีย์ เพราะไม่เหลือมาดที่เป็นกลาง ดูดี ที่เขาพยายามวางมาดตลอดมา

ปีย์ ไม่อ้อมค้อมว่าเชียร์รัฐประหาร อยู่จนถึงปัจจุบัน
ปีย์พูดถึง ภารกิจในการ "ปรับทัศนะคติ" ของรัฐบาลว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แม้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตาม เพราะประชาชนไทยยัง "โง่-จน-เจ็บ"

ที่น่าสนใจคือตั้งแต่นาทีที่ 27

ปีย์ ได้ยกตัวอย่างการปรับทัศนคติ วัฒนา เมืองสุข ว่า การปรับทัศนะคติ
ต้องปรับให้ได้ ปรับจนเห็นเหมือนกัน ถ้าปรับไม่ได้จะปล่อยให้ออกมาทำไม

(การจับเช้า ปล่อยเย็น ปีย์มองว่าเป็นการดำเนินการที่อ่อนแอของรัฐบาล)

อัญชลี ถามว่า่ "โอ้โห อาจจะต้องทั้งชีวิต"
ปีย์ตอบทันทีว่า "ก็แค่ชีวิตเดียว เรามีตั้ง 71 ล้านคนที่เราต้องดูแล พล.อ.ประยุทธ์ มีคนตั้ง 71 ล้านคนต้องดูแล"

อัญชลีถามต่อว่า "ถ้าต้องเอาเข้าไปรับทัศนตคิทั้งชีวิต สักชีวิตหนึ่ง"
ปีย์ตอบทันทีว่า "มันจะอะไรกัน"

.......................
ฟังสัมภาษณ์ปีย์ ล่าสุด เลยต้่องกลับไปอ่านที่ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี ออกมาพูดถึงปีย์เมื่อปี 2553 เลย ที่พัลลภ พูดอาจจะมีมูลมากขึ้นด้วย

"พัลลภ" ยัน "ปีย์" เจ้าภาพหารือโค่น "แม้ว"-อ้างมีทีเด็ดพร้อมแฉต่อ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000036109

ปีย์ มาลากุลอยู่เบื้องหลังเป็นนายทุนจัดตั้ง วิทยุ FM 92.25

ปีย์ มาลากุลอยู่เบื้องหลังเป็นนายทุนจัดตั้ง วิทยุ FM 92.25 อาคาร TPI โดยใช้ภรรยาของลูกน้องคนสนิทเป็นเจ้าของจดทะเบียนจัดตั้ง  https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1._92.25_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B แต่ละน้กจัดรายการล้วนเปผ้นแกนนำเคลื่อนไหวโค่นล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งทั้งสิ้น

“พัลลภ” ยืนกระต่ายขาเดียว “ปีย์” เป็นเจ้าภาพหารือปฏิวัติ

"พัลลภ" ยืนกระต่ายขาเดียว "ปีย์" เป็นเจ้าภาพหารือปฏิวัติ ระบุเคยถาม จะทำให้ "ทักษิณ" หายไปได้หรือไม่ ปัดโวยวายเพราะผิดหวังตำแหน่งในรัฐบาล หลังยึดอำนาจ โวยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับ "ปีย์" ที่จะนำมาเปิดเผย อ้างโดนกล่าวหาก่อนเลยต้องเล่นกลับ
       หลังจากที่ นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวของ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ที่อ้างว่า มีการวางแผนการยึดอำนาจจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในปี 2539 ที่บ้านพักของ นายปีย์ ที่ถนนสุขุมวิทนั้น ล่าสุด วันนี้ (30 มี.ค.) พล.อ.พัลลภ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การที่ นายปีย์ ตั้งข้อสังเกตว่า ตนออกมาโวยวายเพราะไม่ได้รับตำแหน่งในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นั้น ตนขอยืนยันว่า ตนเป็นคนที่รักษาสัจจะเมื่อตกลงกันว่าการทำครั้งนี้ทุกคนต้องไม่หวังตำแหน่งและลาภยศใดๆ ตนก็ถือตามนี้ สำหรับเรื่องนี้ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว ถ้าตนต้องการตำแหน่ง ตนก็ออกมาโวยวายในช่วงนั้นแล้วจะปล่อยให้เนินนานมาถึง 3 ปีได้อย่างไร และถ้ามาพูดตอนนี้จะมีประโยชน์อะไร
       
       พล.อ.พัลลภ อ้างว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนการประชุมหารือกันที่บ้านสุขุมวิท ซึ่งมีตนกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และ นายปีย์ มาลากุล นั่งอยูที่โต๊ะรับแขกภายในบ้าน นายปีย์ ได้ถามตนว่า ทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หายไปได้หรือไม่ ตนก็เลยตอบไปว่า ทำไม่ได้ เพราะมี รปภ.จำนวนมากคงจะต้องยิงกันเละจนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก แต่สามารถทำให้ตายได้ ทุกคนก็เงียบไม่พูดอะไร ขณะนั้น พล.อ.สุรยุทธ์ นิ่งเงียบไม่พูดอะไร เพียงแต่นั่งเฉยๆ ไม่ได้ออกความเห็นอะไร
       
       พล.อ.พัลลภ กล่าวว่า การหารือในการล้ม พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น จะมาพูดเล่นๆ ได้อย่างไร เพราะมีการกินข้าวหารือกันถึง 7 คน มีการพูดกันว่า จะต้องเล่น พ.ต.ท.ทักษิณ ทางกฎหมาย โดยมีนักกฎหมายเข้ามาร่วมประชุมด้วยในเรื่องของ กกต.ซึ่งเมื่อ กกต.ล้มการเลือกตั้งไม่สำเร็จ ก็มีการพูดถึงการรัฐประหาร
       
       พล.อ.พัลลภ กล่าวว่า การที่ พล.อ.สุรยุทธ์ ออกมาปฏิเสธเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าออกมารับว่าจริง เขาคงต้องไปโรงพยาบาลประสาท เพราะฉะนั้นเขารับไม่ได้ต้องปฏิเสธ แต่การปฏิเสธของ พล.อ.สุรยุทธ์ มันขัดกันโดยตลอดจากการประมวลข่าวอะไรต่างๆ คนก็รู้ดีว่าเป็นข้อเท็จจริง
       
       พล.อ.พัลลภ อ้างอีกว่า มีการประชุมกัน 4 ครั้ง และกินข้าวร่วมกันทุกครั้ง ซึ่ง พล.อ.สุรยุทธ์ จะมานั่งรอก่อนเสมอ จากนั้นก็มานั่งคุยกันที่โต๊ะกินข้าว กินไปคุยกันไป วันนี้ ตนพยายามไม่พูดถึงใครแต่ พล.อ.สุรยุทธ์ มาพูดพาดพิงถึงตนก่อน และวันนี้นายปีย์มาพูดถึงตนทำให้ตนเสียหายจึงต้องพูดบ้างว่า นายปีย์ คิดอย่างไรกับ พ.ต.ท.ทักษิณ และยังมีเรื่องอีกเยอะเกี่ยวกับตัวนายปีย์ ที่ตนจะนำมาเปิดเผย
       
       อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวถูกจุดประเด็นขึ้นมา โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่อยู่ระหว่างหนีโทษจำคุกอยู่ต่างประเทศได้กล่าวปราศรัยผ่านระบบวิดีโอลิงก์กับคนเสื้อแดงที่ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ว่า มีกระบวนการวางแผนยึดอำนาจจากเขาในปี 2549 โดยมีการประชุมวางแผนที่บ้านพักถนนสุขุมวิท ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ อ้างว่า ได้ข้อมูลดังกล่าวมาจาก พล.อ.พัลลภ หลังจากนั้น วันที่ 27 มี.ค.พล.อ.พัลลภ ได้ออกมาแถลงสอดรับกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ย้ำว่า พล.อ.สุรยุทธ์ มีส่วนร่วมวางแผนปฏิวัติ และรับปากว่าจะไม่เป็นนายกฯ แต่หลังจากยึดอำนาจเสร็จกลับเสียสัจจะ เป็นนายกฯ เสียเอง ทำให้หลายคนงงไปตามๆ กัน
       
       ในช่วงเย็นวันเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ ได้กล่าวปราศรัยผ่านระบบวิดีโอลิงก์กับคนเสื้อแดงอีกครั้งที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ระบุชื่อเจ้าของบ้านที่ถนนสุขุมวิทว่าคือนายปีย์ มาลากุลฯ โดยเชื่อมโยงขบวนการดังกล่าวไปถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณอ้างว่าเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่ขัดขวางการทำงานของเขาตลอดในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งการกล่าวหาของ พล.อ.พัลลภและ พ.ต.ท.ทักษิณ ดังกล่าวทำให้ พล.อ.สุรยุทธ์ และ นายปีย์ ต้องออกมาปฏิเสธเมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม ตามลำดับ
       
       อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 พล.อ.พัลลภถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนวางแผนลอบสังหาร พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนถูกปลดออกจากตำแหน่ง รอง ผอ.รมน. และภายหลังการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 19 ก.ย.49 แล้ว พล.อ.พัลลภได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กอ.รมน. และช่วยงาน คมช.มาตลอด จนปี 2551 ในช่วงการชุมนุมของพันธมิตรฯ พล.อ.พัลลภก็มีบทบาทในการส่งทหารมาช่วยคุ้มกัน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น จปร.7 อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน และพยายามให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะเป็นแกนนำพันธมิตรฯ แทน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่ถูกจับเมื่อวันที่ 5 ต.ค. แต่เมื่อไม่ได้เป็นแกนนำ พล.อ.พัลลภได้เดินทางไปพบ พ.ต.ท.ทักษิณในเดือนถัดมา หลังจากนั้น พล.อ.พัลลภก็หันมาโจมตีพันธมิตรฯ และแก้ตัวแทน พล.ต.ท.ทักษิณว่ามีความจงรักภักดี รวมทั้งมีข่าวว่าอาจจะได้ตำแหน่งใน กอ.รมน.ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สิ้นสุดลงจากคำพิพากษายุบพรรคพลังประชาชน และ ส.ส.ในพรรคย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย พล.อ.พัลลภก้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมใน จ.ลพบุรีของพรรคเพื่อไทย ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2552 ก่อนที่จะถูก พ.ต.ท.ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือแอบอ้างเรื่องแผนการยึดอำนาจดังกล่าว

ทรราช คสช. ยันไม่ยกเลิกการศึกษา EIA - EHIA เพียงแต่เราไม่ต้องรอ ผลพวกนั้น

ทรราช คสช. โดยประยุทธ์คืนความสุขฯ ยันไม่ยกเลิกการศึกษา EIA - EHIA เพียงแต่เราไม่ต้องรอผลพวกนั้น

-
- แล้วกัน.......มันต่างกันอย่างไร หากโครงการต่างๆ ที่อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถ ทำให้บรรลุ เป้าประสงค์ได้

-
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทรราช คสช กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยยืนยันว่าไม่ยกเลิกการศึกษาผลกระทบ EIA หรือ EHIA เพียงแต่เราไม่ต้องรอผลพวกนั้น 

-
"..ไม่ใช่ว่าเรายกเลิกการศึกษาผลกระทบ EIA หรือ EHIA ไม่ใช่ คือเพียงแต่เราไม่ต้องรอผลพวกนั้น แต่เราสามารถจะเริ่มต้นทำโครงการ เริ่มหาผู้ร่วมลงทุน การร่าง TOR ไว้ก่อน.."ทรราช ประยุทธ์ กล่าว 

-
ททราช ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ประเทศชาติถอยหลัง หยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลังไปกว่าเดิมมากมาย ประเทศอื่นเขาไม่มาคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราทำอย่างนี้อีกต่อไป คือการ 

-
(1) ไม่บริหารราชการด้วยความสุจริต ( ข้าราชการและนักการเมือง )

-
(2) ไม่เคารพกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ( กปปส. และ อำมาตย์)

-
(3) ไม่มีธรรมาภิบาล ( ใช้อำนาจโดยขาดหลัก นิติธรรม )

-
(4) ไม่กำกับดูแล ในเรื่องนโยบาย ในสิ่งที่ถูกต้อง ขาดความรับผิดชอบ เอาผลประโยชน์ที่มิควรมี มิควรได้ แล้วโยนความผิดไปให้ข้าราชการบกพร่อง ถูกดำเนินคดีทั้งหมด ตอนนี้มีปัญหาหมด ( เพื่อผลประโยชน์ของ อำมาตย์)

-
(5) ก้าวล่วงทุกอำนาจ ของส่วนราชการ รังแกข้าราชการ ( ผังล้มเจ้าปี 53 อีกทั้งฆ่า ประชาชน ตายกว่า หมื่น คน )

-
(6) ไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและประชาชน ขีดความสามารถเราแย่ลง ความเข้มแข็งแย่ลง ประชาชนถูกมอมเมา ถูกสร้างภาพลวงตา (ด้วยถุงยังชีพ อย่างและกระสุน พระราชทาน ใช่ไหม)
-

ทรราช ประยุทธ์ ยัง เห่าหอน ต่ออีกว่า 

-
"ความเข้มแข็งแย่ลง ประชาชนถูกมอมเมา ถูกสร้างภาพลวงตา เหมือนกับพยายามทำให้ประชาชนนั้นไม่ฉลาดขึ้น ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา เรารับของแจก เงินให้อย่างเดียวต้องสร้างความเข้มแข็งให้เขาด้วยเหมือนกับเราให้เบ็ดไปตกปลา เขา ลืมตาอ้าปากไม่ได้สักที ไม่รู้เป็นไร ควบคุมง่ายมั้ง วันนี้ เราจะต้องแก้ให้ได้ ให้เขาฉลาดขึ้น ให้เขาแข็งแรงขึ้น" ทรราช.ประยุทธ์ กล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมา

-
นอกจากนี้ ทรราช ประยุทธ์ ยังแนะดูซีรี่ย์เกาหลี Descendants of the Sun ที่แทรกไปด้วยความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ชวนร่วมมาตรการ "4 ป" ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมติหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์รูปโจ๋งครึ่มเหลือเกิน 

-
รวมถึงการชี้แจงถึงมาตรการการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การเคารพกฎหมาย การปฏิรูปแนวทางบริหารจัดการน้ำ การจัดระเบียบบ้านเมือง มาตรการผ่อนผัน ให้เหยื่อ ผู้เสียหาย และพยานในคดีการค้ามนุษย์ การชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และ การต่างประเทศ การเจรจาทางการค้า หรือการจัดทำพันธะสัญญาในประชาคมโลก มีปัญหามากมาย เป็นต้น

-
( จะให้ประชาชน เชื่อมั่น ระบบ ยุติธรรมได้อย่างไร ก็คนจังไรอย่าง ประยุทธ์ จันทรโอชา ที่ได้ร่วมฆ่าพี่น้องประชาชน ในเมืองหลวง ปี 53 ตายไปกว่า 99 ศพ ทุกวันนี้ ยังบิดเบือนหาคน ฆ่าประชาชนไม่ได้ ทั้งๆ ที่ นั้งตามกระทรวงทบวงกรมต่าง )

-
**** แล้วอย่างนี้ จะให้เชื่อได้อย่างไร ไอ้ทหารจังไร ประยุทธ์ จันทรโอชา

--
เสรีชน