ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, July 28, 2012

เช เกวาร่า กับ การปฎิวัติประชาชนไทย ??-----------------------------------
ชายที่มีคนรักและเกลียดมากมายทั่วโลก
ฟังการวิเคราะห์การปฎิวัติสังคมไทย และฟังประวัติเช เกวาร่า
 

การขยายมวลชนและกุศโลบายประชาชน

เสียงประชาชน เสียงประชาธิปไตย ในหัวข้อ การขยายมวลชนและกุศโลบายประชาชน  โดยพี่น้องยุโรปและอเมริกา กับ โกตี๋ทาง FM 104.10  ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/file/wwtn05u0un4vukv/VoiceofDemocracy-July28-2012-Expansion.mp3