ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, August 28, 2016

แนะนำเว็บไซต์มดแดง เชิญพี่น้องไปติดตามข่าวสารได้ทุกวันนะครับ

เว็บไซต์มดแดง http://unrad.net/ 

มดแดงหนึ่งตัว เหมือนไร้พลัง เหมือนน้อยนิด กัดใครสู้ใครก็ยากเอาชนะได้แม้จะมีพิษกัดเจ็บ  เวลาเผชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่หรือศัตรูใด ๆ ก็มักถูกมองว่าไร้ค่า ไร้พิษสง  มักถูกเขาบี้ เหยียบย่ำ ทำลายรัง หรือฉกฉวยเอารังเอาเม็ดไข่ไปกิน.... มดแดงล้มช้าง เกิดจากแนวคิดที่ว่ามดแดงหากรวมพลังกัน หากวางแผนหลบเร้นหรือวางตำแหน่งไว้ดีพอ แล้วจู่โจมพร้อมกัน แยกงานกันทำอย่างมีเป้าหมาย หากกัดจุดตายและกัดพร้อมกัน ด้วยเครือข่ายและการกะจังหวะเวลาที่ดี สามารถล้มช้างสารตัวมหึมาได้... 

แนวคิดนี้ เทียบเคียงกับการเมืองไทยได้ โดยมดแดงเปรียบได้กับพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศครับ... เรามีพลังมากมายในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย เราต้องรู้ค่า รู้สิทธิ และรู้หน้าที่ของตัวเอง ว่าหากรวมกันและทุกคนทำงานหนัก เราล้มทุกอย่างที่ขวางความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองได้ครับ แนวทางอื่น ๆ เราจะค่อย ๆ สานต่อกันเป็นลำดับต่อไปครับ


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทางสื่อต่อไปนี้ครับ

เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ความรู้และความจริงเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง ::::: 

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

DailyMotion 

1. คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม 

2. ก้าวสู่สาธารณรัฐเสรีประชาธิปไตย 

3. เว็บไซต์มดแดงล้มช้าง Official 

4. สภาอภิวัฒน์ราษฎรเสรีไทย 

5. สำนักวิชาชาวดิน Piangdin Academy 

6ด้วยมือและตีนของปวงชน 

7. Piangdin for Peace Academy 

8. ปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง 

9. Ugly Truths about Thai Politics 

10. มหาวิทยาลัยประชาชน Official 

11. มูลนิธิวู๊ดไซด์-นปช. ยูเอสเอ 

12. รวมคลิปหลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 

13. สู่อธิปไตยของปวงชน 

14. สมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 

15. สู่เส้นทางการปฏิวัติโดยปวงชนชาวไทย 

16. องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแนะนำเว็บไซต์มดแดง เชิญพี่น้องไปติดตามข่าวสารได้ทุกวันนะครับ

เว็บไซต์มดแดง http://unrad.net/ 

มดแดงหนึ่งตัว เหมือนไร้พลัง เหมือนน้อยนิด กัดใครสู้ใครก็ยากเอาชนะได้แม้จะมีพิษกัดเจ็บ  เวลาเผชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่หรือศัตรูใด ๆ ก็มักถูกมองว่าไร้ค่า ไร้พิษสง  มักถูกเขาบี้ เหยียบย่ำ ทำลายรัง หรือฉกฉวยเอารังเอาเม็ดไข่ไปกิน.... มดแดงล้มช้าง เกิดจากแนวคิดที่ว่ามดแดงหากรวมพลังกัน หากวางแผนหลบเร้นหรือวางตำแหน่งไว้ดีพอ แล้วจู่โจมพร้อมกัน แยกงานกันทำอย่างมีเป้าหมาย หากกัดจุดตายและกัดพร้อมกัน ด้วยเครือข่ายและการกะจังหวะเวลาที่ดี สามารถล้มช้างสารตัวมหึมาได้... 

แนวคิดนี้ เทียบเคียงกับการเมืองไทยได้ โดยมดแดงเปรียบได้กับพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศครับ... เรามีพลังมากมายในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย เราต้องรู้ค่า รู้สิทธิ และรู้หน้าที่ของตัวเอง ว่าหากรวมกันและทุกคนทำงานหนัก เราล้มทุกอย่างที่ขวางความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองได้ครับ แนวทางอื่น ๆ เราจะค่อย ๆ สานต่อกันเป็นลำดับต่อไปครับ


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทางสื่อต่อไปนี้ครับ

เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ความรู้และความจริงเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง ::::: 

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

DailyMotion 

1. คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม 

2. ก้าวสู่สาธารณรัฐเสรีประชาธิปไตย 

3. เว็บไซต์มดแดงล้มช้าง Official 

4. สภาอภิวัฒน์ราษฎรเสรีไทย 

5. สำนักวิชาชาวดิน Piangdin Academy 

6ด้วยมือและตีนของปวงชน 

7. Piangdin for Peace Academy 

8. ปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง 

9. Ugly Truths about Thai Politics 

10. มหาวิทยาลัยประชาชน Official 

11. มูลนิธิวู๊ดไซด์-นปช. ยูเอสเอ 

12. รวมคลิปหลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ 

13. สู่อธิปไตยของปวงชน 

14. สมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 

15. สู่เส้นทางการปฏิวัติโดยปวงชนชาวไทย 

16. องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยCritical Pedagogy: A critical ingredient for world peace

Never even in my wildest dream did I think about becoming what I am today and doing what I have been doing since 2010.

  • I am on several wanted lists of the Thai military dictators and the Thai royal networks for being a pro-democracy agent;
  • I preach revolutionary principles and inspire liberating actions (mental, verbal, and practical);
  • I have been determined not to return to any university system;
  • ......
______________
On 8/29/16, I thought about writing an article highlighting my transformed world views and my arguments for the need to have citizens of the world who are equipped with critical thinking and moral habits. etc. 

I will return to complete this later.  Please revisit. 

Snea, January 16, 2021


"ไม่ต้องเหนียมอายกันแล้ว” วัฒนา เมืองสุข

"ไม่ต้องเหนียมอายกันแล้ว"

การประชุม กบข. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ หัวหน้า คสช. เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญคือการเร่งรัดเรียกค่าเสียหายคดีจำนำข้าวซึ่งคณะกรรมการเข้าใจว่ามีอายุความ 1 ปี ต้องฟ้องภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (รายงานข้อ 2) เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุล่าช้าว่าการทำงานมีขั้นตอนตามกฎหมาย ประธาน กบข. จึงให้ข้อสังเกตว่า "หน้าที่ของคณะกรรมการฯ คือประเมินความเสียหายและนำส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตั้งเรื่อง ไม่ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม แต่ต้องพยายามดำเนินการให้ทันกรอบเวลาการส่งฟ้อง มิฉะนั้น จะถือเป็นความบกพร่องของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์"

เพื่อให้บรรลุภารกิจคือจัดการกับนายกยิ่งลักษณ์โดยไม่ต้องให้ความเป็นธรรม พลเอกประยุทธ์จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นิรโทษกรรมให้กับทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องจำนำข้าวไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย ตามรายงานการประชุมและคำสั่งที่โพสต์มาเป็นหลักฐาน ดังนั้น คำแก้ตัวของพลเอกประยุทธ์ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ว่า ตนไม่ได้เร่งรัดก็ดี หรือ ไม่ได้สั่งเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้องสนใจกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นหน้าที่ของศาลก็ดี จึงสวนทางกับข้อเท็จจริงในรายงานการประชุมอันเป็นเอกสารราชการ แสดงถึงวิธีจัดการกับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ไม่ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่ต้องรับผิดชอบ นายกยิ่งลักษณ์และจำเลยอื่นในคดีจำนำข้าวไม่มีสิทธิป้องกันตัวเองเนื่องจากมีการนิรโทษกรรมทุกคนไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือนี่คือหนึ่งในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปจนได้

สงสารก็แต่นายกยิ่งลักษณ์และคนไทยอีก 10.59 ล้านคนที่เลือกข้างประชาธิปไตย ที่นับจากนี้ไปคงแสวงหาความยุติธรรมได้ยากลำบากจนเลือดตาแทบกระเด็น การปรองดองที่ใช้เป็นข้ออ้างการยึดอำนาจก็ยิ่งห่างไกลความจริงมากขึ้น เพราะความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีก็ไม่มีทางเกิด หรือนี่คือวิบากกรรมของคนไทยที่ต้องดิ้นรนแสวงหาความเป็นธรรมกันเอง

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
28 สิงหาคม 2559