ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 12, 2015

Football Semi-Final 1 Myanmar vs Vietnam | 28th SEA Games Singapore 2015PIANGDIN ACADEMY: ชวนคิดชวนคุย ดร.เพียงดิน 12 มิ.ย. 2558 ตอน เมืองไท...

ชวนคิดชวนคุย ดร.เพียงดิน 12 มิ.ย. 2558 ตอน เมืองไทยหลังการตายของกษัตริย์ภูมิพล และเงื่อนไขการลุกฮือ