ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, February 1, 2021

ข่าวสำคัญคือ ผู้ใช้โทรศัพท์ในจีนลดลง 5 ล้านบัญชี

ข่าวสำคัญคือ ผู้ใช้โทรศัพท์ในจีนลดลง 5 ล้านบัญชี 

โควิดได้พรากชีวิตพวกเขาไปหรือไม่?
สถิติเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากประเทศจีนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
เชื่อถือได้แค่ไหน?