ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, July 31, 2012

ฟอร์บส์วิเคราะห์ สนง.ทรัพย์สินฯ


ขอบคุณ ท่าน Jockey The winner 
Subject: ฟอร์บส์วิเคราะห์ สนง.ทรัพย์สินฯ

ขอยกมาเก็บและเผยแพร่นะครับ

http://www.forbes.com/sites/simonmontlake/2012/01/20/in-thailand-a-rare-peek-at-his-majestys-balance-sheet/
ในประเทศไทย Peek ที่หายากในงบดุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://prachatai.com/journal/2012/01/38952

ฟอร์บส์วิเคราะห์ สนง.ทรัพย์สินฯ แย้งตัวเลขในหนังสือ ‘A Life’s Work’

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


รายชื่อเครื่องบินพระที่นั่งในพระบรมวงศานุวงศ์ไทย


ข้อมูลของสำนักงานทรัพย์สินฯ เปิดเผยว่า สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์มีสัญญาเช่าที่ดินรวมทั้งหมด 40,000 ฉบับ และ 17,000 ฉบับของ

จำนวนนั้นอยู่ในกรุงเทพฯ


ฟอร์บส์ยังระบุว่า การที่ สนง. ทรัพย์สินฯ ถือหุ้นร้อยละ 23 ในธนาคารไทย

พาณิชย์ ร้อยละ 32 ในสยามซีเมนต์กรุ๊ป ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดราว 7 พันล้าน

ดอลลาร์ ยังทำให้ได้รับเงินปันผลจากบรรษัทดังกล่าวราว 184 ล้านดอลลาร์

ในปี 2553 นอกจากนี้ หนังสือ ‘King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work’ 

ยังเปิดเผยด้วยว่า รายได้ของ สนง. ทรัพย์สินตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา คิด

เป็นจำนวนระหว่าง 9 -11 พันล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย


อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากการถือหุ้นในบรรษัทที่กล่าวมาแล้ว ฟอร์บส์ชี้

ว่าหนังสือเล่มนีละเลยการพูดถึงการถือหุ้นของสำนักงานทรัพย์สินฯในกลุ่

โรงแรมเยอรมัน ‘เคมพินสกี้ เอจี กรุ๊ป’ และบริษัทประกัน ‘Deves’ (เทเวศ

ประกันภัย) ซึ่งรวมกันมีมูลค่าราว 600 ล้านดอลลาร์ (มูลค่าประเมินในปี

2551) ด้วยการลงทุนทั้งหมดนี้ ทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กลายเป็นกลุ่มบรรษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ที่มาและอ่านทั้งหมดได้ใน ประชาไท ฟอร์บส์วิเคราะห์ สนง.ทรัพย์สินฯ แย้ง

ตัวเลขในหนังสือ ‘A Life’s Work’ Thu, 2012-01-26

16:43http://prachatai.com/journal/2012/01/38952

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สถานทูตไทยในวอชิงตันดีซี ส่งจดหมายถึงนิตยสารฟอร์บส์ แจง สนง.ทรัพย์สินฯ เป็นสมบัติของชาติซึ่งแยกออกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัว มูลค่าทรัพย์สินของสถาบันฯ ที่ฟอร์บส์ตีพิมพ์จึงสูงเกินจริง พร้อมติง ไม่ได้เปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริ
นิตยสาร ‘ฟอร์บส์’ วิเคราะห์งบประมาณของ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยดึงข้อมูลจากพระราชประวัติกึ่งทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มล่าสุด ‘King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work’ ฟอร์บส์ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินและธุรกิจของสหรัฐ ตีพิมพ์บทความว่าด้วยรายได้และการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่
แม้เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสสำคัญท่ามกลางวิกฤติที่ประเทศไทยจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แต่การดำเนินการใดๆ ณ สถานการณ์นี้ก็ยังคงต้องถูกตั้งคำถามและตรวจสอบ... ยิ่งเป็นโครงการใหญ่ยิ่งถูกจับตา ดังกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตปร
สำนักงานทรัพย์สินฯ ชี้แจงย้ำอีกครั้ง พระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ ส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินของรัฐและของแผ่นดิน ซึ่งมีรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสำนักงานฯ เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดิน 17 มิ.ย.

 

 

 

 

ประชาธิปไตยแบบกินได้ในยุโรป

ประชาธิปไตยแบบกินได้ในยุโรป
รายการเสียงประชาชน ทางมหาวิทยาลัยประชาชน ดำเนินรายการโดย ทีมงานแดงประชาชนยุโรป นำโดยคุณนิตยา คุณสุทัสสา และคุณพัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (เปิดตัว) ต้อนรับและแนะนำโดย ดร. เพียงดิน รักไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชน ดาวน์โหลด  mp3 ได้ที่ http://www.mediafire.com/?rmc9qcwpxzl9uyq รับฟังสดผ่านยูทูป ที่ http://youtu.be/Qu9rHMfN9Zc
 

 

 

 

สัมภาษณ์และสนทนาพิเศษ กับโกตี๋ ผู้ต้องหาข่มขืนใจและข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญ
รายการพิเศษ สนทนาประสาประชาชน ณ มหาวิทยาลัยประชาชน ในหัวข้อ
เมื่อศาลก้าวล่วงประชาชนเจ้าของอำนาจ...ประชาชนจะเดินต่ออย่างไร
ดร. เพียงดิน สนทนากับ โกตี๋ คุณยุทธแอลเอ คุณแต้ม แทมป้า คุณสุทัสสา และคุณนิตยา
ดาวน์โหลดได้ที http://www.mediafire.com/?8z39rv4mtylj65s  ดูสดทางยูทูป ณ http://youtu.be/223rPhPLUIM