ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 4, 2016

ความปลอดภัยในชีวิต ของประชาชน มีมั้ย ไอ้ทรราช คสช.

ดูนาที ระเบิดของเรือ ความปลอดภัยในชีวิต ของประชาชน มีมั้ย ไอ้ทรราช คสช.


ทรราข คสช. อ้างแก็สรั่ว แต่ ท่อแก็ส และ ถังแก็ส ยังอยู่ครบ


ด่วน ! เรือโดยสารคลองแสนแสบระเบิดหน้าวัดเทพลีลา เจ็บ 50 ราย คาดสูญหาย 4 ราย http://www.matichon.co.th/news/59352


เวลา 06.30 น. วันนี้ (5 มี.ค.) เกิดเหตุเครื่องยนต์เรือโดยสารคลองแสนแสบระเบิด บริเวณท่าเรือวัดเทพลีลา เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคน


ความปลอดภัยหามีไม่ ... เสียงตรงห้องเครื่องคือดังมาก ขึ้นกี่ครั้งหูดับทุกครั้ง เสื้อชูชีพก้มีน้อยพอเกิดอุบติเหตุขึ้นมาจริงๆก็ไม่เพียงพอเพราะไม่มีการกำหนดน้ำหนักที่รับได้ใครเบียดตัวลงไปได้ก้คือไปได้หมด แล้วคือบางคนรีบลงมาได้ขาเดียวกุก้ไป สภาพคนยืนบนเรือคือแย่มากเบียดเสียดเหมือนจมน้ำไม่มีอากาศหายใจ

อย่าเอาชีวิตของประชาชน มาต่อรองMore information

เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 58 คน สาหัส 2 คน เป็นเด็กชาวญี่ปุ่น 1 คน นำส่ง รพ.ใกล้เคียงแล้ว ไม่มีผู้สูญหาย ที่ท่าเรือวัดเทพลีลา

รายการ คนต้องเท่ากับคน 4 มีค.59

คนต้องเท่ากับคน 4 มีค. 59

ความดีและความเลว ของ รัชกาลที่ 5 โดย ลุงไม้สี่

พี่น้องท่านผู้รักประชาธิปไตยครับตามที่ผมได้เรียนไว้ก่อน.หน้าว่าจะนำ เรียนรายละเอียดของพวกจักรีวงษ์ตั้งแต่.อดีตถึงปัจจุบัน.วันนี้จะขอเล่าเรื่องของ-รัชกาล.ที่ 5 ของจักรี.วงค์ที่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ และเสีย.ประโยชน์.กับประเทศชาติ.และคนไทยบ้าง.

(1).ในสมัย ร5.มีการปลดปล่อยพวก.ทาส.ในเวลานั้นประเทศไทย(สยาม)มีคนเป็น.ทาส.อยู่2ชนิดคือทาสหลวงและทาสสมในส่วนของทาส.สองอย่างยังแบ่งย่อยออกเป็น7ชนิด    คือ
1.ทาสเชลย.
2.ทาสสินไถ่
3.ทาสในเรือนเบี้ย
4ทาสท่านให้
5.ทาสที่ได้มาด้วยมรดก
6.ทาสที่ช่วยให้พ้นความ
อดอยาก
7.ทาสที่ช่วยไว้จากโทษ
ทัณฑ์

*สาเหตุที่.ร5.ปลดปล่อยทาส.มีอยู่2ประการ.คือ
1.เวลานั้นสถานการรอบๆ
ประเทศไทย(สยาม)ใน
ขณะนั้นทุกประเทศเขาไม่
มีคนเป็นทาส.กันแล้ว
2.ประเทศมหาอำนาจใน
ขณะนั้น(อังกฤษ.ฝรั่งเศส)กำลังรุกคืบหน้าเพื่อล่าเมือขึ้น.ร5.กลัวว่าถ้าเขามาเห็นว่าประเทศไทย(สยาม)มีการใช้แรงงานทาสกันอยู่ด้วยความป่าเถื่อน.อาจถือโอกาสส่งกองทหารเข้ามายึดครองประเทศไทย(สยาม)เอาง่ายๆโดยใช้ข้ออ้างว่าช่วย. ให้พวกทาสได้เป็นอิสระภาพจากการถูกกดขี่
3.พวกทาส.ที่กล่าวมามีบางส่วนที่เป็นทาส.ในอำนาจของพวก.ขุนนาง.และ.พวกอำมาตย์.และมีเป็นส่วนมากด้วย.บางคนของนายทาส.เป็นลูก.เป็นหลาน.ของพระราชา.เป็นอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่อำนาจบารมีมากมาย.ซึ่ง.ร5.ก็มีความกลัวจะเอากำลังของพวกทาสเหล่ามา.ก่อกบฎมีทางเดียวที่จะลดกำลังพลของพวกอำมาตย์พวกก็คือประกาสเลิกทาสเสียเลย.เพราะได้2ต่อคือได้ความภักดี.ของคนที่เคยเป็นทาสเหล่านั้นและได้ปลดกำลังพลของพวกอำมาตย์.ขุนนางใหญ่ๆซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าคนที่จะมีกำลังพลมากมายก็จะมีเพียงพระราชา.กษัตริย์เท่านั้นและที่สำคัญไม่ต้องกลัวพวก.อังกฤษ.ฝรั่งเศส.หาเรื่องยึดครองประเทศไทย(สยาม)โดยยกข้ออ้างว่าประเทศไทย(สยาม)ยังป่าเถื่อนมีการใช้แรงงานทาสกันอยู่

พี่น้องเชื่อใหมว่าสมัยมีการให้เลิกทาสใหม่ๆยังมีทาส.บางคนไม่อยากเลิกเป็นทาสเพราะกลัวออกไปทำมาหากินไม่เป็นสู้อยู่เป็นทาสไม่ได้ถึงเวลาอาหารก็มีพวกทาสผู้หญิงที่เป็นแม่ครัวจัดเตรียมไว้ให้กินแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดคือ..สา
เหตุทีมีการเลิกทาส.ไม่ใช้เป็นเพราะ.ร5.มีความเมตตาอย่างไรแต่เพราะมีพวกนักโฆษณาชวนเชื่อของสถาบัน
กษัตริย์.จักรีวงค์.บางคนถือโอกาสเอาการเลิกทาสมาโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นความเมตตากรุณาของกษัตริย์.ร5
มีอีกเรื่องที่ กษัตริย์.ร.5.ได้สร้างความอดสูน่าอายต่อ..บรรพบุรุษไทย   คือ.การเสียแผ่นดินที่.เหล่าผู้กล้าทหารไทย(สยาม)ท่านได้สละเลือดเนื้อชีวิตแลกมาเพื่อให้.ลูกไทย.หลานไทย.ได้เป็นแผ่น-ดินทำมาหากินแต่ต้องเสียไปให้ต่างชาติมากมาย.

1.คือ.แคว้นสิบสองจุไท.เสียให้ฝรั่งเศส.
2.เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำสาลวิล
ให้อังกฤษ
3.เสียแผ่นดินฝั่งขวาให้ฝรั่งเศส.
4เสียเสียมราฐ.พะตะบองศรีโสภณ.เกาะกง.ให้..ฝรั่งเศส.
5.เสียตรัานู.ไทรบุรี.กลันตัน.ให้อังกฤษ.เสียเมืองขึ้น.ลาว.เขมร.ให้ฝรั่งเศส.
ถ้านับแผ่นดินที่เสียไป...ก็เกือบครึ่งแผ่นดินไทยปัจจุบัน..กษัตริย์.ร.5.ยังผลายเงินภาษีของประชาชนไปเพื่อ
สร้างบ้าน(วัง)ให้ลูกชายลูกสาวอีกมากมายมหาศาล.
วังต่างทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากมายสร้างจากเงินภาษีของคนไทยทั้งสิ้น.กษัตริย์.ร.5ที่คนไทยเรา
ยกย่องมีเมียและสนมนับร้อยคน..ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกไม่ยอมรับ..เพราะฉนั้นที่พวกอำมาตย์คของ.กษัตริย์.ยกย่อง
ให้เป็น.ปิยมหาราชจึงไม่สมควร.บางทียังเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงก็มีซึ่งขัดกับความเป็นจริงอย่างยิ่ง.คนมีเมียตั้ง.ร้อยกว่าคน.จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรขอจงคิดดู

..พี่น้องผู้รักประชาธิปไตย
ครับพรุ่งนี้ผมจะเรียนเรื่องของ
กษัตริย์วงษ์จักรี.คนที่6-7-8-9ให้ท่านทราบต่อไป
           ขอบคุณ.

Cr: ลุงไม้สี่