ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 12, 2016

○GDP 3 % นักธุรกิจอยู่ไม่ได้ แต่!!! GDP 2.5 % สมคิดดีใจ○○GDP 3 % นักธุรกิจอยู่ไม่ได้ แต่!!! GDP 2.5 % สมคิดดีใจ○ประธานาธิบดี กล่าวถึงฆาตกรรมที่ฟลอริด้า ... เป็นฆาตกรรมแห่งความเกลียดและการก่อการร้ายต่อวิถีชีวิตแบบอเมริกัน

President Obama's remarks on mass shooting in Orlando Florida https://youtu.be/2MLtEUj-8Fw
ประธานาธิบดี กล่าวถึงฆาตกรรมที่ฟลอริด้า ... เป็นฆาตกรรมแห่งความเกลียดและการก่อการร้ายต่อวิถีชีวิตแบบอเมริกัน

President Obama's remarks on mass shooting in Orlando Florida https://youtu.be/2MLtEUj-8Fw
คนสหราชอาณาจักร กำลังจะโหวตว่า จะอยู่กับ EU ต่อหรือไม่?

จากไลน์ ดร. Warichsiri 

ในวันที่ 23 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ เราจะได้เห็นการโหวตว่า อังกฤษจะคงสภานะสมาชิกในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะ (UK referendum) หรือที่เราได้ยินกันอย่างแพร่หลายว่า Brexit (Britain+Exit)

1. สหภาพยุโรป (European Union) คืออะไร
- คือการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มประเทศยุโรปจำนวน 28 ประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยนอกจากจะเป็นเขตเสรีทางการค้าและบริการแล้ว สหภาพยุโรปยังมีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคอีกด้วย สหภาพยุโรปมีเงินสกุลสำหรับภูมิภาคคือเงินยูโร ซึ่งใช้ใน 19 ประเทศสมาชิก

2. ทำไมถึงคนบางกลุ่มถึงคิดว่าประเทศอังกฤษควรออกจาก EU 
- ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอังกฤษไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงหลายๆอย่างของสหภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้สกุลเงินยูโร หรือการเข้าร่วมกลุ่มเชงเก้น (Schengen Treaty) คนหลายกลุ่มยังมองว่าสหภาพยุโรปมีอำนาจเหนืออังกฤษมากเกินไป หากออกจากกลุ่ม EU อังกฤษจะมีอิสระมากขึ้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการเมืองการปกครอง งบประมาณ หรือ เศรษฐกิจ โดยสามารถที่จะทำสัญญาการค้ากับประเทศอื่นอย่างไรก็ได้ รวมถึงหลายฝ่ายมองว่าค่าธรรมเนียมปัจจุบันที่ต้องจ่ายให้กับสหภาพยุโรปค่อนข้างสูง 

3. ใครโหวตได้บ้าง
- ประชาชนชาวอังกฤษ ไอริช และ Commonwealth ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ หรือต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนโหวตอิเลคทรอนิกไว้ภายใน 15 ปีที่ผ่านมา 

4. ถ้าผลโหวตสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะออกจากสหภาพยุโรป จะเกิดอะไรขึ้น
-  อังกฤษจะต้องเจรจาว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและ EU จะเป็นอย่างไรต่อไป รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นที่อยู่ภายใต้สหภาพยุโรปด้วย ยกตัวอย่างเช่นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กับนอร์เวย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ EU ที่แตกต่างออกไป แต่ก็ยังต้องยอมรับกับกฏบางอย่างของสหภาพอยู่ โดยการเจรจานี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าสองปี 

หากอังกฤษตัดสินใจที่จะออกจาก EU ประเทศก็สามารถที่จะลดรายจ่าย ในด้านค่าธรรมเนียมสมาชิกต่อปี และนำเงินจำนวนนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น รวมถึงการที่ไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับบางอย่างของ EU ทำให้ประเทศมีอำนาจในเรื่องของพรมแดนเต็มที่ ลดปัญหาเรื่องผู้อพยพ มีอำนาจในเรื่องนโยบายทางด้านภาษีที่มากขึ้น และมีเสรีทางการค้ากับประเทศนอกกลุ่ม EU มากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน หลายๆฝ่ายมองว่าถ้าอังกฤษตัดสินใจที่ออกจากสหภาพยุโรป ผลเสียน่าจะมากกว่าผลดี ไม่ว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศในกลุ่ม EU เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอังกฤษ (51% ของสินค้าและบริการทั้งหมด) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์ที่อาจจะอ่อนค่าลงมาก การไหลออกของเงินลงทุนในประเทศ การจ้างงานในประเทศอาจจะลดลง คนอังกฤษอาจจะย้ายไปทำงานหรืออยู่ในประเทศอื่นใน EU ยากขึ้น อำนาจต่อรองบนเวทีโลกของอังกฤษอาจจะลดน้อยลง โดยเฉพาะในยุโรปด้วยกันเอง รวมถึงการเสียประโยชน์ทางด้านต่างๆที่เคยได้จากการเป็นสมาชิกของสหภาพ

5. ใครจะได้รับผลกระทบจาก Brexit บ้าง
- ที่แน่นอนคืออังกฤษและสหภาพยุโรปค่ะ ทั้งนี้ EU และประเทศสมาชิก อยากให้อังกฤษอยู่ต่อ หาก Brexit เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือความมั่นใจในความเป็นสหภาพของยุโรปจะลดลง ประเทศสมาชิกที่เหลืออาจจะเริ่มหันมามองว่าประเทศตนควรจะอยู่ใน EU ต่อไปหรือไม่

หลายๆฝ่ายได้มองว่า Brexit อาจมีผลกระทบในแง่ลบต่ออเมริกาด้วย ในเรื่องของความมั่นใจในตลาดการเงิน เนื่องจากตลาดการเงินทั่วโลกมีการเชื่อมต่อกัน โดยเฉพาะตลาดการเงินหลักๆ อาจทำให้เป็นการยากขึ้นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเวลาอันใกล้นี้ โดย Janet Yellen (Fed Chair) ก็ยังออกมาพูดเตือนว่า หากอังกฤษตัดสินใจที่จะออกจาก EU เศรษฐกิจของประเทศอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบในแง่ลบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ("Significant economic repercussions") หรือ Barack Obama (US President) ก็พูดว่าเป็นเชิงว่าอังกฤษจะมีความสำคัญทางการค้าน้อยลงต่ออเมริกา โดยต้องไปต่อที่ท้ายแถว ("UK is going to be in the back of the queue")
 
นักลงทุนที่มี exposure ในยุโรปไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม ก็อาจจะต้องเผชิญกับความผันผวนในช่วงนี้ โดยเฉพาะ exposure กับประเทศอังกฤษที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุด 

6. ตอนนี้ตลาดคาดการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
- อ้างอิงจาก Financial Times การคาดการณ์ผลโหวตปัจจุบันค่อนข้างใกล้กันมากนะคะ คือ 43% ตัดสินใจโหวตออก 45% อยากให้อังกฤษอยู่ต่อ และ 12% ยังไม่ตัดสินใจ ซึ่งทำให้การคาดการณ์ยากมากค่ะ รวมถึงความไม่แน่นอนของข้อตกลงของอังกฤษกับ EU ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด หลังอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ แต่ตลาดค่อนข้างที่จะมองว่า ในระยะสั้นการออกจากสหภาพจะเป็นผลเสียต่อประเทศอังกฤษมากกว่า เพราะฉะนั้นหากผลโหวตสรุปว่าออก เราจะได้เห็นความผันผวนของค่าเงินปอนด์ และตลาดหุ้นอังกฤษแน่ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

สมเด็จพระวันรัต(ทองอยู่)กับจุดกำเนิดตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชและราชงวศ์จักรี

พอ.สมิง จันทวโร added 7 new photos.

สมเด็จพระวันรัต(ทองอยู่)กับจุดกำเนิดตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชและราชงวศ์จักรี

สมเด็จพระวันรัตน์ (ทองอยู่) นี้ อยู่วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังฯ) เป็นพระอาจารย์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้วย ต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มีเหตุการณ์บังคับให้ต้องสึกออกมารับราชการ เป็นพระยาพจนาพิมล ในสมัยรัชกาลที่ 1

หลักฐานสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านแต่ครั้งนั้น และยังคงเหลืออยู่เป็นประจักษ์พยาน ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นสืบมาจนบัดนี้ ก็คือ พระแท่นสำหรับทรงเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อย หน้าพระปรางค์ เป็นพระแท่นทำด้วยไม้กระดานแผ่นเดียว มีขนาดใหญ่โตกว่าไม้กระดานแผ่นใดๆ ที่เคยพบเห็นกันมา

ณ โบสถ์น้อยเก่าแก่ดั้งเดิมของวัดแจ้งนี้เอง เป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสด็จประทับ ขณะทรงผนวช เมื่อตอนใกล้จะสิ้นรัชกาล นักประวัติศาสตร์คนสำคัญท่านหนึ่งแจ้งว่าพระองค์ท่าน ถูกปลงประชนม์ทั้งๆ ที่ยังทรงอยู่ในสมณเพศ ในโบสถ์น้อยนี้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลาก่อนเที่ยงวัน (เสทื้อน ศุภโสภณ , 2527 : 70)

นอกจากที่พระตำหนักแพ หน้าวัดอรุณฯ แล้ว บางครั้งก็ยังทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จไปเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนถึงวัดอินทาราม (วัดบางยี่เรือนอก หรือวัดบางยี่เรือใต้) อยู่เป็นเวลานานติดต่อกันถึง 5 วัน 5 คืน เมื่อคราวที่ได้โปรดให้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลสักการะ พระบรมอัฐิสมเด็จกรมพระเทพามาตย์พระบรมราชชนนีเมื่อปีพ.ศ.2319 พร้อมกับโปรดให้บูรณะปฏิ -สังขรณ์วัดนี้อย่างขนานใหญ่ มีเรื่องราวกล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ตอนหนึ่ง ดังนี้

" ณ วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 15 ค่ำ เชิญพระอัฐิสมเด็จพระพันปีหลวง ลงเรือแห่แต่ฉนวนน้ำเข้าไปในพระเมรุวัดบางยี่เรือใน นิมนต์พระสงฆ์สพสังวาสหมื่นหนึ่ง ถวายพระมหาทานเป็นอันมาก สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงศีลบำเพ็ญพระธรรม แรมอยู่พระตำหนักวัดบางยี่เรือนอก 5 วัน แล้วให้ทำกุฏิถึง 120 กุฏิ แล้วให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป และพระเจดีย์ วิหาร คูริมพระอุโบสถนั้นให้ขุดลงแล้วปลูกบัวหลวง ชำระแผ้วถางให้กว้างออกไปกว่าแต่ก่อน แล้วอาราธนาพระสงฆ์ฝ่ายคณะวิปัสสนามาอยู่ ณ กุฏิซึ่งทำถวาย ให้ข้าทูลละอองฯ ไปปรนนิบัติ แล้วเสด็จฯ ไปถวายพระราโชวาทแก่พระสงฆ์ โดยอธิบายซึ่งพระองค์บำเพ็ญได้ให้ต้องด้วยวิธี จะได้บอกบุญปฏิๆ ศาสนาสืบไป "

พอจ.สมิง จันทวโร
เรียบเรียง

หัวข้อ: "ประชามติ Brexit, ที่อังกฤษ” โดย สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

 

หัวข้อ: "ประชามติ Brexit, ที่อังกฤษ"

รายการ: World Events, 11 มิถุนา 2559

วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (.หวาน)

https://www.youtube.com/watch?v=UNPjdpYU6_I

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก  http://www.mediafire.com/download/gid4tvb8mu2p9gm/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4_Brexit%2C_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%2C_World_Events%2C_11_%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2._2559.mp3 หรือ https://www.4shared.com/web/directDownload/t9DZxkJbce/g07k1k.4cc7f9bfded4e22e47c2df5f5e08933c


กรุณาสมัครเป็นสมาชิก (subscribe) สถานี YouTube ของเราด้วยครับ

หัวข้อ: การปกครองในประเทศไทย เทียบกับการปกครองในสหรัฐอเมริกา

รายการ "เราเสนอ ท่านตัดสินใจ", 11 มิ.ย. 2559

สถานีเสียงประชาชนไทย หรือ Voice of Thailand (VOT), นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ผู้ออกความคิดเห็น: ปีเตอร์ แซ่โจว

ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ

https://youtu.be/URdaO_Y_ows

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 http://bit.ly/1Uu1XOn หรือ http://bit.ly/28uQKan

ปฏิรูปที่ดิน และการยอมรับวิถีทางประชาธิปไตยของจอมพล ป. ในช่วงก่อนถูกยึดอำนาจ แผนการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน

ไม่รัก แล้วมาทำไม

MR 139DD Royal Visit 100 เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ ความตั้งใจปฏิรูปที่ดิน และการยอมรับวิถีทางประชาธิปไตยของจอมพล . ในช่วงก่อนถูกยึดอำนาจ แผนการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน

https://youtu.be/B0nJ8uPnjQU 

http://www.4shared.com/mp3/l5GK_KQRce/MR_139DD_MONO_Royal_Visit.html

https://www.mediafire.com/view/n6zxj1odcd15k2h/MR%20139DD%20MONO%20Royal%20Visit.mp3

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "การบริหารประเทศ หัวใจคือประชาชน" ชี้ผิดชี้ถูก 12 มิ.ย. 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "การบริหารประเทศ หัวใจคือประชาชน" ชี้ผิดชี้ถูก 12 มิ.. 2559

https://youtu.be/I1omKZfmuh4

https://youtu.be/xLFpLy9QBRI

https://youtu.be/XWjgS5DCXi0

https://youtu.be/rO3H9Z-VNA0

https://youtu.be/Qa0BwtKMfrc
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "การบริหารประเทศ หัวใจคือประชาชน" ชี้ผิดชี้ถูก 12 มิ.ย. 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "การบริหารประเทศ หัวใจคือประชาชน" ชี้ผิดชี้ถูก 12 มิ.. 2559

https://youtu.be/I1omKZfmuh4

https://youtu.be/xLFpLy9QBRI

https://youtu.be/XWjgS5DCXi0

https://youtu.be/rO3H9Z-VNA0

https://youtu.be/Qa0BwtKMfrc