ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 12, 2016

ปฏิรูปที่ดิน และการยอมรับวิถีทางประชาธิปไตยของจอมพล ป. ในช่วงก่อนถูกยึดอำนาจ แผนการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน

ไม่รัก แล้วมาทำไม

MR 139DD Royal Visit 100 เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ ความตั้งใจปฏิรูปที่ดิน และการยอมรับวิถีทางประชาธิปไตยของจอมพล . ในช่วงก่อนถูกยึดอำนาจ แผนการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน

https://youtu.be/B0nJ8uPnjQU 

http://www.4shared.com/mp3/l5GK_KQRce/MR_139DD_MONO_Royal_Visit.html

https://www.mediafire.com/view/n6zxj1odcd15k2h/MR%20139DD%20MONO%20Royal%20Visit.mp3

No comments:

Post a Comment