ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 24, 2016

ตอกย้ำความเลวระยำของ ทรราช คสช.

ตอกย้ำความเลวระยำของ ทรราช คสช. 

--------------------------------------------------------------------------------------

ทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์วารสาร World Policy Journal วิจารณ์คณะรัฐประหารทำคนไทยแตกแยกหนักขึ้น ชี้ร่างรธน. ติดดาบตุลาการสวนหลักแยกอำนาจ ปิดทางรัฐบาลเลือกตั้งทำตามนโยบายหาเสียง
-

ทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์วารสาร World Policy Journal วิจารณ์คณะรัฐประหารทำคนไทยแตกแยกหนักขึ้น ชี้ร่างรธน. ติดดาบตุลาการสวนหลักแยกอำนาจ ปิดทางรัฐบาลเลือกตั้งทำตามนโยบายหาเสียง
.
-
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน บล็อกของสถาบันนโยบายโลก (World Policy Institute) เผยแพร่บางส่วนของบทสัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ฉบับเต็มในวารสารของทางสถาบัน คือ World Policy Journal ในฉบับประจำฤดูร้อนของปี 2016
.................................................

ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ ซึ่งมีขึ้นในโอกาสที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปบรรยายในที่ประชุมสมาชิกของหน่วยงานคลังปัญญาแห่งนี้ ในนครนิวยอร์ก เมื่อ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา
.
-
World Policy Journal : เมื่อเร็วๆนี้ คุณแจกหนังสือและปฏิทินให้ผู้สนับสนุน ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ให้สัมภาษณ์กับเรา ทำไมคุณกลับมามีบทบาทในทางสาธารณะอีกครั้ง
.
-
ทักษิณ ชินวัตร : ผมพยายามเก็บตัว ให้โอกาสระบอบนี้แก้ปัญหา พวกเขาบอกว่าต้องการความปรองดอง แต่เฝ้าดูมาค่อนข้างนานแล้ว ไม่เกิดความปรองดองเลย ตรงกันข้าม พวกเขากำลังสร้างความแยกแยกมากขึ้นในหมู่คนไทย ถึงเวลาที่ผมต้องพูด รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังยกร่าง กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าวิตกอย่างยิ่ง ผมอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้า แต่ฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญถอยหลัง ผมจึงต้องแสดงความกังวล ผมไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะได้กลับบ้านหรือไม่ แต่ห่วงว่าคุณจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไร หลักนิติรัฐจะได้รับการเคารพได้อย่างไร ประชาชนจะได้รับการให้เกียรติได้อย่างไร
.
-
WPJ : คุณเอ่ยถึงร่างรัฐธรรมนูญ มีข้อไหนบ้างที่สร้างความกังวลให้คุณ และจำเป็นต้องแก้ไขอย่างไร คุณจึงจะเห็นด้วย
.
-
ทักษิณ : เราเคยมีรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยมาก ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2540 ในช่วงรัฐบาลของผม เราไม่ได้เป็นคนยกร่าง เราเข้ามาทำงานเมื่อฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ผมคิดว่านั่นเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมี แต่พอรัฐประหาร พวกนั้นเขียนใหม่ แย่กว่าฉบับปี 40
.
-
ร่างฉบับปัจจุบันไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีหลักประกันสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ตรงกันข้าม พวกเขาเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอำนาจล้นเหลืออยู่แล้ว ไม่มีการตรวจสอบอำนาจของทุกฝ่าย ไม่มีการถ่วงดุล ให้อำนาจฝ่ายตุลาการมากขึ้น วุฒิสมาชิกทั้ง 200 คนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด
.
-
WPJ : ใครแต่งตั้งวุฒิสมาชิก
.
-
ทักษิณ : คณะรัฐประหารควบคุมการสรรหา รัฐสภาที่มีวุฒิสมาชิกแต่งตั้ง 200 คนสามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้ และยังมีกลไกในทำนองกรมการเมืองด้วย โปลิตบูโรพวกนี้จะกำกับการทำงานของรัฐบาล ถ้านายกรัฐมนตรีจะไปเจรจาการค้า ต้องขออนุญาตจากโปลิตบูโร กลไกนี้เหมือนกับสภาการพัฒนาและสันติภาพแห่งรัฐของเมียนมา (ช่วงปี 2531-2554) ดังนั้น มองในแง่ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน นับว่าย้อนยุคมาก
.
-
WPJ : ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ อะไรจะเกิดขึ้นหากมีการเลือกตั้งในช่วงกลางปี 2560
.
-
ทักษิณ : ต่อให้กวาดที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่าพรรคอื่นๆ คุณก็ไม่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ คุณไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้ถ้าคุณถูกควบคุมโดยโปลิตบูโรและวุฒิสมาชิกแต่งตั้ง.

.
Source : World Policy Blog

Cr. Thai E-News


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.