ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 24, 2016

ไอ้เหี้ยเทือก โผ่พร้อมประกาศรับ รัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


No comments:

Post a Comment