ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 20, 2015

การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย ณ.โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558

กำหนดและวาระการประชุม

การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย
ณ.โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino นครลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 

9.00น. ลงทะเบียน(ค่าลงทะเบียนท่านละ30เหรียญเป็นค่าอาหารกลางวัน)และผู้ร่วมประชุมระบุชื่อเข้าร่วมกลุ่มประชุมย่อยที่สนใจในภาคบ่าย
9.30น. ตัวแทนนครลาสเวกัสกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงที่สุดในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานชั่วคราวเพื่อจัดให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานและรองประธาน2ท่านขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุม
9.45น. ตัวแทนองค์การสิทธิมนุษยชน,องค์การประชาธิปไตยและตัวแทนรัฐต่างๆทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมเลือกประธาน1ท่านและรองประธาน2ท่านเพื่อดำเนินการประชุม และประธานฯประกาศแต่งตั้งเลขาฯและผู้ช่วยเลขาฯรวม2ท่าน
10.00น.ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเชิญตัวแทนพี่น้องลาวในฐานะกวีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากสำนักPoetry Fest Across America ปี2013ขึ้นอ่านบทกวีเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

วาระที่1ประธานที่ประชุมแถลงเข็มมุ่งในการประชุมสมัชชาฯ
วาระที่2 เปิดอภิปรายทั่วไปประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและวิกฤติประชาธิปไตยในประเทศไทยที่มีผลกระทบต่ออาเซียน
•การใช้ศาลทหารและมาตรา112 ในการข่มขู่ปราบปรามประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
•กรณีการสังหารหมู่ประชาชนกลางกรุงเทพมหานคร พฤษภาคม 2553 (คศ.2010)โดยไม่อาจพึ่งกระบวนการยุติธรรมในประเทศได้
•ประชาธิปไตยไทยมืดมนต์จากการสร้างสถานการณ์เพื่อการยึดอำนาจด้วยอาวุธของเผด็จการคสช.อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
•ประเด็นอื่นๆตามความเห็นของที่ประชุม

13.00น.พักรับประธานอาหารกลางวันและหารือระหว่างรับประทานอาหาร(lunch working)
14.00น.ประธานเปิดประชุมรอบบ่ายจัดกลุ่มประชุมย่อยตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น
15.30น.ตัวแทนแต่ละกลุ่มปัญหาเสนอข้อสรุปและทางออก
17.00น.ที่ประชุมใหญ่ประกาศแถลงการร่วมจากข้อสรุปต่างๆ
18.00น.ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

หมายเหต:
-ผู้ร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนคนไทยและพี่น้องในอาเซี่ยนจากรัฐและจากเทศต่างๆ,ตัวแทนกลุ่มความคิดองค์กรทั้งที่บินมาร่วมประชุมและร่วมประชุมทางไกล

No comments:

Post a Comment