ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 20, 2015

"ไทย"เสี่ยง"ก่อการร้ายสากล"หากผู้นำตั้งเป้าแก้ภัยภายในเป็นหลัก จอม เพชรประดับ

"ไทย"เสี่ยง"ก่อการร้ายสากล"หากผู้นำตั้งเป้าแก้ภัยภายในเป็นหลัก

จอม เพชรประดับ


Published on Aug 20, 2015

ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ความไม­่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Watch)วิเคราะห์เหตุลอบวางระเบิดศาลท้าวพร­ะ พรหม สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฎิเสธการขอเข้ามาร่วมสอบสวนของหน่วยข่าวก­รองด้านการก่อการร้ายของ อเมริกา อังกฤษ มาเลย์เซีย และจีน ว่า หากพนักงานสอบสวนของไทยมีศักยภาพจริงก็ต้อ­ง แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ แต่เชื่อว่ากว่าจะจับกุม หาตัวมือวางระเบิดได้ คงใช้เวลานาน รัฐบาลไทย ต้องยอมรับความจริงและกล้าเปิดเผยความจริง หากเหตุระเบิดราชประสงค์เป็นฝีมือของ กลุ่มก่อการร้ายต่างชาติก็ต้องปรับกลยุทธ์­ในการป้องกันในระยะยาว เพราะไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร­้ายสากล แต่หากเกรงว่าประกาศความจริงไปแล้วจะทำให้­ไทยไม่เป็นกลาง กลายเป็นศัตรูคู่กรณีกับประเทศใด ประเทศหนึ่ง ก็จะทำให้ไทยเสี่ยงที่จะเป็นเป้าหมายของกา­รก่อการร้ายสากลในอนาคต ซึ่งผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นผู้นำประเทศต้อ­งรับผิดชอบ ดังนั้นอย่าตั้งเป้า หรือตั้งธงที่จะต่อต้านภัยคุกคามจากภายในห­รือจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

 

 

Download

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.