ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 20, 2015

TV24 20-08-58 News Room 18.30 - รายงานพิเศษ นักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้ว-วัดโพธิ์ เริ่มบางตา


TV24 20-08-58 News Room 18.30 - รายงานพิเศษ นักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้ว-ว...


No comments:

Post a Comment