ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 20, 2015

เสรีพิศุทธ์วิเคราะห์ระเบิดแยกราชประสงค์ ฉบับเต็ม

เสรีพิศุทธ์วิเคราะห์ระเบิดแยกราชประสงค์ ฉบับเต็ม

Download

No comments:

Post a Comment