ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 27, 2016

7 ส.ค. 59 ไม่รับรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.