ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 27, 2016

ทรราช คสช.ต้องปล่อยประชาชนผู้บริสุทธิ์


No comments:

Post a Comment