ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 29, 2016

พ่อของแผ่นดิน ฯลฯ

พ่อของแผ่นดิน 
TC SPKD03AA Father Land การยกย่องเทิดทูนกษัตริย์ให้เป็นยิ่งกว่าพ่อแท้ๆของประชาชนทุกคน

ท่านผู้สำเร็จราชการ 
TC SPKD03BB Mr. Regent การขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งๆที่มีรัชทายาทสูงอายุอยู่แล้ว

อาลัยในหลวง 
TC SPKD03CC Sad Prince ข้อสังเกตการชี้แจงงว่าองค์รัชทายาทยังคงเศร้าโศกจึงยังไม่มีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่
ตอบแทนแผ่นดิน  
TC SPKD03DD Land Repay รัชทายาทสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ทันทีเพราะเป็นภาระหน้าที่จำเป็นอยู่แล้ว
พระผู้สืบราชสมบัติ 
TC SPKD03EE Royal Treasury เรื่องของการสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่ง
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน 
TC SPKD03FF King of Thai People ความอาลัยอาดูรของพสกนิกรและสถานการณ์การสืบราชสมบัติ
องค์สยามมกุฎ 
TC SPKD04AA Crown Regent สถานการณ์ที่ผลิกผันช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล
จงรักและภักดี 
TC SPKD04BB Beloved Crown Prince สถานการณ์ของรัชทายาทืที่ยังต้องรอการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.