ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 10, 2015

ทุบโต๊ะข่าว : สภายุโรป แถลงจี้ไทยคืน ปชต. - ปึ้งเตือนรับฟัง หวั่นถูกคว่ำบาตรทำชาติพัง 09/10/58

ทุบโต๊ะข่าว : สภายุโรป แถลงจี้ไทยคืน ปชต. - ปึ้งเตือนรับฟัง หวั่นถูกคว่ำบาตรทำชาติพัง 09/10/58

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.