ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 29, 2015

เลขาธิการเสรีไทย เปิดใจบนเวทีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (22 มีนาคม 2558)
เลขาธิการเสรีไทย เปิดใจบนเวทีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (22 มีนาคม  2558)


เลขาธิการเสรีไทย เปิดใจบนเวทีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (22 มีนาคม 2558)

No comments:

Post a Comment