ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 17, 2015

มาแล้ว คลิปภาพและเสียงน้องแหวน ไม่มีเสียงจากปาก แต่สามนิ้ว ชูประกาศกล้า


ไม่ต้องมีคำบรรยาย ว่าทหารทำให้เธอเครียดขนาดไหน
แต่... ดูสีหน้าและสามนิ้วที่ชูประกาศกล้า
ประชาชน จงเจริญ
เผด็จการ จงพินาศ!!No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.