ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 28, 2015

จุดจบกัดดาฟี บทเรียนสำหรับนายพลไทย

จุดจบกัดดาฟี บทเรียนสำหรับนายพลไทย
อ่านประวัติของเขาได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B5

ลมหายใจสุดท้ายของ “กัดดาฟี” ใครคือผู้เหนี่ยวไกสังหาร?
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000134342

No comments:

Post a Comment