ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 15, 2015

พระบิดาแห่งการปล้นประชาธิปไตย เครดิต สนามหลวง2008


พระบิดาแห่งการปล้นประชาธิปไตย by Piangdin Rakthai

No comments:

Post a Comment