ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 21, 2015

ฝรั่งช่วยโฆษณา ท่องเที่ยว "ตอแหลแลนด์" เห็นแล้วจุกอก เถียงไม่ออก

ภาพหนึ่งภาพ แทนคำบรรยายร้อยล้านคำ


No comments:

Post a Comment