ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 30, 2015

ดูประธานาธิบดี ผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก... เขาวางตัวอย่างไร?

No comments:

Post a Comment