ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 16, 2015

ล้มกษัตริย์ไทย ไม่สะเด็ดน้ำ ก็ต้องช้ำกับพิษกลุ่มเครือข่ายศักดินาไทย

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-01-04 ตอน ล้มกษัตริย์ไทย ไม่สะเด็ดน้ำ ก็ต้องช้ำกับพิษกลุ่มเครือข่ายศักดินาไทย

No comments:

Post a Comment