ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 10, 2015

ต้องดู สารคดีฟ้องชาวโลก ทหารของเจ้า ฆ่าประชาชนแน่นอน แต่ทำไมยังไม่ถูกดำเนินคดีเพื่อความเป็นธรรม

ต้องดู สารคดีฟ้องชาวโลก ทหารของเจ้า ฆ่าประชาชนแน่นอน แต่ทำไมยังไม่ถูกดำเนินคดีเพื่อความเป็นธรรม

No comments:

Post a Comment