ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 9, 2015

เสียงจาก Harvard: จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อจีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่ง ของโลก??

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.