ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 21, 2015

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ในรายการโลกล้อมไทยภาคพิเศษ 19 พ.ค 58No comments:

Post a Comment