ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 22, 2015

PIANGDIN ACADEMY: เมื่อชาวเชียงใหม่ ลุกขึ้นมาแสดงตัว ความกลัวของเผด็...


.เชียงใหม่...เมื่อคนไทยออกมาต่อต้านรัฐประหาร..ทหารควบกรูเข้าคุมตัวกลุ่มต้าน รัฐประหาร แยกช้างเผือก ทันควัน

Posted by Red Thai on Friday, May 22, 2015


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.