ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 5, 2015

หยิบข่าวมาคุย 5 06 58


No comments:

Post a Comment