ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 7, 2015

สันดานเผด็จการ มันย่อมกดหัวน้อง ๆ และประชาชนเสมอ

จุดเริ่มต้น ส่งสัญญาณ หกตุลาโมเดล(รอบใหม่)....เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘….บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์....

Posted by พลเมืองอาสา ต่อต้าน ๖ ตุลาโมเดล on Friday, May 29, 2015

No comments:

Post a Comment