ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 19, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ทางออกประเทศไทย 19 มิถุนายน 2558 อ.ชูพงษ์-ดร.เพียง...
ทางออกประเทศไทย 19 มิถุนายน 2558 อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน ตอน บทเรียน จุดอ่อน-จุดแข็ง คณะราษฎร 2475
No comments:

Post a Comment