ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, July 20, 2015

ปรับขบวน ปรับยุทธวิธี ขุดรากถอนโคนระบอบราชาธิปไตย และเหล่าอำมาตย์ชั่ว ทำลายพิษแม่น้ำห้าสายในยุคสุดท้ายของเหี้ยใส่ชฎา


ปรับขบวน ปรับยุทธวิธี ขุดรากถอนโคนระบอบราชาธิปไตย และเหล่าอำมาตย์ชั่ว ทำลายพิษแม่น้ำห้าสายในยุคสุดท้ายของเหี้ยใส่ชฎา

รายการทางออกประเทศไทย โดย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 20 ก.ค.  2558 นปช.ยูเอสเอ และมหาวิทยาลัยประชาชน


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.