ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 26, 2015

TV24 26-07-58 NEWS ROOM 12.00 - วันคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ...Download

No comments:

Post a Comment