ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 17, 2015

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 17 ส.ค. 2558 ตอน ระเบิดนี้ ใครให้ประเทศไทย???

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน  17 ส.ค. 2558 ตอน ระเบิดนี้ ใครให้ประเทศไทย???

ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.